NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Wat met asbest? Is daar nog plaats voor?

Wat met asbest? Is daar nog plaats voor?

Niet alle afval is recycleerbaar. Asbest bijvoorbeeld kan voorlopig enkel maar gestort worden. Nu Vlaanderen de ambitie heeft uitgesproken om tegen 2040 asbestvrij te zijn, wordt er de komende jaren een gevoelige stijging verwacht in de stortcijfers. Vandaag gaat het al om 130.000 à 150.000 ton op jaarbasis. Maar is er wel nog voldoende capaciteit om dat gestort te krijgen? We vroegen het aan Sven De Mulder, projectleider – teamverantwoordelijke asbest van OVAM.

Asbest kan op twee manieren verwerkt worden. Particulieren brengen het in gesloten zakken naar de recyclageparken. Aannemers moeten zelf zorgen voor de aanvoer naar stortplaatsen. Belangrijkste aandachtspunt voor beiden: zorgen voor een hermetisch afgesloten verpakking rond het asbest. Om het asbest te kunnen aanvaarden moet het over een stortplaats van categorie 1 gaan. “Deze stortplaatsen zijn specifiek vergund om gevaarlijk afval te ontvangen. Al kan er ook op stortplaatsen categorie 2 een apart vak voor asbesthoudende materialen voorzien worden. OVAM bekijkt de stort-capaciteit in zijn totaliteit voor een periode van tien jaar. Op die manier kunnen we acute problemen vermijden en komen we niet met de rug tegen de muur te staan. Vlaanderen heeft een stortcapaciteit te vergelijken met Nederland.” Eind 2018 bedroeg de totale vergunde restcapaciteit op categorie 1-stortplaatsen ongeveer 6 miljoen m³ of ongeveer 7,8 miljoen ton. Dit zou nog volstaan voor de komende zestien jaar. De stortcapaciteit zit verspreid over vijf locaties: in Beveren (Indaver), Antwerpen (Indaver), Gent (OVMB), Houthalen-Helchteren (REMO) en Roeselare (Vanheede Landfill Solutions).

Detailed photography of constructional material with asbestos fibres. Health harmful and hazards effects.

Asbest dankt zijn populariteit aan de onverwoestbaarheid van zijn vezels. De uitdaging bestaat erin om ze uit hun bindmiddel te krijgen.

 

Stortcapaciteit voor asbest niet in het gedrang

Uit de realisatie van het asbestafbouwbeleid en bijkomend uit de reguliere afbraak en sloop zullen de komende jaren ruim 2 miljoen ton asbesthoudende materialen vrijkomen. Daar moet wel nog 2,5 à 3 miljoen worden bijgeteld door organische bijmenging en vochtgehalte, en asbestbesmet bijafval dat vrijkomt bij de afbraak en het cementeren van niet-hechtgebonden asbestafval. Dat zal echter (voorlopig?) niet terecht kunnen op het REMO stort. Dat was vol en de vergunning voor een uitbreiding werd net voor de zomer vernietigd. Moeten we nu wel vrezen voor tekorten? De Mulder: “Het al dan niet tijdelijk wegvallen van de REMO site zal uiteraard wel zijn impact hebben, maar voorlopig is er nog geen bijstelling nodig van de ondergrens aan stortcapaciteit. We bekijken de capaciteitsplanningen van stortplaatsen sowieso jaarlijks om op tijd te kunnen ingrijpen. Er is voor de komende jaren nog voldoende ruimte. Bovendien willen we blijven de grens verleggen van wat er technisch kan gerecycleerd worden. De uitdagingen liggen eerder op logistiek vlak. Bedrijven die op de REMO site terecht konden (vooral uit Limburg, de Antwerpse Kempen en Vlaams-Brabant) zullen nu kilometers verder moeten rijden om asbest te storten.”

Bindmiddel proberen recupereren als grondstof

Storten zal dus nog kunnen, maar de OVAM heeft wel de ambitie om er wat meer mee te doen. Het voerde zelf een studie uit naar welke state-of-the-art technieken er wereldwijd bestaan om de asbestvezel om te vormen tot een ongevaarlijk materiaal. “Asbest dankt zijn populariteit aan de onverwoestbaarheid van zijn vezels. De uitdaging bestaat erin om ze uit hun bindmiddel te krijgen, zodat dat tenminste weer kan ingezet kan worden als grondstof”, geeft De Mulder aan. “Er zijn wel enkele veelbelovende studies, maar om inzetbaar te zijn moeten ze technisch voldoende maturiteit hebben en ook betaalbaar blijven. Het is onze taak als OVAM om het onderzoek verder te stimuleren en waar nodig te faciliteren want er beweegt wel wat momenteel. Maar het zal nog minstens vijf jaar duren voor het onderzoek voldoende terrein gewonnen heeft en er met een relevante exploitatie kan worden aangevangen. De toepassingen zullen zich ongetwijfeld toespitsen op asbestcement. Dat is de hoofdmoot (90%) van wat er vandaag gestort wordt.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details