NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Vlaamse Septemberverklaring verdubbelt milieuheffing voor verbranding bedrijfsafval
Denuo wil de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO2-emissies.

Vlaamse Septemberverklaring verdubbelt milieuheffing voor verbranding bedrijfsafval

Via de Septemberverklaring van Minister President Jambon heeft de Vlaamse Regering aangekondigd dat ze de milieu­heffing op het verbranden van bedrijfsafval in 2022 zal verhogen van 13,38 euro naar 25 euro per ton. Denuo is als Belgische federatie van de afval- en recyclagesector een voorstander van het gebruik van fiscale instrumenten die mensen en organisaties aanzet tot meer en beter sorteren en recycleren. Een milieuheffing op het storten en verbranden van afval kan zo’n sturend effect hebben. We vrezen echter dat met deze éénzijdige en onaangekondigde verhoging die nu in de Septemberverklaring is opgenomen dit sturend effect verdwijnt.  

Enkel voor bedrijfsafval

Zo geldt de verhoging enkel voor bedrijfsafval. Daardoor zou vanaf 2022 het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet voor elke vervuiler even zwaar doorwegen. Het restafval van bedrijven zal beduidend meer worden belast dan van de huishoudens, terwijl we net willen dat de hele maatschappij beter sorteert en minder restafval produceert.

Bovendien bestaat er een reëel risico dat het restafval van bedrijven ver­dwijnt in het huishoudelijk restafval als de milieuheffing enkel voor bedrijfs­afval verhoogt. 

Wat met de andere Gewesten?

Deze éénzijdige verhoging doet ook afbreuk aan het vele werk dat recent is geleverd om het overleg tussen de verschillende gewesten rond afvalverbrandings­heffingen te versterken. Zo hadden zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waalse Gewest de ambitie uitgesproken om hun heffingen geleidelijk aan te verhogen om een uniform heffingsniveau in heel België te verwezenlijken van ongeveer 15 euro per ton.

Denuo vraagt overleg

Denuo wil een overleg opstarten met de Vlaamse regering over een verhoging van de milieuheffing. We willen praten over een gelijke verhoging van de milieuheffing voor zowel bedrijven als huishoudens. En daarbij ook een termijn afspreken die alle partijen de kans geeft om zich aan te passen. Bovendien willen we de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO2-emissies.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details