NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Vanheede Environment Group roept de Recycling Revolution uit naar aanleiding van Global Recycling Day
Familie Vanheede

Vanheede Environment Group roept de Recycling Revolution uit naar aanleiding van Global Recycling Day

Al 56 jaar positioneert Vanheede Environment Group zich als toonaangevende speler in de  duurzame economie. De West-Vlaamse milieugroep, die zich tot de top 3 van de Benelux en Frankrijk mag rekenen, haalt waarde uit afval. Door selectieve inzameling, herwerking en recycling, transformeren ze het tot niets anders dan een tijdelijke toestand, die ze omzetten in groene energie en groene grondstoffen voor nieuwe en duurzame producten. Vandaag zetten ze een koersversnelling in en roepen ze de bedrijfswereld op hen daarin te vervoegen.

Laat de Recycling Revolution beginnen

Vanheede Environment Group, al 3 generaties in handen van een echte ondernemersfamilie, kent de urgentie tot handelen. Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met klimaatdoelstellingen en regelgevingen. Het wordt genoopt tot diepgaande transformaties en herziening van de bedrijfsvoering, productieprocessen en afvalverwerking.

Vervuiling, geopolitieke spanningen, uitputting van natuurlijke bronnen en verschuivingen in de wereldeconomie maken dat het tijd is om lineair voor circulair handelen te ruilen. Versneld, diepgaand en met als doel een heuse ommezwaai teweeg te brengen. Een revolutie dus. Vanheede gaat erin voor, motiveert en helpt.

Maxime en Justine Vanheede

Bedrijven maken de Switch

Wie een revolutie predikt, kan dat niet zonder strijdplan. Daarom  introduceert Vanheede Environment Group 3 unieke, innovatieve en concrete oplossingen die de bedrijven door hun acute uitdagingen leiden. De Plastic Switch, de Organic Switch en de KGA Switch moeten sorteren aan de bron haalbaar en eenvoudig maken. Hiermee kunnen bedrijven voldoen aan de nieuwe regels en ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de selectieve inzameling van plastics, organisch afval en bijzonder en gevaarlijk afval. Een win voor de bedrijven en een win voor de wereld, want hoe zuiverder de afvalstromen, hoe hoger het recyclagepercentage en hoe meer wordt gered van de verbrandingsoven of stortplaats.

De ambitie is niet min: de Recycling Revolution in cijfers

 • Over een periode van 3 jaar wordt ruim 90 miljoen geïnvesteerd in extra sorteer- en recyclagecapaciteit.
 • Op vandaag verwerkt de groep meer dan 1,1 miljoen ton afval per jaar
  • In totaliteit wordt 587.000 ton nieuwe, groene grondstof terug in de economie gepompt.
  • Er wordt 73 miljoen kWh aan groene energie geproduceerd, goed voor het verbruik van 21.038 huishoudens.
 • Tegen 2030 wil Vanheede
  • 80% van het ingezamelde afval recycleren
  • Nog 0% recycleerbaar materiaal achtergelaten zien in het restafval
  • 3 keer meer CO2 besparen dan zelf uitstoten
 • Vandaag telt de groep bijna 1.000 medewerkers, verdeeld over 20 locaties in België, Luxemburg en Frankrijk. Tegen 2030 zal de groep 1.500 recyclage heroes tewerkstellen.

Derde generatie Vanheede voert de revolutie aan

Terwijl de tweede generatie met David en Caroline Vanheede, die vorige week nog werd uitgeroepen tot Strafste Onderneemster van haar provincie, de revolutie mee aanvoeren, schakelt met Maxime en Justine Vanheede een nieuwe generatie de focus op duurzaamheid en innovatie naar een hogere versnelling. “Dit is niet alleen een zakelijke beslissing”, legt Justine Vanheede uit. “Het is een morele verplichting, een erfenis die we willen nalaten aan de volgende generaties.”

Van vlas naar verandering

“40 jaar geleden, toen onze grootouders de vlasindustrie ruilden voor afvalverwerking, was storten nog de normaalste zaak van de wereld. Ook dat een bedrijf zijn afval om de zoveel tijd in rook deed opgaan. Gelukkig zijn die tijden voorbij”, aldus Justine. “In de jaren ‘80 werden onder impuls van OVAM de eerste stappen gezet naar georganiseerde afvalinzameling, met de introductie van de containerparken. In de jaren ‘90 werden voorschriften ingevoerd om bedrijven aan te moedigen tot beter afvalbeheer en er ontstonden initiatieven voor gescheiden inzameling van bedrijfsafval. De inzameling van restafval blijft tot op vandaag het grootste volume vertegenwoordigen binnen onze groep”, besluit Justine.

Maxime en Justine Vanheede

Van wetgeving naar bewustwording

“Maar de toekomst van Vanheede ligt niet langer ‘in’ maar ‘naast’ de restafvalcontainer”, vult Maxime Vanheede aan.  “Bedrijven worden aangemoedigd tot hergebruik, afvalvermindering en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.” Vanheede heeft er zijn toekomstvisie rond gebouwd: ‘Towards a circular world, in a sustainable way’. “In het businessmodel van Vanheede staat ‘bewustwording creëren’ op één. Ook al is de evolutie van bedrijfsafvalinzameling in België vandaag vooral gedreven voor wetgeving, er is een groeiend bewustzijn van bedrijven ten aanzien van de milieu-impact en een verschuiving naar duurzamere praktijken in het beheer van bedrijfsafval.”

Technologische revolutie in afvalverwerking

“Vandaag laat de technologie veel meer toe dan vroeger. Zo helpt AI (artificial intelligence) bij de herkenning van recycleerbaar materiaal in mengstromen, corrigeren robotarmen sorteerfouten en kunnen industriële installaties grote volumes materiaal sorteren en recycleren, klaar voor een nieuw leven”, besluit Maxime. Vanheede opent in het najaar een nieuwe state of the art sorteerlijn. Met de nasortering van onder andere 35.000 ton reststroom van PMD zal nog eens 30 tot 40% verloren gewaande materialen te recupereren zijn.

“Vandaag zijn er eigenlijk geen excuses meer.

Er zijn voldoende concrete oplossingen waarmee bedrijven hun afvalbeheer grondig kunnen evalueren en op definitieve wijze een solide basis kunnen leggen voor een duurzame toekomst voor ons allemaal.”

-Justine Vanheede-

en

“In onze toekomstvisie streven wij ernaar niet langer uitsluitend als afvalverwerker te worden beschouwd, maar eerder als een leverancier van groene grondstoffen en duurzame energie.”

-Maxime  Vanheede-

Veel onbenut potentieel van afvalscheiding

Justine gaat verder: “Wie dacht dat de sortering van papier, karton en PMD bij bedrijven ondertussen gemeengoed zou moeten zijn, heeft het mis. We zien in de praktijk nog veel te vaak dat zelfs deze basis er nog niet is. Daar zit dus nog een groot potentieel. Er zit nog veel meer capaciteit in ander materiaal dat vandaag vaak in het restafval belandt. Kijk eens rond in het bedrijf hoeveel plastic folie, piepschuim, straps, harde kunststoffen en zelfs voedingsafval nog steeds richting verbranding gaan. Zonde.”

Ondersteuning op maat

“Voor alle afvalstromen bestaat er een oplossing”, zegt Maxime. Vanheede is daarvan overtuigd en heeft zich daar volledig naar georganiseerd. “Met onze switches zorgen wij ervoor dat heel veel volume uit het restafval wordt gehaald zonder dat dit de bedrijven remt in hun kernactiviteiten. Voor alles is ondersteunend materiaal beschikbaar om de medewerkers wegwijs te maken in sorteren. Iedere klant wordt beloond met een uitgebreide rapportering over zijn sorteerinspanningen.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details