NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Troeven van de sistership-clausule

Troeven van de sistership-clausule

Wat als een voertuig op naam van uw onderneming schade veroorzaakt aan een ander voertuig uit uw wagenpark? Wettelijk gezien is die schade niet gedekt door uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Met de sistership-clausule, ook wel sistercar-clausule genoemd, ondervangt u dat probleem en wordt de schade aan het aangereden voertuig wel vergoed.

Als twee voertuigen die aan dezelfde eigenaar toe­behoren met elkaar botsen, kan de waarborg ‘aansprakelijkheids­verzekering voertuig’ niet ge­licht worden. In de wet staat namelijk dat u alleen aan­sprakelijk kunt gesteld worden voor schade aan andermans eigen­dommen. Voor schade die u toebrengt aan een eigendom van uzelf, geldt die aansprakelijk­heid niet. De BA-voertuigen dekt dus alleen materiële schade die u toebrengt aan een derde, met andere woorden, schade aan een eigendom dat niet het uwe is. Met de sistership-clausule kan uw verzekeraar wel een vordering instellen.

Hoe werkt de sistership-clausule?

Met de sistership-clausule wordt er als het ware een gekruiste aansprakelijk­heid ingebouwd. Het bena­deelde voertuig (de schadelijder) heeft in dat geval recht op een schadevergoeding van de schade­veroorzaker, ook al zijn het allebei voer­tuigen van dezelfde eigenaar. Uw verzekeraar behandelt de materiële schade aan het benadeelde voertuig dan alsof die schade niet veroorzaakt is door een voertuig van dezelfde eigenaar maar door een voertuig van een andere eigenaar. De sistership-clausule in de BA-verzekering Auto heeft betrekking op personenwagens, lichte bestel­wagen, vracht­wagens of andere voertuigen waar­voor een aansprakelijkheids­verzekering verplicht is. 

Voorbeeld

Twee vrachtwagens van dezelfde transport­onderneming zijn onderweg naar dezelfde klant en rijden achter elkaar aan. Er doet zich tijdens het wegtraject een incident voor waarbij de eerste vrachtwagen bruusk in de remmen dient te gaan. De volgende vrachtwagenchauffeur merkt dat te laat op en rijdt in op zijn collega. Zonder de sistership-clausule is de materiële schade aan de eerste vrachtwagen niet verzekerd, met de sistership-clausule is die schade wel verzekerd.

Aandachtspunten

De materiële schade aan het voertuig dat een ander voertuig heeft aangereden (de schadeveroorzaker), is niet gedekt, tenzij er voor dat voertuig een volledige omnium is afgesloten.

Als voor het voertuig dat is aangereden (de schadelijder) een volledige omnium is afgesloten, dan geniet deze waarborg voorrang op de aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeringsnemer.

Ga na of uw verzekeraar restricties inbouwt. Veelvoorkomende restricties zijn bijvoorbeeld:

− Bij een aanrijding worden er max. twee of drie voertuigen van dezelfde eigenaar afgedekt.

− Een aanrijding op het eigen terrein van de eigenaar/verzekerde/verzekeringsnemer is niet afgedekt. 

− Alle voertuigen moeten bij dezelfde ver­zekeringsmaatschappij verzekerd zijn.

Neem de voertuigen van filialen van uw onder­neming die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mee op in de sistership-clausule.

Besluit

Als uw onderneming meerdere voertuigen bezit, kunt u zonder sistership-clausule niet vergoed worden voor schade die het ene voertuig van uw wagen­park veroor­zaakt aan het andere. De sistership-clausule is daar­door een onmis­bare schakel in het verzekerings­beheer van uw wagen­park. We raden u aan om gedetailleerde infor­matie en des­kundig ad­vies in te winnen als u deze clausule laat toe­voegen, want veel ver­zekeraars bouwen restricties in!   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details