NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Sluit aan bij de e-volutie: Keestrack stapt via e-drive over op ZERO-drive
De nieuw ontworpen R5e-percussiebreker met afneembare motor-/generatormodule en elektrische plug-infunctionaliteit gepresenteerd in de showroom van Keestrack.

Sluit aan bij de e-volutie: Keestrack stapt via e-drive over op ZERO-drive

Keestrack gaat voor ZERO

Op de Bauma-vakbeurs presenteren we – naast nieuwe productlijnen – de volgende generatie van mobiele breek- en zeefinstallaties en aandrijfsystemen”, aldus Marcel Kerkhofs, Marketing Manager bij Keestrack. “Ondanks de moeilijke economische tijden, verwacht het familiebedrijf zijn wereldwijde omzet te kunnen verhogen. De bedrijfsactiviteiten van Keestrack breiden uit: we verhogen onze productiecapaciteit verder en we werven nieuwe medewerkers aan. Momenteel hebben we meer dan 1.000 medewerkers in dienst en kunnen we bogen op een internationaal distributienetwerk met meer dan 116 verdelers en servicepartners in 100 landen”, vervolgt Freek Hoogendoorn, CEO van Keestrack.

“Mobiel breken en zeven heeft altijd al een positieve invloed gehad op duurzaamheid”, vult Marcel Kerkhofs aan. “Keestrack begon met de productie van breek- en zeefinstallaties die voornamelijk in de recycling werden ingezet. Wegens het gebrek aan grondstoffen in Nederland en België, waar voor Keestrack alles begon, worden er heel wat materialen hergebruikt en is urban mining steeds belangrijk geweest. Keestrack heeft voor zijn machines altijd al gekozen voor de beste en efficiëntste aandrijfsystemen en startte in 1999 met ‘load-sensing’-hydraulica, waardoor de brandstofkosten met 30 % daalden. In 2012 begon Keestrack met elektrische aandrijvingen en introduceerde de e-drive; een elektrisch plug-inaandrijfsysteem met geïntegreerde dieselgenerator voor wanneer er geen elektrische netaansluiting mogelijk is. Keestrack zal blijven zoeken naar oplossingen die de beste prestaties leveren tegen de laagste kosten en met de kleinste ecologische voetafdruk. Vandaag introduceert Keestrack de ZERO-drive-machines, zonder verbrandingsmotor aan boord. De mobiele breek- en zeefinstallaties worden exclusief door elektromotoren aangedreven. Op dit ogenblik zijn elektrische aandrijfsystemen de groenste en doeltreffendste opties op de markt, aangezien ze efficiënter zijn dan conventionele hydraulische systemen. Keestrack zal zijn zoektocht naar nog betere oplossingen om zijn machines aan te drijven echter voortzetten.”

Sluit aan bij de e-volutie

Door de jaren heen heeft Keestrack zijn activiteiten uitgebreid naar andere industriële sectoren en is naast urban mining ook actief in de productie van aggregaten, steengroeves en mijnbouw dankzij de aandacht voor details en prestaties. “Aangezien deze zware industrieën ook nood hebben aan zeer performante aandrijfsystemen bleef Keestrack zoeken naar alternatieve aandrijfsystemen. Vanaf 2012 zijn we op e-drives overgeschakeld en nu zetten we de stap naar ZERO-drives, met als dubbel doel de planeet te vrijwaren en tezelfdertijd geld te besparen”, zo vervolgt Marcel Kerkhofs.

Besparen door te combineren – plug-in en plug-out

De elektrisch aangedreven Keestrack-machines kunnen zowel op het stroomnet worden aangesloten als door de geïntegreerde diesel- of een andere generator worden gevoed. De brekers, zeefmachines en stackers kunnen stuk voor stuk op elkaar worden aangesloten, wat resulteert in nog grotere besparingen. 

Ten opzichte van conventionele diesel-hydraulische machines, realiseren diesel-elektrisch aangedreven installaties een onmiddellijke brandstofbesparing tot 40 %. In bedrijf als volledige productieketen kan het toerekenbare brandstofverbruik zelfs met 70 % worden verlaagd wanneer de hybride zeefinstallaties en stackers rechtstreeks via de plug-outaansluiting van een diesel-elektrische breker stroomopwaarts of -afwaarts worden gevoed. Bij netaansluiting kunnen de gerealiseerde besparingen zelfs nog hoger oplopen (naargelang de lokale elektriciteitstarieven), aangezien zowel de bedrijfskosten als de onderhoudskosten drastisch zullen dalen.

Afneembare motor-/generatormodule

Keestrack introduceerde enkele jaren geleden een eerste afneembare module (dieselmotor met geïntegreerde generator) die verscheidene elektrisch aangedreven machines van stroom kan voorzien en naast de machine kan worden opgesteld in plaats van in het chassis van de machine te worden ingebouwd. Geplaatst op enkele meters van de machine in een omgeving met minder impact van stof en trillingen en eenvoudigere toegang voor service & onderhoud.

Rupsmobiele motor-/generatormodule

Nog een stap verder is de invoering van de rupsmobiele motor-/generatormodules. Deze kunnen de aangesloten Keestrack-brekers, -zeefinstallaties en -stackers rechtstreeks van stroom voorzien wanneer er geen netaansluiting beschikbaar is. Zo nemen de economische voordelen van de volledige productieketen toe, omdat er slechts één motor voor verscheidene machines wordt gebruikt. Op de Bauma-vakbeurs wordt de nieuwe Keestrack M5 rupsmobiele motor-/generatormodule gedemonstreerd, uitgerust met een Cummins X12 EU Stage V-motor en een alternator die 383 kW – 450 kVA genereert voor de aandrijving van alle elektrische machines bij 197g/kWh. De rupsmobiele motor-/generatormodule kan een perfecte back-up voor de ZERO-drive-machines vormen wanneer er op de site geen mogelijkheid tot netaansluiting is.

De M5 rupsmobiele motormodule met geïntegreerde generator die verscheidene elektrisch aangedreven machines kan aandrijven wanneer er geen netaansluiting beschikbaar is.

ZERO-drive-machines

Keestrack introduceerde de ZERO-drive-machines op de demodagen van zijn Noorse verdeler omdat de CO2-voetafdruk is uitgegroeid tot een belangrijke, doorslaggevende bij openbare aanbestedingen in Noorwegen en Zweden. De ZERO-drive-machines beschikken niet langer over een geïntegreerde verbrandingsmotor, maar alleen nog over elektromotoren, wat in een bijzonder hoog rendement, een gereduceerd energieverbruik en zeer lage onderhoudseisen resulteert. De volgende machines zijn verkrijgbaar in ZERO-drive-uitvoering: R3e, K4e, K5e, K6e, K7e, S5e, B5e en de nieuwe A6 rupsmobiele bandvoeder die ook op de Bauma-beurs te zien zal zijn.

De Keestrack A6 rupsmobiele bandvoeder fungeert met zijn 15 m³ voedingsbunker als buffer en zorgt ervoor dat de volgende machine, doorgaans een stacker, gelijkmatig met materiaal wordt gevoed. De A6 kan op andere elektrische machines worden aangesloten. De A6 is met 2 aandrijfsnelheden eenvoudig te positioneren en de voedingsbunker kan 90° draaien, zodat het mogelijk is de voedingsbunker in lijn met de rupsbanden of in een hoek van 90° op te stellen.

De A6e rupsmobiele bandvoeder fungeert met zijn 15 m³ voedingsbunker als buffer en zorgt ervoor dat de volgende machine gelijkmatig wordt gevoed.

Een andere machine van de ZERO-reeks die op de beurs wordt gedemonstreerd, is de B5e ZERO-kaakbreker. Zonder geïntegreerde verbrandingsmotor, zal de B5e uitsluitend door elektromotoren worden aangedreven. Op de Bauma-beurs zal de B5e op de M5 rupsmobiele motor-/generatormodule worden aangesloten. De B5e ZERO-kaakbreker is voorzien van een dubbeldeks voorzeef, een toevoeropening van 1.110 x 750 mm, en een spleetinstelling (C.S.S.) van min.-max. 45 – 180, geschikt voor een invoergrootte tot 600 mm. Optioneel kan de B5e in gesloten kring met een enkeldeks zeef, en een transportband voor overmaatse fractie, een hercirculatieband en transportband voor fijne fractie worden uitgerust. Ook een stapelband met voorzeef aan beide zijden van de machine is een optie. De kaakbreker is uitgerust met het gepatenteerde N.S.S., non-stop-systeem, dat de breker beschermt tegen onbreekbaar invoermateriaal en de automatische reset van de C.S.S. verzekert.

Volledig nieuw ontworpen Keestrack R5e-percussiebreker met motor-/generatormodule

De nieuwe R5e-percussiebreker van Keestrack is nu verkrijgbaar in volledig elektrische plug-inuitvoering of hij kan via zijn eigen afneembare motor-/generatormodule worden aangedreven. De R5e is uiterst mobiel en kan in één stuk vervoerd worden, zelfs uitgerust voor bedrijf in gesloten kring.

De dubbeldeks voorzeef verzekert perfecte zeefprestaties en het materiaal kan via de zijtransportbanden worden gestapeld, of via de breker-bypass worden gevoerd. De percussiebreker wordt aangedreven door een 200 kW motor en drijft de rotor met een breedte van 1.000 mm en een diameter van 1.260 mm aan met een extreem hoog massatraagheidsmoment, wat zorgt voor een hoge productiviteit en stabiliteit.

De optionele dubbeldeks precisiezeef kan in gesloten kring opgesteld worden en de middel- en fijne fractie kan worden gestapeld als bijkomende optie.

De R5e kan met zijn plug-outaansluiting ook andere machines van stroom voorzien. De afneembare motor-/generatormodule kan ook van de machine worden gehaald om deze in een omgeving met minder impact van stof en trillingen op te stellen of u kunt deze als back-up achter de hand houden wanneer de machine op het stroomnet is aangesloten.

Nieuwe Keestrack H7e-kegelbreker

De grootste machine in het Keestrack-aanbod is de nieuwe kegelbreker. De indrukwekkende H7e-kegelbreker met een hoogte van meer dan 7 m, een kegel met beproefde technologie van 26 ton, is voorzien van een dubbeldeks voorzeef en driedeks nazeef en weegt volledig uitgerust 92 ton. De H7e beschikt ook over plug-in- en plug-outmogelijkheden om een volledige productieketen aan te drijven via netaansluiting of met de afneembare motor-/generatormodule die op een afstand van de machine kan worden opgesteld in een omgeving met minder impact van stof en trillingen. De H7e-kegelbreker heeft een toevoeropening tot 250 mm, een spleetinstelling (C.S.S.) van min. – max. 16 – 48 mm afhankelijk van de configuratie van de breekkamer, en een productiecapaciteit tot 415 ton/uur.

De indrukwekkende H7e-kegelbreker met beproefde kegel van 26 ton, dubbeldeks voorzeef en driedeks nazeef, met een totaalgewicht van 92 ton.

Nieuwe Keestrack I4e rupsmobiele omkeerbare percussiebreker

Een van de sleutelproducten waarmee Keestrack op de Bauma-beurs zal uitpakken, is de volledig nieuw ontworpen Keestrack I4e rupsmobiele omkeerbare percussiebreker met een geavanceerd diesel-elektrisch aandrijfconcept. Dankzij de innovatieve RIC-technologie (Reversible Impact Crusher) kan deze machine uiterst flexibel worden ingezet in de secondaire en tertiaire breking van gesteente en de recyclage van bouwmaterialen (bijv. asfalt). Het specifieke ontwerp van de omkeerbare horizontale percussiebreker met grote variabele breekkamer, krachtige rotor (Ø 1.100 mm, 4 slaghamers) en elektronisch bewaakte hydraulische spleetinstelling (+80 tot -220 mm met nieuwe gereedschappen) maakt toevoergroottes tot 250 mm mogelijk en zorgt voor een consistent hoge eindproductkwaliteit tot 0/2 mm in gesloten kring. Secundaire en tertiaire breking kunnen nu in één uiterst mobiele oplossing worden gecombineerd, wat van de Keestrack I4e een bijzonder goed alternatief voor mobiele kegelbrekers of verticale percussiebrekers maakt, vooral met het oog op de buitengewone productiecapaciteit van 100 tot 250 ton/uur.  Volgens Keestrack resulteert het systeem ook in minder slijtage, een betere eindproductkwaliteit (korrelvorm) en aanzienlijke energiebesparingen voor typische toepassingen (bijv. zandproductie 0/4 mm: ong. -30 % ten opzichte van kegelbrekers; -30 tot -40 % ten opzichte van VSI-percussiebrekers). Dit is ook te danken aan het geavanceerde diesel-elektrische aandrijfconcept.

Twee-in-één: Met de nieuwe Keestrack I4e RIC rupsmobiele omkeerbare percussiebreker, presenteert de internationale verwerkingsspecialist een krachtige oplossing for secundaire en tertiaire breking, bijzonder geschikt voor uiterst rendabele zandproductie (0-2 mm).

Het materiaal wordt in de voedingsbunker van de I4e gevoerd waarna de bandvoeder – die verlies van fijn materiaal tegengaat en een lange levensduur verzekert – zorgt voor de gelijkmatige toevoer van de omkeerbare laadtransportband, met geïntegreerde metaaldetector. Wanneer metaal wordt gedetecteerd, keert de transportband om en zorgt een trommelmagneet voor de afscheiding van het metaal.

Het compacte systeem (transportafmetingen: 15.270 x 3.000 x 3.310 mm) weegt 42 ton en omvat een enkeldeks nazeef met hercirculatieband voor de overmaatse fractie. Het bedrijf in gesloten kring garandeert een productie van 100 % eindmateriaal met uiterst hoge kwaliteit overeenkomstig de Europese normen!    

Net zoals voor de andere grote Keestrack-brekers (H4e-/H6e-/H7e-kegelbrekers, B7e-kaakbreker), is de aandrijfeenheid met 447 kW-dieselmotor en 300 kVa-generator ontworpen als afneembare module. Elektrische aandrijvingen voor de breker (160 kW), toevoer- en transportbanden, evenals de systeemhydraulica realiseren een bijzonder rendabele en emissievrije plug-inwerking op netstroom. Drie specifieke octrooien illustreren het innovatieve potentieel van het nieuwe Keestrack I4e RIC-concept.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details