NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Recupel stelt Recydel en Coolrec Nederland BV aan voor recyclage van koelvries-apparaten vanaf 1 september 2022

Recupel stelt Recydel en Coolrec Nederland BV aan voor recyclage van koelvries-apparaten vanaf 1 september 2022

In 2020 werden in totaal 21.246 ton koelvries-apparaten ingezameld, wat neerkomt op 472.187 toestellen.

Toewijzing nieuwe contractanten na strikte tenderprocedure

Recupel organiseert de inzameling, het transport en de verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen in België. Een van haar opdrachten is de depollutie en de verwerking van deze apparaten op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze organiseren. Recupel duidt op contractuele basis partners aan die de ingezamelde apparaten depollueren en verwerken.

In dit kader organiseerde Recupel in 2020 – 2021 een procedure voor de toewijzing van nieuwe contractanten voor de depollutie en verwerking van koelvries-apparaten, aangezien de huidige contracten op hun einde lopen. Door middel van een strikte tenderprocedure, die werd goedgekeurd door de regionale overheden, wijst Recupel de opdracht toe aan Recydel en Coolrec Nederland BV vanaf 1 september 2022. De overeenkomsten zullen een duurtijd hebben van 6 jaar (tot en met 1 september 2028), met mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar (in dat geval tot en met 1 september 2031).

Voor de selectie werden, in samenspraak met de regionale overheden, objectieve criteria bepaald, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, de transportkost, de verwerkingsprijs, de recyclagetechnieken, etc. Door het hanteren van deze criteria biedt Recupel consumenten de garantie dat de toestellen die zij afdanken op de best mogelijke en op een economisch efficiënte manier gerecycleerd zullen worden.

Innovatieve technologieën en expertise

De technologieën om koelvries-apparaten optimaal te depollueren en te verwerken veranderen regelmatig, onder andere door de evoluerende samenstelling van koelvries-apparaten over de jaren heen. Dit vereist de nodige knowhow, expertise en state-of-the art technologieën die rekening houden met de huidige en toekomstige samenstelling van koelkasten en diepvriezers.

Eric Dewaet, CEO van Recupel: “De voorstellen van Recydel en Coolrec Nederland BV beantwoorden hier perfect aan. Expertise en innovatie is ook heel belangrijk: hoe beter de technologie, hoe zuiverder de recyclaten die gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe koelvries-apparaten of andere elektronische toestellen. Via recyclage geven we grondstoffen een nieuw leven en dragen we zo bij aan een meer circulaire economie.”  

Behalen van recyclagedoelstellingen

België legt recyclagedoelstellingen op, per type apparaat (vb. voor koelvries-apparaten, lampen, televisies, etc.) en per materiaalstroom (vb. ferro-materialen, kunststoffen, etc.). Deze doelstellingen worden al jaren ruimschoots overschreden door de partners waar Recupel mee samenwerkt. Zo bedroeg het resultaat nuttige toepassing voor koelvries-apparaten vorig jaar 99,27% (= 83,46% recyclage + 15,81% verbranding met energierecuperatie), terwijl het wettelijke objectief 85% is. 

“Deze resultaten zorgen ervoor dat België op wereldvlak een koploper is inzake recyclage en een belangrijke recyclagehub in Europa is. Door samen te werken met de beste partners streven we ernaar om deze positie te bevestigen en verstevigen. Door contracten te sluiten van minstens 6 jaar, met een mogelijke verlenging tot 9 jaar, geven we onze partners ook de nodige tijd en zekerheid om te investeren in nieuwe technologieën indien ze dit zouden willen doen,” licht Eric Dewaet verder toe.

Schadelijke koelvloeistoffen moeten juist verwijderd worden

Een maximale grondstoffenrecuperatie is een belangrijk streefdoel van Recupel en haar partners. Daarnaast is het noodzakelijk om de schadelijke materialen uit elektronische toestellen op een correcte manier te verwijderen. Dit geldt zeker voor koelvries-apparaten, die schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen bevatten. Enkel gespecialiseerde en erkende verwerkers beschikken over de juiste installaties om deze stoffen te verwijderen zonder het milieu te schaden. 

In dit kader kaartte Recupel in september 2019 aan dat meer dan 200.000 koelkasten en diepvriezers jaarlijks niet bij een erkende verwerker terechtkomen, met een navenante impact op het milieu: 1 foutief verwerkt apparaat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 1 autorit van 7.500 km. Koelkasten en diepvriezers die bij Recupel terechtkomen worden op een correcte manier verwerkt. Er bestaat echter een grijs en parallel circuit van toestellen die buiten de Recupel-kanalen worden ingezameld en verwerkt. De doelstelling van Recupel is duidelijk: elke koelkast moet correct verwerkt worden zodat het milieu niet geschaad wordt. De komende jaren zal Recupel blijvende inspanningen leveren om meer koelvries-apparaten in te zamelen zodat die zeker bij een erkende verwerker terechtkomen. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details