NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Hybride Telestack LF520 voor Van Lijssel Grondstoffen in ’s-Hertogenbosch

Toch gaan er stemmen op om de sector vanuit het Europese beleidskader op te splitsen in twee. Waste-to-energy initiatieven zouden dan niet langer vallen onder de ESR regelgeving zoals de rest van de sector maar onder ETS. Op die manier wil men de CO2-emissies nog verder kunnen terugdringen. Maar is dat de juiste maatregel? De sector bij monde van FEAD, denkt alvast van niet.

Volgens FEAD moet de waste-to-energy sector volledig onder de ESR regulering blijven vallen. In plaats daarvan moet men binnen ETS de grote emissies aanpakken die veroorzaakt worden door de materiaal- en energie-inhoud van producten en energieprocessen. Het moet de CO2-inhoud van producten die recyclaten bevatten (lagere CO2-inhoud, verminderde milieu-impact en lager energieverbruik) naast die van producten leggen die uit virgin materialen zijn opgebouwd. Dat zou meteen zorgen voor een gelijke concurrentiekracht tussen recyclaat en virgin materialen. FEAD brengt ook argumenten aan waarom het zinloos zou zijn om waste-to-energy binnen ETS te plaatsen.

1. Weinig meerwaarde ten opzichte van de kost

Afvalverwerking moet als een geheel beoordeeld worden. Nationale regelgeving en fiscale maatregelen proberen de valorisatie nu al zo hoogwaardig mogelijk te laten gebeuren. Dat zorgt voor selectieve inzameling en stimulansen voor recyclage, terwijl verbranden en storten net hogere belast worden. In 2018 was afvalverbranding goed voor 1,2% van de totale emissies in Europa. Ze onder de ETS regulering laten vallen zal geen effect hebben op de rechtstreekse emissies uit de verbrandingsovens. Dat hangt af van de koolstofinhoud van het afval en niet van het verwerkingsproces. Er zijn hoger in de afvalketen acties nodig om de emissies terug te dringen.

2. Meest veilige manier om restafval te verwerken

Voor materialen waar nog geen recyclage-alternatief voor bestaat is verbranding met energierecuperatie voor het milieu de meest veilige manier van werken. Waste-to-energy installaties besparen meer CO2 dan ze uitstoten. Ze vervangen fossiele brandstoffen door afval voor verwarming, koeling en de productie van elektriciteit. Helft van het afval dat in gemeenten wordt ingezameld en naar waste-to-energy centrales vertrekt betreft biodegradeerdbaar afval en heeft dus de status van hernieuwbare energie. De Europese Commisie erkent het potentieel van en de nood aan energierecuperatie uit afval.

3. Oproep voor meer ecodesign

Het beleid moet de vraag naar ecodesign versterken. Ecodesign heeft zich reeds bewezen als een efficiënt instrument voor de preventie van afval en de verbetering van recyclage. Hoe streng deze regels ook mogen zijn, op korte termijn zullen ze niet de tonnages aan niet-recycleerbaar afval verlagen. Hoe hoger de kwaliteit in recyclage, hoe hoger de restfractie de eerste jaren zal zijn. De hoeveelheid aan materialen die dus nog via verbranding met energierecuperatie gevaloriseerd kunnen worden zullen niet kleiner worden.

4. Nog veel werk te verrichten

Er zijn nog steeds heel wat lidstaten in Europa die ver af staan van een echt geïntegreerde benadering voor afvalverwerking. Ze zullen nog niet kunnen beantwoorden aan de ambitieuze doelen die Europa vooropstelt. Er is dus meer nood aan meer en nieuwe capaciteit en zichtbaarheid voor investeringen die de afvalhiërarchie volgen. Al het afval dat nog gerecycleerd of gerecupereerd kan worden, kan beter naar een state-of-the-art sorteer-, recyclage- of waste-tp-energy centrum gebracht worden om de minst aantrekkelijke opties onderaan de ladder te vermijden. De kosten die met waste-to-energy faciliteiten gepaard gaan zwaarder te belasten door hen onder de ETS-regulering te brengen, zou dit objectief alleen maar in de weg staan.   

Hybride Telestack LF520 voor Van Lijssel Grondstoffen in ’s-Hertogenbosch

Van der Spek Vianen heeft een nieuwe Telestack LF520 afgeleverd aan Van Lijssel Grondstoffen in s‘-Hertogenbosch, een zusterbedrijf van Van Lijssel Transport . De nieuwe Telestack is een hybride uitvoering die zowel op stroom als standalone kan draaien mocht dit benodigd zijn.

Op het grote op- en overslagterrein aan de Rietveldenhaven dat vlakbij op- en afritten aan de A59 ligt zijn diverse stroompunten voorzien waarop de Telestack emissieloos kan draaien.

De nieuwe 22 tons rupsmobiele transportband welke is gebouwd door de wereldmarkleider op het gebied van mobiele transport- en overslagsystemen is uniek door zijn speciale opbouw.

Voor Van Lijssel was het belangrijk dat de nieuwe Telestack zo breed mogelijk inzetbaar is vele toepassingen binnen het gehele bedrijf. Hiervoor is gekozen voor een Telestack LF-machine waarbij “LF” staat voor “Low Feeder”, een lage bunker als voeder op de machine.

Bij de Telestack LF machines is op de rupsmobiele machine naast een transportband ook een grote opgavetrechter geplaatst waarmee de machine beladen kan worden door zowel een laadschop als graaf- en overslagmachine of een breek- of zeefinstallatie. Door de inzet van de Telestack worden producten direct in voorraad gezet zonder tussenkomst van laadschop, hiermee worden velen liters brandstof bespaard en minder CO2 uitstoot gerealiseerd.

De machine van Van Lijssel is voorzien van een bunker met een inhoud van 7M³ zodat zonder problemen grote capaciteiten kunnen worden opgegeven. De bunker is voorzien van wisselbare slijtplaten en “breakerbar”. Deze “breakerbar” zorgt dat de val van het te laden product gebroken worden en er geen overmatige slijtage en krachten op de 1.200mm brede transportband komen. Belading van de bunker kan zowel van de zij- als achterkant plaatsvinden middels een laadschop. Een grijper kan uiteraard van alle kanten de bunker beladen.

De transportband heeft een lengte van 20.000mm en kan tot 500 ton/uur opvoeren naar een hoogte van ruim 9.000mm waarbij een voorraad kan worden opgezet van dik 1.200M3. Uiteraard kan de band door middel van de zware hydraulische ondersteuningen ook vlak worden gesteld zodat hij ingezet kan worden voor het beladen van schepen. Het complete frame van de 1.200mm brede transport is opgebouwd uit een zware constructie waarbij de zijkanten uitgevoerd zijn in gezet plaatwerk dat door het lassen van plaatwerk aan de binnenzijde van de band een uiterst stabiele kokerconstructie vormt om vele miljoenen tonnen te kunnen transporteren zonder problemen.

Het gemonteerde rupswerk van 4.000mm lengte zorgt dat de machine snel en eenvoudig verplaatst kan worden op locatie. Door de jarenlange ervaring die Telestack heeft met het bouwen van mobiele transportbanden is de onderwagen optimaal geplaatst en uitgevoerd t.o.v. van de transportband zodat zelfs bij de hoogste stand de productkegel onder de band de onderwagen niet raakt en de stabiliteit gewaarborgd is.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details