NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Hoe asbest veilig transporteren?

Hoe asbest veilig transporteren?

Vlaanderen is vastbesloten om in versneld tempo werk te maken van de verwijdering van asbest uit zijn gebouwen. Met meer dan 3.800 bekende toepassingen in en om gebouwen ligt er voldoende werk op de plank. Dat wil zeggen dat er de komende jaren ook meer asbest zal moeten getransporteerd worden naar recyclageparken (particulieren) of naar vergunde verwerkingsinstallaties. Dit artikel zet de belangrijkste aandachtspunten bij het transporteren van asbest op een rij.   

Asbest staat te boek als een gevaarlijke stof met EURAL code 170605. De voor het oog quasi onzichtbare asbestdeeltjes kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en schade veroorzaken. Naar schattingen zouden er in België jaarlijks 700 mensen sterven aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Het valt in zijn hoedanigheid van gevaarlijke stof vanzelfsprekend onder de regels van het ADR transport waarover u meer kan te weten komen op pagina’s 37 en 38. Asbest dat echter zodanig in een natuurlijk of kunstmatig bindmiddel gedompeld of gefixeerd is, zodat er geen gevaarlijke hoeveelheden inadembare asbestvezels kunnen vrijkomen tijdens het vervoer is volledig vrijgesteld van het ADR. Afgewerkte voorwerpen die asbest bevatten en niet voldoen aan deze bepaling kunnen toch ook een vrijstelling van ADR vervoer krijgen. Op voorwaarde dat ze zodanig verpakt zijn dat er tijdens het vervoer geen gevaarlijke inadembare asbestvezels kunnen vrijkomen. Het gaat om UN 2212 & 2590 bijzondere bepaling 168.

Asbestos warning in the Netherlands

De voor het oog quasi onzichtbare asbestdeeltjes kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en schade veroorzaken.

 

Transport door particulieren naar recyclagepark

Door de aard van de gevaren die asbest met zich meebrengt bestaan er tevens een aantal specifieke voorschriften die een veilig transport moeten verzekeren. Transport kan op verschillende manieren gebeuren. Het staat een particulier vrij om hechtgebonden asbestmaterialen zelf naar het recyclagepark te brengen. Doorgaans kunnen er per gezin per jaar 200 kg, 1 m³ of tien asbestcementplaten afgevoerd worden. Zij doen er goed aan het asbestafval gescheiden te houden van ander bouw- en sloopafval en te waken over een goede verpakking. Stofvorming en breuken moeten immers vermeden worden tijdens het transport. In dat geval is de verpakking (dubbele plastic zakken, doorschijnende asbestzakken of aangepaste asbestfolie) het beste afgestemd op de grootte van de stukken. Bij droog weer kan het goed zijn om het asbesthoudend afval regelmatig vochtig te maken, zodat de vrijgave van vezels miniem blijft.

Transport door geregistreerde asbestinzamelaars

Van zodra het over grotere volumes gaat kan er beter een beroep gedaan worden op een geregistreerde asbestinzamelaar. Hij zal het asbestafval ophalen en vervoeren naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Daar wordt het in de meeste gevallen gesolidificeerd of vernietigd. In Vlaanderen wordt afval met vrij asbest vermalen en met cement vermengd bij onder meer Rematt en Asbeco. De OVAM schrijft voor om daarbij een container te gebruiken die voorzien is van een bigbag: een stevige, scheurbestendige witte zak die na het laden veilig kan worden afgesloten. Niet-hechtgebonden asbest moet dus dubbelwandig verpakt en voorzien van een asbeststicker worden afgevoerd. UN 2212 en 2590 vat de verpakkingsinstructies als volgt samen. Alle zakken van om het even welk type moeten vervoerd worden in gesloten voertuigen of containers of in gesloten stijve oververpakkingen geplaatst worden. Soepele, kartonnen of houten IBC’s moeten stofdicht en waterbestendig zijn of van een stofdichte en waterbestendige voering voorzien zijn. De inzamelaar of asbestverwijderaar moet dan een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen afleveren. Het is verboden om in de omgeving van de container te roken of de containerdeuren te openen op een andere plaats dan de zone die is aangeduid met het bord ‘verplichte zone openen en sluiten containerdeuren’.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details