NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Afvalverwerking en CO2-emissies: Afvalsector vermijdt meer CO2-emissies dan dat ze er uitstoot
Momenteel heeft de helft van alle broeikasgasemissies te maken met de ontginning en verwerking van primaire grondstoffen. Een sterk recyclagebeleid leidt tot enorme besparingen in grondstoffen en energie

Afvalverwerking en CO2-emissies: Afvalsector vermijdt meer CO2-emissies dan dat ze er uitstoot

Men spreekt dan over de Effort Sharing Regulation (EFR). Deze sectoren (transport, bouw, landbouw, een deel van de industrie en  afvalverwerking) zijn goed voor bijna 60% van de totale Europese emissies. Deze richtlijn is nu aan herziening toe. FEAD, de Europese Vereniging voor Afvalbeheer, roept op om als sector binnen de EFR te blijven opereren en er alles aan te doen om de vooropgestelde vermindering van CO2-emissies te halen. De lat ligt op 30% emissie minder in 2030 in ten opzichte van 2005.

Afvalwerking draagt aanzienlijk bij tot de vermindering van CO2-emissies. De secundaire grondstoffen die eruit voortkomen helpen immers om het verbruik van primaire grondstoffen tegen te gaan. Daarnaast wordt ook de energie-inhoud van niet-recycleerbaar afval nog ingezet voor de productie van warmte en elektriciteit. Het inzamelen en verwerken van afval vermijdt de emissies die anders nodig zouden zijn voor het ontginnen en produceren van primaire grondstoffen. De processen toegepast voor energierecuperatie verminderen tevens het gebruik van fossiele brandstoffen en dus aanzienlijke CO2-emissies. De winst voor het milieu zit ten slotte ook in de veilige verwerking van restafval. 

Helft van broeikasgasemissies gelinkt aan primaire grondstoffen

Momenteel heeft de helft van alle broeikasgasemissies te maken met de ontginning en verwerking van primaire grondstoffen. Een sterk recyclage­beleid leidt tot enorme besparingen in grondstoffen en energie en kan dus een ­wereld van verschil betekenen in de volledige waardeketen van producten. De voorkeur geven aan gerecycleerde materialen boven primaire grondstoffen is de beste manier om dit aan te passen. De koolstofvoetafdruk van gerecycleerd pet is bijvoorbeeld 90% minder hoog dan zijn virgin alternatief, voor textiel gaat het om 98%, voor staal tot 85%, aluminium 92% en papier 18%. Dat becijferde het Bureau of International Recycling (BIR). Een bijkomende troef in ambitieuze recyclagedoelstelling is waste-to-energy, waarmee ook de verwerking van niet-recycleerbaar en restafval CO2-emissies vermijdt.

Meer CO2 vermijden dan produceren

De volledige keten van afvalverwerking vermijdt emissies in veel grotere hoeveelheden dan ze zelf produceert. Een meer ambitieus kader om recyclage en hergebruik te stimuleren, zoals de Green Deal voorschrijft, zou een positieve bijdrage betekenen voor onze sector en tegelijkertijd bijdragen tot een koolstofneutraal Europa en een circulaire economie. Wanneer de CO2-emissies van de afvalverwerkende sector onder de loep genomen worden, is het belangrijk om afvalverwerking in zijn geheel te bekijken, rekening te houden met de afvalhiërarchie en voorrang te geven aan die beleidsinstrumenten die het efficiëntst werken om het nog onontgonnen potentieel van recyclage en hergebruik te benutten.

Hiërarchie respecteren

De EFR die vandaag de volledige sector van afvalverwerking omvat zal de reductie van CO2-emissies moeten opdrijven. Dit zal gerealiseerd worden door een aantal relevante nationale maatregelen die afval zo hoog mogelijk in de hiërarchie proberen verwerken: richtlijnen, belastingen en ondersteuning voor investering in selectieve inzameling, recyclagefaciliteiten en het terugwinnen van restafval. Om de ESR doelen te bereiken voor onze sector zullen lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om de afvalhiërarchie volledig te implementeren, met strenge maatregelen in landen waar storten nog steeds de meest populaire route is voor afvalverwerking, zelfs voor recycleerbaar en herbruikbaar afval. De opeenvolgende acties doorheen de keten waar dit om vraagt zijn verbonden met elkaar. Daarom moet het beleid afvalverwerking op zijn geheel beschouwen en daarom moet onze sector onder ESR blijven volgens FEAD.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details