NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
10 miljoen ton in 2025

Deze dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.  Alle leden van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) nemen met een gezamenlijke actie deel. Zij vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag. BW2E werkt hiervoor samen met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Ook enkele niet-BW2E-leden sloten zich spontaan aan bij de actie.

2000 chauffeurs op één dag

Er zijn in België 14 verwerkingsinstallaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch valoriseren. Per jaar gaat het om 2,8 miljoen ton afval dat wordt aangeleverd. Op één dag rijden zo’n 2000 vrachtwagens één van deze installaties binnen om afval te lossen.
Elk van de installaties heeft een eigen werkwijze voor aanlevering van afvalstoffen, maar overal gelden strenge veiligheidsregels. Toch stellen preventie- en veiligheidsmedewerkers vast dat de veiligheid toch nog te vaak in het gedrang komt.

BW2E-voorzitter Sébastien Stempnick benadrukt het belang van ongevallenpreventie in de sector: “Belgian Waste-to-Energy neemt deel aan deze internationale veiligheidsdag omdat we ongevallen willen vermijden in onze sector en in het bijzonder voor alle activiteiten en manoeuvres in de storthal en op de stortvloer. We streven er elke dag naar om al onze medewerkers en zij die het restafval van burgers en bedrijven komen aanleveren veilig terug naar huis te laten terugkeren. We zijn ervan overtuigd dat de sensibilisering en positieve houding van alle betrokkenen zal zorgen voor een veiligere werkomgeving.”

Ook Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector zet mee de schouders onder deze campagne.

Stany Vaes, General manager van Denuo: “De afgelopen jaren heeft de sector heel wat inspanningen geleverd om de veiligheid rondom de stortputten van verbrandingsinstallaties te verzekeren. Toch vangen we nog berichten op van gevaarlijke situaties die zich hier voordoen. Bijvoorbeeld wanneer chauffeurs gemorst afval opruimen: afval dat in de vrachtwagen is achtergebleven of dat aan de rand van de stortbunker is blijven liggen. Om deze gevaarlijke situaties te vermijden, willen we onze chauffeurs maximaal sensibiliseren over de veiligheidsvoorschriften waaraan ze zich dienen te houden in de buurt van deze stortbunkers. Om dit extra onder de aandacht te brengen, zetten Denuo en BW2E samen deze bewustmakingscampagne voor chauffeurs op."

https://www.youtube.com/watch?v=1h5SA0n1nu0

Campagne met focus op persoonlijk contact (op veilige afstand)

De leden van de werkgroep ‘Veiligheid’ van Belgian Waste-to-Energy ontwikkelden een concreet plan om de veiligheid in de storthallen en rond de stortbunkers verbeteren.  De gevaarlijke handelingen die zich nabij stortbunkers voordoen brachten zij in kaart en zetten hiermee een sensibiliseringscampagne op.  Centraal in de aanpak staat een persoonlijk contact:  een gesprek op veilige afstand tussen medewerkers van de waste-to-energy sites en de chauffeurs die afval komen lossen. Dit gesprek wordt geflankeerd door banners, beachflags, flyers en een social media campagne. Alle installaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch verwerken, gaan hier op 28 april mee aan de slag.

28 april : concrete actie op de stortvloer

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april afval komt aanleveren, wordt door een medewerker van de site beoordeeld op zijn/haar veilig gedrag.  Aan de hand van een ludieke flyer met cartoons wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is. Wie een ‘foutloos parcours rijdt’, wordt beloond met een kleine attentie. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan.

Omdat het de doelstelling is om zoveel mogelijk chauffeurs een ‘goed rapport’ te geven op 28 april, werd ook ingezet op sensibilisering en informatie in de weken voordien. Hiervoor is de samenwerking met Denuo van groot belang. De meeste afvalophalers zijn lid van deze federatie.  Via deze weg werd bij al deze bedrijven en hun chauffeurs aandacht gevraagd voor de actie.  Belgian Waste-to-Energy ontwikkelde voor hen een duidelijke powerpoint met veiligheidsinstructies die in alle installaties gelden bij het aanvoeren en lossen van afvalstoffen. Deze kan gebruikt worden in opleidingen en toolboxmeetings voor chauffeurs.

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen.  Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

10 miljoen ton in 2025

Tien miljoen ton plastic recyclen in 2025; dat is het plastic recycling doel van de Circular Plastic Alliance. In 2018 is deze Alliance ­opgericht door de European Commission en inmiddels, door ondertekening van een declaratie, gesteund door meer dan 300 organisaties. Om ­transparant te laten zien hoe ver we zijn met het behalen van de doelstelling, is PolyREC aangewezen als monitoring organisatie. 

PolyREC is een initiatief van zeven overkoepelende brancheorganisaties: Plastic Recycling Europe (PRE), Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP), Vinyl Plus, Plastics Europe, Styrenic Circular Solutions, PetCore en de EU manufactures of EPS (EUMPS). PolyREC gebruikt de tool RecoTrace voor het vastleggen van alle gerecyclede en toegepaste plastic volumes. Deze tool is mede gebaseerd op de ervaringen van Vinyl Plus. Een organisatie met twintig jaar ervaring in de vastlegging van gerecyclede PVC volumes. 

Misschien denkt u tijdens het lezen ‘wat een verscheidenheid aan namen van organisaties en systemen’, maar plastic recycling is door de vele verschillende soorten en toepassingen ook geen makkelijk onderwerp. Alleen door het grotere belang te zien in de recycling van plastic en het positieve effect op klimaatverandering, kunnen we de tien miljoen ton waarmaken. De kracht van deze samenwerking zit in het feit dat al deze organisaties diep doordrongen zijn van deze ambitie. Samen hebben zij alle kennis en expertise om het grote doel te realiseren en te monitoren.

Liggen we op schema? Die vraag hoor ik regelmatig voorbijkomen. Als je de gemiddelde stijging van de afgelopen jaar ziet, is het antwoord ‘nee’. De boost moet nog komen in de laatste jaren tot 2025 en dat is al over 3,5 jaar. Het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen kunnen samen die boost geven.  Het verplichten van het gebruiken van recycled content, CO2-belasting en een verbod op het storten en verbranden van recyclebaar afval, zijn stappen waarbij de overheid een belangrijke rol speelt. Het bedrijfsleven moet investeren in uitbreiding van sorteer- en recyclingcapaciteit en kennisinstellingen kunnen een rol spelen in verdere innovatie van de recyclingprocessen en kwaliteitsverbeteringen. 

Met elkaar maken we progressie in de stijging van de gerecyclede en toegepaste volumes. Als de grafiek er eind 2025 uitziet als de bekende hockeystick, zullen de volgende generaties ons dankbaar zijn!

Ton van der Giessen

CEO Van Werven Plastic Recycling

Chair of PCEP and Board member of PolyREC 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details