NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Waste-to-energy onmisbare schakel in circulaire economie
Geert Magerman, Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy

Waste-to-energy onmisbare schakel in circulaire economie

De consumptiedrang van de welvarende mens is groot. Hierdoor plegen we dagelijks een aanslag op de grondstoffen wereldwijd. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne maakten de schaarste van grondstoffen plots bijzonder tastbaar. De circulaire ­economie, die kan het verschil maken. Ook in het kader van de energietransitie. Waste-to-energy is een onmisbare schakel in dit verhaal. Het zorgt voor een essentiële afvalverwerking voor die reststromen waarvoor recyclage niet mogelijk is. 

Wie ‘circulaire economie’ zegt, zegt ‘materiaalkringlopen sluiten’. Alle waarde die in het afval zit, moeten we benutten op de meest kwaliteitsvolle manier. Daarnaast moeten kringlopen zuiver blijven. Precies daar ligt de bestaansreden van Belgian Waste-to-Energy en zijn leden: een veilige en duurzame verwerkingsoplossing bieden voor niet-recycleerbaar restafval om zo de kringloop zuiver te houden en hoogwaardige recyclage mogelijk te maken. Zelfs na verbranding.  Onze installaties valoriseren immers de metalen die in het restafval aanwezig zijn en de minerale fractie uit de bodemassen. We maakten de afgelopen jaren op dat vlak enorme evoluties door maar we streven ernaar de recuperatiegraad nog verder te verhogen en zo de nood aan nieuwe grondstoffen te verkleinen.

Waste-to-energy en hoogwaardige recyclage zijn complementair én noodzakelijk om de circulaire  economie in de praktijk te brengen. Zelfs met de zeer hoge selectiviteitsgraad die België  kent, zal er altijd restafval overblijven.  Met de ambitie om dé Europese recyclagehub te worden, zullen meer  selectief ingezamelde afvalstoffen uit het buitenland hier hoogwaardig gerecycleerd worden. De brandbare recyclageresidu’s van deze recyclageprocessen bestaan uit heterogene materialen en -vaak schadelijke- contaminanten waarvoor thermische verwerking voorlopig de enige en meest aangewezen verwerkingstechnologie is. Door afval rigoureus te sorteren aan de bron en naar de waste-to-energyinstallatie te brengen, zorgt onze sector er mee voor dat een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt. Onze state-of-the-art waste-to-energy installaties fungeren aldus als een ‘safe sink’, een veilige eindverwerking van ongewenste componenten.

Bovendien nemen we als sector een voorname rol op in tal van crisissen. Tijdens de coronapandemie was de vernietiging  van virussen en pathogenen cruciaal, na de overstromingen in 2021 moesten enorme hoeveelheden afval snel en veilig verwerkt worden en bij een voedselcrisis staan we paraat om specifieke stromen veilig te verwerken. Verder zorgen onze leden op vraag van justitie of douane voor de vernietiging van illegale of in beslag genomen goederen.

De nood aan hernieuwbare energie was nooit zo groot als vandaag. BW2E leden spelen een rol van betekenis in de productie van energie, zowel onder de vorm van elektriciteit als hogedruk processtoom. Er wordt steeds meer ingezet op warmtenetten die onze bedrijven en burgers voorzien van lokaal geproduceerde warmte. Hierdoor worden we voor energie steeds minder afhankelijk van import. Daarnaast blijven we investeren om die energierecuperatie nóg te verhogen en doen we onderzoek naar nieuwe technieken. Denk maar aan de productie van waterstof op de sites van waste-to-energyinstallaties. 

Onze sector draagt niet alleen bij tot een duurzame, circulaire economie, ze geeft zelf ook het goede voorbeeld. Werken naar klimaatneutraliteit is een belangrijke zorg en uitdaging voor de komende jaren. De uitstoot van CO2 is inherent aan onze verwerkingsprocessen. Door energie- en materialenrecuperatie te verhogen, door enkel niet-recycleerbaar afval te verbranden, door te onderzoeken hoe we fossiele CO2 kunnen afvangen, veilig opslaan of nuttig inzetten werken we actief mee om onze CO2-impact te verlagen. In de toekomst zal het zelfs mogelijk worden om koolstofnegatief te werken.   

Geert Magerman, Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy

Belgian Waste-to-Energy (BW2E) vertegenwoordigt alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval energetisch valoriseren. Jaarlijks verwerken de 14 leden zo’n 2,8 miljoen ton restafval en produceren zij meer dan 1,6 miljoen MWh elektriciteit die deels hernieuwbaar is. Daarnaast zet BW2E steeds meer warmte en stoom in voor residentiële en industriële warmtenetten. BW2E is een vzw met wisselend voorzitterschap. In 2022 wordt het voorzitterschap opgenomen door Geert Magerman, general manager van Brussel Energie).

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details