NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Vijf vuistregels voor veilige en goed verzekerde elektrische laadpalen
Elektrische laadpalen kunnen tot een verhoogd brandrisico leiden. Daarom is het belangrijk om strenge veiligheidsregels te volgen en de laadinfrastructuur goed te verzekeren.

Vijf vuistregels voor veilige en goed verzekerde elektrische laadpalen

Elektrische laadpalen kunnen tot een verhoogd brandrisico leiden. Daarom is het belangrijk om bij de installatie en het gebruik ervan strenge veiligheidsregels te volgen en de laadinfrastructuur goed te verzekeren. Group Casier vat vijf vuistregels voor u samen.

1. Controleer of de locatie geschikt is

Is er voldoende elektriciteitscapaciteit beschikbaar op de locatie waar u het laadpunt wilt plaatsen en is het gemakkelijk bereikbaar voor gebruikers? Nadat u die twee vragen beantwoord hebt, selecteert u de ‘hardware’ van het laadpunt, gaande van AC Chargers (voor thuis- en zakelijk gebruik) tot DC Chargers (voor commercieel gebruik, grotere laadstations). Maak daarna een weloverwogen keuze tussen muurbevestiging of losstaande palen, met of zonder vaste laadkabel. Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af. Plaats geen brandbaar materiaal in de buurt van de laadpalen en zorg dat ze niet te dicht bij uw bedrijfspand staan of hangen. Want ook uw bedrijfsgebouw, voorraad én materieel kunnen vuur vatten.

2. Waak over een correcte en veilige installatie

Veiligheid van en rond de elektrische laadpunten is van cruciaal belang. Laat de installatiewerkzaamheden daarom uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien die vertrouwd is met de specifieke eisen waaraan laadstations moeten voldoen. Zo verkleint u het risico op fouten en incidenten. Uiteraard moeten de laadpalen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften. Volg het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de nieuwe bepalingen die sinds 1 november 2022 van toepassing zijn. Die laatste leggen nog meer de nadruk op bescherming tegen onrechtstreekse aanraking en overstroom. Daarnaast moet u mogelijk ook rekening houden met specifieke aanbevelingen van de gemeente waar u de laadpalen installeert of de plaatselijke brandweer. Andere aandachtspunten voor een correcte en veilige installatie zijn:

Voorzie een veilige zone voor de elektriciens die de werken uitvoeren;

  • Gebruik de juiste bekabeling;
  • Gebruik de correcte elektrische zekeringen;
  • Laat uw installatie keuren door een onafhankelijke erkende keurings­instantie (zie ook 4).

3. Zorg voor een goed en regelmatig onderhoud

De levensduur van de elektrische laadinfrastructuur is in grote mate afhankelijk van het preventief onderhoud. Het gaat dan voornamelijk over de controle van de hardware, de correcte werking en een eventuele update van de software. Meestal biedt de installateur een onderhoudscontract aan in de vorm van een ‘abonnement’ met een extra kost, bovenop de kostprijs van de installatie. Gaat het over een installatie op een bedrijventerrein? Dan raden we u aan om een driejaarlijkse controle door de installateur aan te vullen met interne controles door een bevoegd persoon.

4. Respecteer de keuringstermijnen

Naast het onderhoud door de installateur is er nog de verplichte keuring. Afhankelijk van hoog- of laagspanning kennen wij in België de jaarlijkse, vijfjaarlijkse en de 25-jaarlijkse keuring. De keuring van de laadpaal is nodig:

  • om de 25 jaar voor huishoudelijke installaties;
  • om de 5 jaar voor bedrijfsinstallaties, met als aanbeveling om de laadpaal mee op te nemen als uw bedrijf een jaarlijkse of tweejaarlijkse keuring laat uitvoeren.

5. Maak duidelijke afspraken met uw verzekeraar

Op verzekeringstechnisch vlak zijn er vanuit Assuralia, de overkoepelende organisatie van de verzekeringssector, geen rechtlijnige aanbevelingen. Iedere verzekeraar past eigen voorschriften toe. Dat leidt vaak tot grote verschillen in benadering van de preventie – al dan niet sprinklage – en in de premievoeten die de brandverzekeraars hanteren. Maak samen met uw verzekeringsmakelaar duidelijke afspraken met uw verzekeraar(s) brand én zeker ook met uw verzekeraar(s) aansprakelijkheid.

Besluit

De installatie van elektrische laadpalen vraagt een zorgvuldige planning en een grondige voorafgaande studie. Het is van essentieel belang dat u zich laat omringen door professionals, zowel voor de installatie als voor de randaspecten, waaronder het verzekeringsluik. Een juiste installatie, correcte naleving van veiligheidsmaatregelen en een gepaste verzekeringsdekking zorgen voor een veilig en efficiënt gebruik van elektrische laadpalen. Zo draagt u bij aan het toenemende succes van elektrische voertuigen en aan een duurzamere toekomst.

Hebt u vragen over dit thema of wenst u een verkennend gesprek over hoe u het best uw elektrische laadinfrastructuur verzekert? Neem dan contact op met Nadine Saint-Pol, Corporate Consultant bij Group Casier, [email protected], +32 56 26 13 30.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details