NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Update voor Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

Update voor Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

Indien nodig worden de Recyclechecks van het Kennisinsituut Duurzaam Verpakken (KIDV) geactualiseerd. Medio augustus jongstleden is de update verschenen van de Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen. Producenten en importeurs kunnen met de Recyclecheck relatief eenvoudig de recyclebaarheid van hun flexibele kunststof verpakkingen toetsen. 

De KIDV Recyclecheck is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen. De tool heeft het model van een beslisboom. De Recyclecheck is van toepassing op flexibele kunststof verpakkingen die vrijkomen in het huishoudelijk afval, of stromen die daarop lijken; bijvoorbeeld afval uit horeca, kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven. 

De opzet en vorm van de Recyclecheck is recent vernieuwd.

De opzet en vorm van de Recyclecheck is recent dus vernieuwd. Zo wordt in het nieuwe format duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten kunststof, te weten PE, PP en overige flexibele kunststoffen. Voor elk type kunststof is een aparte checklist met vragen over de verpakking opgesteld. In een achtergronddocument is extra informatie te vinden en wordt toelichting gegeven op de vragen uit de checklist.

Mate van recycling

Gebruikers kunnen bij elke vraag over de verpakking het juiste antwoord selecteren. De resultaten worden automatisch verwerkt en dit leidt tot de beoordeling van de verpakking (goed, redelijk, beperkt en niet recyclebaar). De scores en eventuele opmerkingen worden overzichtelijk samengevat. Deze samenvatting kan als pdf worden opgeslagen en met collega’s of andere belanghebbenden worden gedeeld. Gebruikers kunnen ook direct de andere KIDV Recyclechecks raadplegen, wanneer delen van de verpakking uit papier, glas of metaal bestaan.

Belangrijkste aanpassingen

Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen in de Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen op een rij, ten opzichte van de vorige versie. Binnenkort verschijnt deze 2023-versie van de Recyclecheck ook in het Engels.

• De eis dat de verpakking minimaal van A4-formaat moest zijn om als ‘goed recyclebaar’ uit de bus te komen, is vervallen. De sorteerprocessen zijn gemoderniseerd, waardoor in de meeste gevallen ook kleinere formaten nu goed kunnen worden gesorteerd en gerecycled.

• Flexibele verpakkingen kleiner dan 50×50 mm werden in de vorige versie van de Recyclecheck als ‘niet recyclebaar’ geclassificeerd. In de 2023-versie is dit aangepast. Verpakkingen groter dan 30×30 mm kunnen steeds vaker goed worden gesorteerd en gerecycled.

• Barrièrelagen (bijvoorbeeld EVOH, SiOx en AlOx) beïnvloeden de recycling van verpakkingen in beperkte mate indien ze in lage concentraties worden toegepast. Ze kunnen ‘redelijk recyclebaar’ scoren. Dit geldt ook voor metallisatie, zolang deze laag aan de buitenzijde niet zichtbaar is.

• Kleine vormvaste componenten van hetzelfde materiaal als de hoofdcomponent gelden niet meer als verstorend voor het recyclingproces.

• Verpakkingen van PP kunnen maximaal ‘redelijk recyclebaar’ scoren, omdat ze nog maar in beperkte hoeveelheden worden gerecycled.

• Overige flexibele kunststof verpakkingen die niet voornamelijk uit PE en/of PP bestaan kunnen maximaal ‘beperkt recyclebaar’ scoren, omdat ze niet in een aparte mono-stroom worden gesorteerd. Daardoor komen ze voor­namelijk in de mixstroom terecht, vaak samen met vormvaste kunst­stof verpakkingen, moeilijk sorteerbare multi-materialen en zwarte verpakkingen.

• Een folie, wikkel of sheet met aan beide zijden verschillende materialen, kunnen hoogstens ‘redelijk recyclebaar’ scoren.

• In het achtergronddocument staan tips om productresidu en de hoeveelheid inkt en lijmen zoveel mogelijk te beperken.

De Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen is te downloaden via de website van het KIDV.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details