NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Transformatie van afvalbeheer: van probleem naar oplossing
Claudia Mensi

Transformatie van afvalbeheer: van probleem naar oplossing

Wereldwijd neemt de afvalcrisis steeds grotere proporties aan. Maar in plaats van ernaar te kijken als een probleem, moeten we het zien als een opportuniteit voor duurzame groei en vooruitgang. Afvalbeheer is niet langer de uitdaging maar de oplossing om tot een duurzamere toekomst te komen.

Europa neemt hierin een leidende rol op met verschillende initiatieven zoals de Critical Raw Materials Act, Green Taxonomy, de herziening van de Waste Shipment richtlijn en de regulering van chemische stoffen. Maar om een circulaire economie door recyclage te realiseren, moeten alle stakeholders in de waardeketen actief deelnemen en zal samenwerking tussen de lidstaten essentieel zijn om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die over heel het continent toepassing vinden. Ondanks de vooruitgang die al geboekt is, ziet de industrie zich nog geconfronteerd met verschillende uitdagingen om deze kansen ten volle te grijpen. Zo moet er in nieuwe technologie worden geïnvesteerd, is de infrastructuur om afval selectief in te zamelen en te recycleren nog onvoldoende en blijft de vraag van de markt naar gerecycleerde materialen te beperkt. Het is dan ook zaak om de bewustwording bij het publiek en de inspanningen rond het terugdringen van afval en het opdrijven van recyclage, te verhogen. 

De industrie moet daarom een stem krijgen in het beleidsdebat. Dat is de rol die FEAD, de Europese federatie voor afvalbeheer wil opnemen. Met vertegenwoordiging in achttien landen in Europa (inclusief Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) zijn we de stem die de kloof dicht tussen de noden van de industrie en het beleid. Maar het draait niet allemaal om de beleidsmakers en de industrieleiders. Iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen om tot een duurzamere toekomst te komen. De vraag naar gerecycleerd materiaal stimuleren kan bijvoorbeeld bedrijven aanzetten om te investeren in recyclage-infrastructuur en een duurzame markt creëren voor gerecycleerde producten. Door de principes van een circulaire economie op te nemen en te implementeren in duurzame praktijken voor grondstofbeheer, kunnen we afval reduceren, nieuwe jobs creëren en een duurzamere, welvarende toekomst verzekeren voor Europa en de rest van de wereld.

We moeten dus onze focus verleggen, weg van het lineaire wegwerpmodel dat we kennen, naar een circulair regenererend model waarbij afval getransformeerd wordt in nieuwe grondstoffen. Europa heeft al stappen gezet om het belang van deze transitie naar een circulaire economie te erkennen en de rol die waste-to-energy technologie daarin kan spelen. Door niet-recycleerbaar afval om te zetten in elektriciteit of warmte, kunnen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder verminderen en een duurzamere energiemix stimuleren. De industrie voor afvalbeheer heeft dus het potentieel om een sleutelspeler te zijn in die circulaire economie. Door secundaire grondstoffen en chemische bouwstenen vanuit onze activiteiten aan te leveren aan de industrie, kan onze sector het risico op toevoerproblemen aanzienlijk verlagen.

Door afval te erkennen als een waardevolle grondstof die meerdere keren benut kan worden, bouwen we een duurzamere toekomst uit, voor onszelf en de generaties die volgen. Het moment is daar om die opportuniteit te grijpen en afvalbeheer om te vormen van een uitdaging naar een oplossing.   

Claudia Mensi, Voorzitster FEAD

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details