NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Technologyforabetterworld
Heidi Van Waes

Technologyforabetterworld

Met het Zero Pollution Action Plan, onderdeel van de Green Deal, wil de Europese Commissie tegen 2050 de verontreiniging van lucht, water en bodem terugbrengen naar een niveau dat de gezondheid van mensen en het milieu niet meer schaadt. De technologiebedrijven nemen al jaren actie om hun emissies naar het milieu verregaand te beperken. Zo bevat het bedrijfsafvalwater uit de technologische industrie vandaag al 90% minder metaalvracht dan in 1999. En de sector engageert zich om zowel zijn directe emissies als zijn indirecte milieu-impacts in de keten nog voortdurend verder te reduceren.

Digitale technologie is een uitstekend instrument om de impact van weersinvloeden, stand van rivieren, kwaliteit in oppervlaktewater … op te volgen. Zo kan met sensor-, data- en netwerktechnologie in het Internet of Things de water- en luchtkwaliteit in real-time worden gemonitord. Ook om het risico op overstromingen te beperken en droogte te monitoren, creëert de technologie heel wat mogelijkheden. Datamanagement en data analytics van hun kant helpen om grote hoeveelheden metingen te capteren, te analyseren en te verbinden om zo de juiste milieugerelateerde beslissingen te nemen.

We kunnen met recht en reden zeggen dat heel wat milieugerelateerde innovaties van technologiebedrijven gretig worden opgepikt door andere sectoren en zo bijdragen tot de vergroening van onze planeet. Maar tegelijk nemen de technologiebedrijven ook hun eigen processen kritisch onder de loep. Al vele jaren spannen ze zich in om de impact van hun eigen activiteiten op lucht, water en bodem te verminderen. Met succes! 

Kijk bijvoorbeeld maar naar het waterverbruik. België staat op de zesde plaats van OESO landen met de hoogste waterstress. We moeten in ons land dus efficiënt omgaan met water. Tegelijk is water een essentiële grondstof in heel wat industriële processen. Vandaag is ongeveer een kwart van het totale waterverbruik in België voor rekening van de industrie, maar slechts 5,6% nog voor die van de technologiebedrijven (koelwater buiten beschouwing gelaten). Toch willen we ons waterverbruik nog verder afbouwen, en bovendien onze emissies in het oppervlaktewater verder blijven reduceren.

Hetzelfde geldt voor de emissies van de technologiebedrijven in lucht en bodem. In de EU zijn er elk jaar meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging. Europa wil dat aantal met 52% doen dalen ten opzichte van 2005 door de luchtkwaliteitsnormen meer in lijn te brengen met de aanbevolen normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Onze leden hebben de voorbije jaren al sterk ingezet op het verlagen van luchtemissies. We engageren ons om onze emissies naar de lucht verder te doen afnemen.

Wist je dat 60 tot 70% van de bodems in de EU niet gezond is? Industriële verontreiniging is een van de oorzaken. In ons land gaat het echter hoofdzakelijk om historische verontreinigingen. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat nieuwe bodemverontreiniging, als gevolg van calamiteiten, minimaal blijft. De technologiebedrijven komen alvast hun verplichtingen na om bodemonderzoeken en eventuele bodemsaneringen uit te voeren waar nodig.   

Heidi Van Waes,
Expert Sustainability & Environment bij Agoria

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details