NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Renewi investeert in  kunststofrecycling

De schade die asbest aan de gezondheid kan berokkenen vraagt om voldoende aandacht bij de verwerking ervan. Kennis en expertise, geborgd in de juiste procedures is dan ook de conditio sine qua non om asbest veilig te kunnen verwijderen uit gebouwen. Een gesprek met Marc Jonckheere, managing director van Aclagro, onderdeel van de Square Group. 

Marc Jonckheere: “Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren.”

Aclagro. Wat in 1970 begon als eenmansbedrijf voor grondwerken is vandaag uitgegroeid tot klasse 8 aannemer die klanten ondersteunt om vastgoedprojecten volledig bouwklaar te maken. Jonckheere: “We willen onze klanten een totaalpakket kunnen aanbieden, van ontmanteling, asbestverwijdering, selectieve of totale sloop, bodemsanering tot naderhand de grond- en omgevingswerken. Aclagro beschikt verder over de nodige eigen diensten en competenties met betrekking tot waterzuivering, recyclage van slooppuin en het reinigen van verontreinigde gronden. Onze 320 medewerkers doen er alles aan om het vastgoed van onze klanten vrij te maken van alle gevaarlijke stoffen. Zowel in moeilijke als makkelijke dossiers, grote of kleine projecten, ontzorgen in veilige omstandigheden staat altijd centraal in wat we doen.” In die hoedanigheid komt Aclagro ook vaak in aanmerking met asbest. “Een problematiek waarin we ons gespecialiseerd hebben. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen en dat de gevaarlijke stoffen volgens de regels der kunst verwijderd worden. De mogelijke impact op de gezondheid is immers zeer zwaar, veel te vaak onderschat en laat zich pas na jaren voelen.” In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk. Het bedrijf heeft een lange reeks referenties over heel het land.

Aclagro merkt dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs.

Asbestverwijdering prioritair

De Vlaamse overheid heeft een topprioriteit gemaakt om de omgeving asbestvrij te maken tegen 2040 en verwacht dat dit op een deskundige manier plaats vindt. Een evolutie die Aclagro ten stelligste toejuicht. “Een belangrijke stap hierin was het verplicht maken van een sloopopvolgingsplan dat voorzien moet worden bij de bouwaanvraag (voor alle niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³ en residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³). In dit plan hoort steevast een asbestinventaris. Dat is al een viertal jaar in voege. Cruciaal is om te weten wat je allemaal in een gebouw kan aantreffen, zodat de risico’s voor zowel de eigen medewerkers als de eigenaar of mensen die in de omgeving aan de slag zijn, kunnen worden beperkt. Met het uitspreken van zijn ambitie en bijvoorbeeld de raamovereenkomsten met OVAM om werk te maken van een asbestvrij Vlaanderen, zien we toch dat er een duidelijke versnelling op het terrein gekomen is. Er is een plan van aanpak en een deadline om het asbestprobleem structureel aan te pakken.” Bewustmaking zal daarin een belangrijke rol spelen. “De modale man beseft niet voldoende de draagwijdte van het gezondheidsrisico dat asbest inhoudt. In die optiek zou het niet slecht zijn om altijd met een aannemer te moeten werken die beschikt over een erkenning, ook bij de particulieren. We merken toch dat die erkende bedrijven beslagen zijn om de werken uit te voeren zoals het hoort. Bovendien zou het verlagen van de grens van 5.000 m³ voor residentiele gebouwen een volgende stap in de goede richting zijn”, aldus Jonckheere. 

In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk.

Uitvoering volgens de regels der kunst

Jonckheere stipt ook nog enkele andere uitdagingen op het terrein aan. “We merken dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs. Het is nu eenmaal minder tastbaar dan het nieuwe complex dat uiteindelijk zal verschijnen. Eigenaars moeten zich bewust worden van het belang om dit op de juiste manier uit te voeren. Daarom een warme oproep om een beroep te doen op een sloopdeskundige, niet alleen voor de verplichte inventaris maar ook voor de goede begeleiding tijdens de werken. Asbest verwijderen is geen goedkope zaak. Orde, netheid en discipline zijn de sleutelwoorden. Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen en te nemen stappen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren. Dat heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, maar wat ons betreft mogen er geen compromissen gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid. Asbestverwijdering blijft immers grotendeels manueel werk. Expertise is daarom echt cruciaal in deze materie. Het is kwestie van de kennis te borgen en door te geven aan iedere medewerker aan de hand van frequente theoretische en praktijk gerichte opleidingen samen ervaring op het terrein.”   

Renewi investeert in kunststofrecycling

Het waste-to-productbedrijf Renewi investeert miljoenen in een nieuwe lijn voor kunststofrecycling in Acht, bij Eindhoven. Het doel is om in 2023 met behulp van geavanceerde technologieën nog meer plastics te verwerken tot nieuwe grondstoffen en tegen betere kwaliteit.

Renewi geeft een tweede leven aan gebruikte materialen. Kortom, Renewi ver­krijgt waarde uit afval. Op dit moment geeft het bedrijf aan 66,5 procent van het totaal inkomend afval een tweede leven, maar het doel is om het recycle­percentage te verhogen naar 75 procent. Binnen dit Mission75 pro­gramma zijn er tal van innovatieprojecten om dit doel te behalen. Eén daar­van is het realiseren van een nieuwe recyclinglijn voor harde kunst­stoffen in Acht. Met deze nieuwe lijn kan Renewi niet alleen meer, maar ook beter recyclen.

Duurzamer alternatief

Renewi kiest niet voor een eenvoudige ‘upgrade’ van de recyclinglijn. De voorkeur gaat namelijk uit naar een veel duurzamer alternatief. “Wij willen waardevol kunststofafval niet verloren laten gaan”, zegt Eric Pero, Director Operations, en zo ontstond het innovatieproject Plastics Acht. “We gaan tegen de 70 procent recyclen in plaats van de huidige 60 procent én tegen een veel betere kwaliteit. Investeren in een volledig nieuwe recyclinglijn moet Renewi namelijk in staat stellen om niet alleen hoogwaardige kunststoffen, zoals een harde kunststoffenmix vanuit onder andere milieustraten te recyclen, maar ook laagwaardigere harde kunststoffen. Deze vaak meer vervuilde kunststoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit bouw, sloop en bedrijfsafval, worden soms nog verbrand. En dat is zonde, zeker omdat hergebruik wél mogelijk is met de juiste middelen”, aldus Pero.

Zuiverdere kwaliteit

Naast het recyclen van hoog- en laagwaardige kunststofstromen, zal de nieuwe recyclinglijn in Acht ook een hogere kwaliteit van meerdere van elkaar gescheiden soorten harde kunststoffen gaan leveren. “De nieuwe lijn zal circa 98 procent zuiverheid opleveren. Op deze manier kunnen afnemers het harde kunststoffen-maalgoed straks direct opnemen in hun eigen productieproces. Hiermee gaan we naar verwachting een mooie en betere standaard neer zetten voor harde kunststof recycling.”

CO2-reductie 

“Met de verbeteringen en vernieuwingen die wij in onze producten en processen doorvoeren, willen wij onze bijdrage leveren aan de doelstelling van een klimaatneutrale samenleving. Circulariteit is daarbij heel belangrijk. Het mooie is dat we meer stromen hoogwaardiger gaan recyclen. Hiermee besparen we volume dat gestort en verbrand wordt. Dan haal je écht waarde uit je afval. Door het toevoegen van extra sorteer- en zuiveringsstappen, kunnen we dus meer van het inkomend materiaal recyclen en voorkomen we onnodig transport. Deze aanpak moet resulteren in een flink milieuvoordeel, met een CO2-reductie van 6.200 ton equivalent per jaar. Dit staat gelijk aan 31.931.330 kilometer autorijden en dat is ongeveer 9.699 keer op en neer van Amsterdam naar Rome”, zegt Eric Pero.

Extra banen

“Ik ben trots om samen met mijn collega’s deel uit te maken van dit proces”, zegt Marion Slegers, medewerkster kunststofbewerking, “en kijk uit naar een volledig draaiende recyclinglijn. De bouw van de nieuwe installatie zal rond de zomer beginnen en is midden 2023 volledig operationeel. Er zullen extra medewerkers aangenomen worden om de recyclinglijn te bemensen.” En als het dan straks 2023 is, zijn we er dan? “Nee hoor, het vernieuwingsproces houdt daarmee niet op. Wij denken dat er nog meer kunststof materiaalstromen zijn die we kunnen terugbrengen als grondstof. Dit zal hopelijk leiden tot een wisselwerking in- en extern”, zegt Eric Pero.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details