NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Recycleerbare materialen efficiënt inzamelen om ze opnieuw te kunnen inzetten
Bruno Arts, Voorzitter Denuo vzw. (Beeld: Christophe Vander Eecken).

Recycleerbare materialen efficiënt inzamelen om ze opnieuw te kunnen inzetten

Door materialen hier te houden, te recycleren en opnieuw in te zetten. Op deze manier vermijden we CO2-emissies, want de meeste CO2 wordt immers uitgestoten tijdens de ontginning, het transport en de verwerking van grondstoffen. Bovendien maken we tegelijk onze economie sterker, aangezien we minder afhankelijk worden van de import van grondstoffen. Zo scheppen we bijkomende arbeidsplaatsen en bouwen we schaal en expertise op in verband met recyclage en intelligente materiaalstromen.

Kwalitatieve inzameling van afvalstoffen

Alles start met een kwalitatieve inzameling van afvalstoffen en het zuiver houden van materiaalkringlopen. Het spreekt voor zich dat de kwalitatieve inzameling enkel een succes wordt als degene die het afval produceert hieraan prioriteit verleent en dus correct sorteert.

Afvalproducenten, inzamelaars en recycleurs gaan daarvoor best in gesprek om samen oplossingen op maat uit te werken. Zo zorgen ze ervoor dat zoveel mogelijk materialen apart worden ingezameld en niet met het restafval naar een verbrandingsinstallatie worden gevoerd. De Vlaamse overheid verplicht de afvalinzamelaar nu om een en ander nauwgezetter op te volgen.   

Gerecycleerde materialen opnieuw inzetten

Naast een inzameling waarbij we zoveel mogelijk recycleerbare materialen uit het afval halen, moeten we aan gerecycleerde materialen waarde geven en dus afzetmarkten creëren voor recyclaat. 

In sommige gevallen verhindert de bestaande regelgeving de inzet van gerecycleerde materialen. Of laten beheersorganismen niet genoeg vrijheid op de markt voor het ontstaan van innovatieve oplossingen. Er moet echter ook bij producenten en consument meer begrip en bereidheid voor gerecycleerde materialen groeien, blijkt uit een studie van de Universiteit Gent in opdracht van Denuo.  

Samenwerken in een vrije markt

De weg naar een robuuste, duurzame economie en maatschappij loopt dus niet via één rechte lijn. Ze loopt langs verschillende schakels die samen een keten vormen:

• De consument en producent die correct hun afgedankte materialen sorteren

• De inzamelaar die deze materialen vervolgens naar de correcte recyclage/hergebruikpartner afvoert

• De materialen die in een nieuwe toepassing opnieuw hun weg naar de consument en producent vinden

• En opnieuw…

Deze keten werkt maar als elk van de partijen elkaar vinden en vrij met elkaar kunnen afstemmen, met de nodige stimulansen maar zonder overregulering. Want uit samenwerking komen steeds de beste resultaten. Dat geldt onverminderd voor de circulaire economie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details