NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Oost-Vlaanderen krijgt primeur van klimaatbewuste afvalinzameling

Oost-Vlaanderen krijgt primeur van klimaatbewuste afvalinzameling

RENEWI en SUEZ gaan samen voor meer leefbaarheid in Oost-Vlaanderen

SUEZ en RENEWI starten een duurzaam proefproject: voortaan halen ze gezamenlijk containers met PMD-bedrijfsafval van hun klanten in Oost-Vlaanderen op. Het proefproject kreeg de naam ‘Collecting together for you’. Beide afvaldienstverleners bundelen de krachten door deze inzameling vanaf 2 maart 2020 te combineren in één inzamelroute. Ze leveren hiermee een concrete bijdrage aan de leefbaarheid in Oost-Vlaanderen. Het project loopt in samenwerking met, en onder begeleiding van, het Vlaams Instituut voor de Logistiek.

Het project heeft als doel de uitstoot van schadelijke emissies terug te dringen. SUEZ en RENEWI willen met het Oost-Vlaamse proefproject een flinke besparing in CO2- en NOx-emissie  realiseren. Dat betekent dat de inzamelwagens 30 procent minder kilometers zouden afleggen. Dit komt niet enkel de uitstoot van schadelijke stoffen, maar ook de verkeersdrukte ten goede. Op jaarbasis zou dat neerkomen op een besparing van 40.000 kilometers, 19.170 liter brandstof en 61.793 kg Co2. Met dit proefproject willen RENEWI en SUEZ laten zien hoe de doelstellingen van ‘Collecting together for you’ door een goede samenwerking in de logistieke keten bereikt kunnen worden. Met andere woorden, een concrete duurzame logistieke oplossing die bijdraagt aan de leefbaarheid van de omgeving.

Samenwerking als inspiratie voor andere sectoren

“SUEZ gelooft in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. We willen daarom graag samen werken aan een efficiënter en duurzamer afval- en grondstoffenmanagement”, vertelt Philippe TYCHON, General Manager SUEZ Recycling and recovery Belgium. “Samen met RENEWI willen we een voortrekkersrol opnemen bij de verbetering van de logistiek in België. Dit proefproject biedt ons de mogelijkheid om onze inzamelactiviteiten duurzamer én veiliger uit te voeren.”

“Als waste-to-product bedrijf is het onze ambitie om nieuw leven te geven aan grondstoffen door het afval dat we bij onze klanten ophalen te sorteren en te recycleren”, zegt Wim Geens, Managing Director van RENEWI België. “De manier waarop we dat doen, moet natuurlijk ook zo verantwoord mogelijk zijn. Ik hoop dat dit proefproject en onze samenwerking ook de spelers in andere bedrijfssectoren aanzet om ons voorbeeld te volgen.”

“Wij delen de visie op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor het eerst als private partijen op deze manier samen om de doelen van ‘Collecting together for you’ te realiseren. Het gaat om een proefproject van een half jaar, waarbij PMD van bedrijven onder een ‘neutrale vlag’ wordt ingezameld. Dit kan een unieke mogelijkheid bieden om samen als ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen”, aldus beide bedrijfsleiders.

Efficiëntere en schonere logistiek

Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten van RENEWI en SUEZ verandert niets. Elk bedrijf dat binnen dit project valt, behoudt het contract met zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar. Vanaf de start van het proefproject wordt het PMD-bedrijfsafval opgehaald door één wagen, met de vermelding ‘Collecting together for you’ en de logo’s van beide organisaties. Indien het proefproject een succes wordt, verwachten SUEZ en RENEWI dat ook andere inzamelaars zich zullen aansluiten bij dit duurzame initiatief.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details