NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België en Nederland
Nieuwe Steinert EddyC fines non-ferro scheider geleverd aan Van Mechelen Recycling in Geldrop.

Meer nog: consumenten blijken daarin weinig onderscheid te maken tussen nieuwe en gerecycleerde plastics. Producenten kunnen plastic echter niet wegdenken uit hun aanbod, aangezien de eigenschappen van plastic moeilijk na te bootsen zijn met andere materialen. Bovendien blijken ook zij niet meteen gewonnen voor gerecycleerde plastics. Vanwaar komt die drempelvrees? En hoe kunnen we dit wegnemen?

Acht studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie van de Universiteit Gent voerden voor Denuo een marktonderzoek uit om te peilen naar de drempels waar bedrijven en consumenten over struikelen bij het nastreven van een Circulaire Economie. De studie spitste zich toe op verpakkingsmaterialen.

Er werd onderzocht welke kennis zowel consumenten als producenten hebben over het gebruik van gerecycleerde materialen, waar er potentieel is om gerecycleerde materialen in te zetten en welke barrières er zijn voor de inzet van recyclaat. 

Het kwalitatief gedeelte van het onderzoek bestond uit interviews met focusgroepen van consumenten tussen 18 en 65 jaar enerzijds en uit diepte-interviews met 16 producenten anderzijds. Voor het kwantitatieve gedeelte werd een enquête uitgevoerd onder 885 Nederlandstalige en Franstalige consumenten.

Producenten aarzelen met gerecycleerde plastics

Hoewel de meeste producenten van kunststofverpakkingen zich bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen in het tot stand komen van een meer duurzame, circulaire economie gaan ze niet volledig over op het gebruik van andere meer duurzaam gepercipieerde materialen zoals karton en glas. Producenten kunnen plastic niet wegdenken uit hun aanbod. Plastic is bijvoorbeeld erg licht maar tegelijk zeer stevig, waardoor het zich uitermate goed leent voor transport. Plastic kan ook de houdbaarheid van een product garanderen, terwijl karton of andere materialen zich hier niet altijd toe lenen.

Toch werken niet alle producenten al met gerecycleerde plastics. Zij zetten vaak in op andere duurzaamheidsfactoren zoals energie- en waterverbruik. De producenten die al wel met gerecycleerde plastics werken, zien dit vaak als slechts een onderdeel van een groter ecologisch plan. 

Producenten zijn echter wel gemotiveerd om met recyclaten te werken. Niet alleen de wetgeving stimuleert hen hierin, zij beseffen ook dat het gebruik van gerecycleerde plastics leidt tot een beter imago en dat hun concurrenten er ook mee bezig zijn. 

Desondanks ervaren producenten ook barrières die hen verhinderen om met gerecycleerd plastic te werken. 

De belangrijkste drempel is de kostprijs van gerecycleerd plastic tegenover virgin plastic. Problematisch is ook dat het aanbod recyclaat volgens hen beperkt blijft. En wat als de vraag naar recyclaat stijgt de komende jaren, is het aanbod dan nog voldoende? Tevens vinden producenten dat er nog een grote onduidelijkheid is over de concrete eigenschappen van gerecycleerde kunststoffen. Ze hebben vragen met betrekking tot voedselveiligheid en -houdbaarheid. Tot slot argumenteren producenten dat investeringen in gerecycleerde plastics niet altijd prioritair zijn, aangezien consumenten een steeds grotere algemene afkeer van plastics ontwikkelen. 

Consumenten hebben afkeer voor plastics

Uit het gevoerde onderzoek blijkt inderdaad dat plastic en zelfs gerecycleerd plastic onderaan op het lijstje van milieuvriendelijke materialen staat voor de consument. Er heerst momenteel een trend van plastic bashing, waarbij de consument plastic zoveel mogelijk probeert te vermijden.     

Duurzaamheid betekent voor de meeste consumenten in de eerste plaats afvalvermindering. Tijdens hun aankopen zijn consumenten vooral gedreven door routine en kostprijs en veel minder door het soort van verpakking. Bij aankoop van droge en verse voeding speelt de verpakking helemaal geen rol meer: daar primeert voor de consument smaak en kwaliteit.

Opvallend is dat studenten en jongeren meer dan ouderen zich bewust zijn van het milieuvoordeel van gerecycleerde plastics. Toch geven zij aan dat dit geen impact op hun koopgedrag heeft. Zij laten zich vooral leiden door de goedkoopste optie.

De doorsnee consumenten beschikken over weinig kennis wat betreft recyclage en recyclageprocessen en ervaart een gebrek aan duidelijke point-of-purchase communicatie omtrent de recycleerbaarheid van een verpakking en de inzet van recyclaat. De wildgroei aan productlabels maakt hen bovendien wantrouwig. 

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal opvallende regionale verschillen naar voren. Zo blijken Brusselaars de meest bewuste kopers. Zij hechten meer belang aan het type verpakkingsmateriaal en de origine van het materiaal dan Vlamingen of Walen. Walen hebben de meest negatieve perceptie van plastics en Vlamingen kiezen vooral voor de goedkoopste optie.

Hoe de drempel voor het gebruik van gerecycleerde plastics verlagen?

Vanuit al deze onderzoeksresultaten formuleerden de studenten die het marktonderzoek uitvoerden een aantal aanbevelingen om drempels voor zowel producenten als consumenten weg te werken. 

• Subsidies of financiële ondersteuning zou producenten helpen de overstap naar het gebruik van recyclaat te maken.

• Producenten hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid omtrent de eigenschappen van recyclaat. Het is aan de recyclagebedrijven om hier zo goed mogelijk op in te spelen.  

 • Consumenten hebben te weinig kennis van plastic en de milieu-impact ervan om doordachte aankoopbeslissingen te nemen. Meer informatieverstrekking over de eigenschappen van plastic en uniforme productlabels kunnen daarop inspelen. 

 • Om jongeren met een beperkt budget te stimuleren meer duurzame aankoopbeslissingen te nemen, kan een studentenkorting op producten met gerecycleerde verpakkingen doeltreffend zijn.

Nieuwe Steinert EddyC fines non-ferro scheider geleverd aan Van Mechelen Recycling in Geldrop.

Van der Spek Vianen B.V. heeft onlangs een nieuwe Steinert EddyC fines afgeleverd en opgebouwd bij Van Mechelen Recycling B.V. in Geldrop.

Van Mechelen Recycling B.V., een echt familiebedrijf houd zich voornamelijk bezig met de verwerking van kabels en metalen waarvoor een zeer modern machinepark aanwezig is op het bedrijventerrein de Spaarpot in Geldrop. De nieuwe Steinert EddyC fines non-ferroscheider is hier onlangs aan toegevoegd. Om de juiste keuze te maken in samenstelling en uitvoering van deze Steinert machine zijn er uitgebreide testen uitgevoerd in het technicum van Steinert. De resultaten die hierbij bereikt zijn waren overtuigend genoeg om de investering in de nieuwe Steinert te doen.

Steinert, wereldmarktleider en de uitvinder als het gaat om het leveren van excentrisch non-ferroscheiders heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe EddyC Fines alle ervaringen van de afgelopen jaren samengevoegd in één ontwerp. De ruim 4.000 machines in het veld hebben gezorgd voor een enorme hoeveelheid aan informatie en gewenste mogelijkheden van gebruikers.

De Steinert EddyC Fines is de doorontwikkeling van de welbekende Steinert NES 6119 7 waarvan er vele duizenden over de gehele wereld met de hoogste betrouwbaarheid en uitbreng produceren.

Met zijn toerental tot 4.000 toeren per minuut op het 19 pool-parige polensysteem dat is opgebouwd uit de sterkste neodymium magneten wordt een magnetisch veld opgebouwd met frequentie van bijna 1.3 Hz zodat zelf de kleinste delen uit de materiaalstroom kunnen worden gescheiden. Door dit hoger toerental en bijhorende frequentie is het zelfs mogelijk een delen vanaf 0.5mm te scheiden uit de productstromen.   

Door het door Steinert uitgevonden en ontwikkelde excentrische polensysteem is het mogelijk om deze krachten op de juiste plaatst aan de buitenzijde van de mantel te positioneren. Bij de EddyC Fines is het nu mogelijk om dit geheel traploos te doen zodat dit nog nauwkeuring  kan en een optimale scheiding wordt gerealiseerd.

Voor de EddyC Fines is een geheel nieuw C-frame ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de band als benodigd binnen 10 minuten te wisselen zonder dat er hulpgereedschappen benodigd zijn als hefmiddelen of kranen. Het C-frame is zo opgebouwd en voorgespannen dat dit blijft staan als de ondersteuningen worden losgemaakt en er ruimte ontstaan om de band te wisselen.

De geheel nieuwe ontwikkelde uitloopkast is op vele manieren te verstellen zodat voor ieder product de meeste efficiënte afstelling kan worden ingesteld. Het scheidingsschot is nu parallel verstelbaar aan de mantel waarin het polensysteem werkzaam is. Doordat de ophanging op verschillende posities is te plaatsen is ook de hoek instelbaar. De tip van het scheidingsschot is ook nog los instelbaar voor de laatste fine-tuning. Deze tip is los wisselbaar zodat bij slijtage hiervan snel een nieuw deel geplaatst kan worden zonder veel tijdsverlies en hoge kosten.

Bij Van Mechelen Recycling is de nieuwe Steinert compleet geleverd met trilvoeder, uitloopkast en besturing. Uiteraard is de ingebruikstelling en afstelling op locatie door de monteurs van Van der Spek Vianen uitgevoerd.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details