NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Naar 30% minder bedrijfsrestafval tegen 2030
Pmd en karton selectief inzamelen zou eigenlijk al een no brainer moeten zijn voor bedrijven.

Naar 30% minder bedrijfsrestafval tegen 2030

Sedert 1 januari van dit jaar hoort al het restafval van bedrijven verplicht thuis in transparante zakken. Daarmee wil de OVAM het de inzamelaars van het afval makkelijker maken om visueel te controleren op eventuele sorteerfouten, want bedrijven die niet correct sorteren zullen meer moeten betalen voor de verwerking van hun afval. Een maatregel die voortvloeit uit analyses van het bedrijfsrestafval waaruit blijkt dat ook relatief ‘makkelijk’ te sorteren stromen zoals pmd en papier en karton nog te vaak teruggevonden worden. Een gesprek met Astrid De Man en Jan Verheyen van de OVAM over hoe we nog meer materiaal in bedrijfsafval een tweede leven kunnen geven.

Bedrijven zijn verplicht om 24 afvalstromen apart te sorteren aan de bron. Die horen dus niet bij het restafval. De reden is duidelijk: hoe beter de selectieve inzameling, hoe beter waardevolle materialen gerecycleerd kunnen worden en hoe langer ze in de keten blijven. Dat is belangrijk want grondstoffen zijn schaars. De sorteeranalyses van de OVAM die elke vier jaar gebeuren leren dat ongeveer de helft van het materiaal dat vandaag in het bedrijfs­restafval zit eigenlijk nog te recycleren valt. “Het invoeren van verplichte visuele controles door de IHM’ers sedert 2021 was een belangrijke eerste stap om deze cijfers terug te dringen. Want thuis kunnen we het allemaal wel, waarom ook niet op het werk?”, vertelt OVAM woordvoerder Jan Verheyen.

Sorteren aan de bron levert op

De OVAM vindt het belangrijk om via sensibiliseringscampagnes op diezelfde nagel te blijven kloppen. Ook dit voorjaar wordt er een gelanceerd. “Bedrijven krijgen veel specifieke uitdagingen over zich heen. Sorteergedrag is daarom vaak geen prioriteit. Maar in de maatschappij van vandaag volstaat één restafvalcontainer niet meer. We willen bedrijven met de nieuwe campagne daarom aansporen om afvaleilanden te creëren en mensen op de vloer zo aan te sporen om het goed te doen”, vertelt Astrid De Man, actief in Selectieve inzameling bedrijfsafval bij de OVAM. Daarnaast moet ook de verhoging van de tarieven een stimulans vormen. “De regels zijn verstrengd. Wie toch nog recycleerbare stromen in zijn bedrijfsrestafval laat zitten, riskeert een pv en een boete, maar zal daarnaast een dubbele heffing moeten betalen. Daarnaast werden de tarieven op de verbranding van bedrijfsrestafval ook al verhoogd. Het levert dus op om meer materialen uit het restafval te houden.”

Sterker inzetten op preventie en bronsortering

Met al die maatregelen wil de OVAM het volume van het bedrijfsrestafval tegen 2030 met 30% terugdringen. Dat staat toch te lezen in het Lokale Materialenplan dat wel nog op officiële goedkeuring wacht. Ambitieus als je weet dat de doelstelling voor 2022 om het bedrijfsrestafval met 15% te verminderen ten opzichte van 2013 niet gehaald werd. De Man: “We geloven erin dat het mogelijk is door sterker in te zetten op preventie. Pmd en karton selectief inzamelen zou eigenlijk al een no brainer moeten zijn. Verder zullen er nog bijkomende verplichtingen gelden die mee moeten helpen aan deze reductie. Zo wordt vanaf 2024 het inzamelplan voor organisch restafval uitgebreid. Keukenafval dus dat vandaag toch een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigt in het bedrijfsafval. Dat zal er verplicht uit moeten.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

De OVAM is zich ervan bewust dat het voor bedrijven niet altijd evident is om meer containers te plaatsen. “We durven ook de hand in eigen boezem steken, want in eerste instantie lag onze focus op de inzameling bij de consument. Maar nu wordt het wel hoog tijd dat het bedrijfs­restafval een inhaalbeweging maakt. We kiezen daarbij voor een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de controle op de container restafval zowel bij het bedrijf als bij de IHM’er ligt. Een systeem dat nu anderhalf jaar in voege is en waarbij we echt rekenen op de medewerking van de sector. Want we willen bovenal een gelijk speelveld creëren. Daar wint iedereen bij. Het sluitstuk om de laatste achterpoortjes te sluiten ligt dan bij de handhaving die de hardleerse overtreders zal doen betalen”, aldus Verheyen.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details