NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Hoe Stichting Nederland Schoon de strijd met zwerfafval aangaat

Hoe Stichting Nederland Schoon de strijd met zwerfafval aangaat

Nederland is in 2030 een schoon land, vrij van zwerfafval, dat is onze visie. Dit is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het draagt bij aan ons leefplezier in de buurt, onze gezondheid en de manier waarop we veiligheid ervaren op de straat. Een land waar iedereen op een juiste manier zijn afval weggooit, waar grondstoffen worden hergebruikt en opruimkosten minimaal zijn. 

Hoe bereiken we dit?

Onze ambitie is dat ‘schoon’ de norm is en iedereen handelt hiernaar. Inwoners, bedrijven, overheden en Nederland Schoon werken intensief samen waardoor de impact maximaal is. Zo is Nederland vrij van zwerfafval.

Wat doet Nederland Schoon dan?

Nederland Schoon…

  • verbindt relevante partijen met elkaar
  • wisselt relevante kennis en ervaringen uit
  • faciliteert in bewezen aanpakken
  • motiveert tot een bijdrage aan de norm van een zwerfafvalvrij Nederland

De sleutel tot succes? Samenwerken!

Alleen met de inzet van veel verschillende partijen is een schoon land zonder zwerfafval bereikbaar, daarom is het van belang dat burgers, bedrijven, overheden en andere betrokkenen de handen ineenslaan. 

Grote stappen kunnen worden gezet door de essentiële zwerfafvalactiviteiten aan elkaar te verbinden, te integreren en met alle betrokkenen (gemeenten, actieve burgers, producenten, bedrijven, andere gebiedsbeheerders, ngo’s en zwerfafvalorganisaties) binnen een integrale aanpak samen te werken. 

Integrale aanpak van zwerfafval

Kern van de bestrijding van zwerfafval is dat duurzaam gedrag de sociale norm wordt. Dat bereiken we niet door ons te richten op slechts een deel van de oplossing. Er is een integrale aanpak nodig voor een totaaloplossing. Die integrale aanpak bestaat wat ons betreft uit vijf onderdelen:

1. Monitoring. Beter meten cq het in kaart brengen van zwerfafval, betekent: beter weten. Dit leidt naar een effectievere (bron)aanpak en tot betere, preventieve zwerfafvaloplossingen.

2. Bronaanpak. Het voorkomen van zwerfafval als randvoorwaarde bij 1) het ontwerp van producten en verpakkingen of 2) de inrichting van verkooppunten. Hier gaat het om het samenwerken met producenten en importeurs om verantwoordelijkheid te nemen voor oplossingen aan de bron, maar ook: waar mogelijk de consument te helpen met het juiste weggooigedrag.

3. Gebiedsaanpak. Gebiedsbeheer vraagt om een integrale zwerfafvalaanpak met oplossingen die elkaar helpen versterken. De basis op orde brengen staat dan met name centraal: lokaal samenwerken, slimme reiniging en inrichting, voorzieningen en handhaving op orde. Het geheel is uiteindelijk meer dan de som der delen.

4. Educatie en voorlichting. 

– Educatie: op en na school aan de slag met de zwerfafvaluitdaging, want: jong geleerd is oud gedaan. De educatieve aanpak van Nederland Schoon biedt scholieren de basiskennis binnen die nodig is om het gewenste gedrag buiten te vertonen.

– Voorlichting, het delen van relevante kennis met relevante partijen vormt de basis voor een succesvolle zwerfafvalaanpak. Nederland Schoon helpt de ‘schoonbeweging’ op gang en jaagt deze aan.

5. Participatie. Het stimuleren van constructieve samenwerkingen tussen gemeenten, inwoners/ consumenten en bedrijven. De kracht van de ‘Schone Driehoek’ (gemeente-ondernemers-inwoners) maakt de aanpak van zwerfafval effectiever en efficiënter. Meer dan de helft van alle Nederlanders wil zich actief inzetten om bij te dragen aan een schone buurt. Deze mensen dragen het goede voorbeeld uit, waarna anderen zullen volgen.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details