NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Grensmedewerkers in dienst?
Goed werkgeverschap (‘duty of care’) vraagt dat u erop toeziet dat uw grensmedewerker wel degelijk aansluit bij een Belgisch ziekenfonds én bij een gelijkaardige instelling in het land van herkomst.

Grensmedewerkers in dienst?

Waak over hun sociale bescherming!

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat arbeiders en bedienden aansluiten bij een ziekenfonds. Dat is trouwens wettelijk verplicht. Group Casier stelt vast dat veel werkgevers die aansluiting niet controleren als ze een grensmedewerker in dienst nemen. Hoe zit de wet­geving precies in elkaar en hoe kunt u er als werkgever op toezien dat uw buitenlandse medewerkers correct verzekerd zijn?

Voor de sociale zekerheid is een grens­medewerker iemand die werkt in een ander land van de EER of in Zwitserland en die dagelijks of minstens één keer per week terugkeert naar zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats.

Verzekerd in twee landen 

Volgens de Europese verordening 883/2004 genieten grensmedewerkers sociale verzekering in het land waar ze werken, want daar worden de sociale bijdragen betaald. Daarnaast moeten ze zich ook laten verzekeren in het land waar ze wonen. De socialezekerheidsinstellingen wisselen dan, rechtstreeks of via de betrokkene, verbindingsformulieren uit om alles in orde te brengen op vlak van verzekerbaarheid in beide landen.

Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met Bart Pieters, International Desk Manager bij Group Casier.

Vermijd benarde situaties

Zonder aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds komen grensmedewerkers in een benarde situatie terecht.

  • Ze kunnen geen aanspraak op terugbetaling van hun ziektekosten.
  • Ze krijgen geen uitkeringen als ze ziek vallen of in hun privéleven een ongeval hebben.
  • Ze hebben geen vangnet als ze slachtoffer zijn van een arbeidsongeval dat betwist wordt.

Goed werkgeverschap

Het is aan de grensmedewerker om voor zichzelf en zijn gezinsleden in beide landen de nodige aansluitingen te verzorgen. Als werkgever bent u strikt genomen dus niet verplicht om enige actie te ondernemen. Maar goed werkgeverschap (‘duty of care’) vraagt dat u erop toeziet dat uw grensmedewerker wel degelijk aansluit bij een Belgisch ziekenfonds én bij een gelijkaardige instelling in het land van herkomst.

Meer info nodig?

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details