NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Drie nieuwe recyclagecentra maken van België een Europese voorloper in de creatie van een circulaire verpakkingseconomie

Drie nieuwe recyclagecentra maken van België een Europese voorloper in de creatie van een circulaire verpakkingseconomie

Na de uitbreiding van de Blauwe Zak en de bouw van vijf nieuwe sorteercentra verzekert Fost Plus de consument er nu ook van dat selectief ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval dichtbij huis gerecycleerd wordt tot secundaire grondstoffen voor nieuwe producten of verpakkingen. Het gaat in totaal om een injectie van 700 miljoen euro in de circulaire economie over de komende jaren.

“Met de uitgebreide inzameling van plastic huishoudelijk verpakkingsafval via de Nieuwe Blauwe Zak hebben we een belangrijke beweging in gang gezet”, zegt Patrick  Laevers, Managing Director bij Fost Plus. “We zamelen per jaar tot 90.000 ton meer plastic huishoudelijke verpakkingen in, die in vijf Belgische hoogtechnologische sorteercentra per type uitgesorteerd worden. Zo voldoen we aan twee belangrijke voorwaarden voor de uitbouw van een recyclageketen: een constante aanvoer van kwalitatief materiaal. Vandaag contracteren we drie state-of-the-art recyclagecentra: in Beringen, Houthalen en Charleroi. Daarmee bouwen we op Belgische bodem vier nieuwe recyclageketens uit en er volgen er nog.”

Marc Adams, directeur van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC), vult aan: “In de erkenning van Fost Plus hebben we de lat hoog gelegd. Het Samenwerkingsakkoord dat het Belgische wettelijke kader voor het beheer van verpakkingsafval vormgeeft, loopt ver vooruit op de Europese richtlijnen. Die ambitie vormde de grondslag voor de bestekken van de nieuwe recyclagecentra. Vandaag plukken we daar de vruchten van.”

Sleutelelementen voor ambitieuze recyclagedoelstellingen

De Belgische industrie heeft zichzelf geëngageerd tot ambitieuze doelstellingen, die nog een stap verder gaan dan wat voorzien is in de Europese Circular Economy Package. Zo willen we in België dat tegen 2023 65 % van de plastic huishoudelijk verpakkingen gerecycleerd worden. In 2019 haalden we al 46 % en voor 2020 is 50 % binnen handbereik – een cijfer dat Europa pas oplegt voor 2025. De nieuwe recyclagecentra, waarin nieuwe plastic verpakkingstypes uit de Nieuwe Blauwe Zak zoals zakjes, folies en bakjes gerecycleerd worden, spelen een sleutelrol in de realisatie van die doelstellingen. Voor zover een verpakking dus nodig is, bestaat er een recyclageoplossing. Daarnaast moeten in 2025 PET-drankverpakkingen op de Belgische markt voor de helft uit
r-PET bestaan. Europa legt voor diezelfde periode 25 % op. Ook aan deze doelstelling komt Fost Plus tegemoet met de nieuwe bottle-to-bottle recyclagefabriek voor PET-flessen.  

“Vanuit de verpakkingsindustrie zijn we de uitdaging aangegaan om meer en beter te recycleren via Fost Plus”, zegt Pascal Léglise, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Fost Plus. “De Nieuwe Blauwe Zak vertegenwoordigt een bijkomend financieel engagement van de leden van Fost Plus. Geld dat geïnvesteerd is in sorteertechnologie en in het uitbouwen van recyclageketens. Met deze drie nieuwe recyclagecentra zijn we weer een stap dichter bij een recyclageoplossing voor elke verpakking die op de Belgische markt komt.”

Recyclage dicht bij huis

“Vlaanderen speelt vandaag al in de Champions League van de circulaire economie. Maar we kijken ook vooruit”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met twee nieuwe recyclagecentra in Vlaanderen, zetten we een nieuwe stap richting een circulaire verpakkingseconomie. Daarnaast zorgen de nieuwe recyclagecentra ook voor duurzame jobs in de regio. Dat is absoluut de weg die we in Vlaanderen willen inslaan: ons eigen afval hier houden om er nieuwe grondstoffen mee te maken.”

“De Waalse regering heeft zich geëngageerd tot een tweesporenstrategie voor Wallonië van Zero Afval en circulaire economie. Daardoor is Wallonië in de mogelijkheid om de zeer ambitieuze recyclagedoelstellingen voor plastic verpakkingsafval behalen en tegen 2030 een recyclagegraad van 70 % neerzetten. De uitbouw van deze nieuwe recyclageketen in Couillet, in de regio van Charleroi, is uitstekend nieuws dat ons toelaat de jobs van de toekomst te ontwikkelen. De circulaire economie staat centraal in de heropleving van Wallonië”, voegt Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier toe.

PET bottle-to-bottle recyclage

Een consortium bestaande uit Sources ALMA, Belgisch marktleider in volume voor gebotteld water en SUEZ, expert in afval- en waterbeheer, zal de eerste geïntegreerde recyclagefabriek bouwen voor PET-flessen in België. Deze wordt opgetrokken op de site van de intercommunale Tibi in Charleroi en zou deels gefinancierd worden met de steun van het SRIW. De fabriek zal een capaciteit hebben van 40.000 ton PET per jaar. Dankzij hoogtechnologische processen, worden de PET-flessen die ingezameld worden op de Belgische markt getransformeerd in hoogkwalitatief gerecycleerd PET voor voedselveilige toepassingen. Het gerecycleerde PET, of r-PET, wordt vervolgens opnieuw op de Belgische markt geïntroduceerd via het gebottelde water van de verschillende merken van Sources ALMA en de merken van hun partners uit de distributiesector.

“De Belgische burger is sorteerkampioen in Europa. We halen vandaag bijna de inzamelgraad voor recyclage die Europa oplegt… voor 2029! Het was dan ook logisch om een waarlijk circulair concept voor te stellen: flessen ingezameld bij de Belgische huishoudens worden in België gerecycleerd om opnieuw flessen voor water en andere dranken van te produceren voor de eigen markt! Dankzij hoogtechnologische recyclageprocessen, kunnen we in opeenvolgende cycli werken om zo telkens een nieuw leven te geven aan onze PET-flessen”, verklaart Luc Baeyens, CEO van ALMA.

“Dit project is een grote stap vooruit voor SUEZ. We waren al aanwezig op de Belgische markt via de inzameling en het sorteren van huishoudelijk afval en zijn vanaf nu samen met onze partner ALMA verantwoordelijk voor de recyclage van PET-flessen. Dankzij haar centrale ligging en groene processen combineert de nieuwe fabriek spitstechnologie met respect voor het milieu”, legt Philippe Tychon uit, CEO van SUEZ Recycling & Recovery Belgium.

“Met deze nieuwe samenwerking dragen ALMA en SUEZ bij aan het versnellen van het gebruik van gerecycleerde polymeren in België, net als aan het uitbouwen van een economie met lage ecologische voetafdruk”, vult Eric Trodoux, COO van SUEZ R&R België en CTO Noord-Europa aan.

PE-film-tot-film: nieuwe recyclageketen van ongeziene omvang

In een samenwerking tussen Bionerga/Biostoom Beringen en recyclagebedrijf ECO-oh! Group uit Houthalen-Helchteren zal op de site van Bionerga in Beringen de recyclage van PE-films uitgebouwd worden. Polyethyleen (PE) is het meest voorkomende materiaal in huishoudelijke folies. Het gaat om een volledig nieuwe recyclageketen van een ongeziene omvang in Europa. Dankzij de lange termijncontracten die Fost Plus afsloot met vijf nieuwe sorteercentra is een constante stroom van kwalitatief materiaal gegarandeerd, wat deze investering mogelijk maakt.

“Dankzij AI en real time monitoring van een in-line ‘film blaas’-toepassing ontstaat een nieuwe standaard voor r-LDPE (gerecycleerde low density PE-films). De hoge zuiverheidsgraad verruimt de toepassingsmogelijkheden voor r-LDPE en maakt het competitief met virgin plastics”, zeg Ludo Kelchtermans, CEO van Bionerga. “De film-tot-film recyclage van post-consumer PE levert zo een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de plastic recyclagedoelstellingen.”

Gemengde restfractie als sluitstuk voor de circulaire economie

ECO-oh! Group haalde eveneens het contract binnen voor de recyclage van de gemengde restfractie. Deze vormt het sluitstuk van de circulaire verpakkingseconomie. Om hoogkwalitatief uitgesorteerde monostromen aan te kunnen bieden, is een restfractie onontbeerlijk. Het hoogwaardig recycleren van deze mengfractie maakt de cirkel rond omdat zo ook de materialen die niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor de monostromen een recyclagebestemming krijgen.

“Het uitbouwen van een recyclageketen voor gemengde folies en gemengde polyolefinen garandeert de burger dat 100 % van de plastics die ze thuis inzamelen daadwerkelijk gerecycled wordt; een geruststellende gedachte. De gemengde fractie wordt door ECO-oh! Group tot granulaat of kunststofkorrels gerecycleerd voor tal van industriële toepassingen”, vult Koen Verhaert, Managing Director van ECO-oh! Recycling aan.  

Lokale werkgelegenheid

Niet alleen de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat maakt dat de drie nieuwe recyclagecentra een duidelijke impuls geven aan de lokale circulaire economie. Met de bouw van drie nieuwe recyclagefabrieken, halen we de recyclage van onze buurlanden naar België. Zo wordt eveneens werkgelegenheid gecreëerd via een honderdtal directe jobs en minstens dubbel zoveel indirecte jobs. De drie recyclagecentra zullen operationeel zijn in 2022.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details