NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Draaitrommelovens vernietigen PFAS met 99,9999% efficiëntie

Draaitrommelovens vernietigen PFAS met 99,9999% efficiëntie

Duurzame en efficiënte verwerking van PFAS

Dankzij robuuste verwerkingsmethodes en nieuwe investeringen blijft Indaver slagen in zijn opdracht om PFAS te vernietigen in lijn met de zeer strenge nieuwe normen. De draaitrommelovens vernietigen PFAS moleculen met 99,9999% efficiëntie. Dit wordt bevestigd door metingen op de luchtemissies. De nieuwe aangescherpte vergunningsvoorwaarden op het lozingswater leiden tot een maximale vuilvracht van 2 kg op jaarbasis. Voor de component PFOS zal de lozing minder dan 10 g op jaarbasis bedragen. Een duurzame en veilige oplossing dus voor gevaarlijke afvalstoffen in onze maatschappij. 

Indaver biedt al 35 jaar een oplossing voor afvalstromen die vrijkomen in de industrie of in de bredere maatschappij bijvoorbeeld in ziekenhuizen. In de draaitrommelovens worden heel veel verschillende moleculen afgebroken of vernietigd. Drie elementen garanderen deze afbraak: de hoge temperatuur van minstens 950 °C (en gemiddeld 1.050 °C), in combinatie met een lange verblijftijd in de oven en een goede turbulentie (het draaien van de trommel) die ervoor zorgt dat het afval langs alle kanten in contact komt met het vuur. De installatie is bovendien uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. 

Depositiewaarden veertigmaal lager dan EFSA norm

Voor PFAS moleculen bestaat tot op heden geen gevalideerde meetmethode om eventuele restanten van de molecule nog te meten ter hoogte van de schoorsteen. In opdracht van de overheid heeft het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, daarom tussen oktober 2021 en de zomer van 2022 een meetmethode uitgewerkt om de rookgassen te bemonsteren en te analyseren op restanten van PFAS. Indaver heeft zijn medewerking verleend aan dit onderzoek, zodat VITO de methode kon uittesten op de luchtemissies. Aan de hand van een wetenschappelijk model worden de gemeten waarden omgezet naar deposities, met andere woorden er wordt gesimuleerd hoeveel PFAS restanten effectief terug neervallen. Het resultaat van deze studie toont aan dat de waarden veertig keer lager liggen dan de norm die geldt voor EFSA waarden (European Food Safety Authority) van de vier belangrijkste PFAS componenten. 

Drastische vermindering van PFAS restanten in waterzuivering

Op basis van de resultaten van de emissiemeetcampagne kan met behulp van een massabalans ook berekend worden dat de installatie voor 99,9999% efficiënt is. Zo zorgt Indaver ervoor dat duizenden kilo’s PFAS moleculen definitief uit onze maatschappij verwijderd worden. De draaitrommelovens zijn uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. Bij het wassen van de rookgassen komt afvalwater vrij. Dit wordt samen met de rest van het afvalwater van de site verder behandeld in de waterzuiveringsinstallatie. De waterzuivering is de voorbije maanden uitgebreid met extra actief koolfilters. In totaal staan er nu acht actiefkoolfilters in twee geschakelde reeksen van vier die heel regelmatig vervangen worden. Recente analyseresultaten bevestigen de goede werking van de opstelling, zeker voor alle PFOS en de in de POP-verordening opgenomen PFAS. VITO onderzoekt nog wat de Best Beschikbare Techniek is om PFAS te vangen in complexe afvalwaters. 

Veilig storten van PFAS-houdend afval in zoutcel op deponie 

Indaver zorgt ook voor de oplossing van PFAS-houdend afval waarvoor verbranding niet de meest aangewezen oplossing is. Dit afval wordt op een daartoe vergunde stortplaats gestort. Dankzij voortschrijdend inzicht en nieuwe kennis over het gedrag van de verschillende PFAS moleculen, is de verwerkingswijze voor niet-brandbaar PFAS-houdend afval ook bijgesteld. Indaver bergt het afval nu in aparte zoutcellen op de stortplaats. Een zoutcel is een zone waar het afval nog eens apart wordt ingekapseld, zodat er geen water kan doorsijpelen. De stortplaats zelf is ook voorzien van verschillende ondoordringbare lagen. Dit zorgt dus voor vele lagen bescherming.  Het water dat vrijkomt tijdens het proces, wordt verbrand in de draaitrommelovens.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details