NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
De wankele wereld van plastic recycling

Deze dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.  Alle leden van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) nemen met een gezamenlijke actie deel. Zij vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag. BW2E werkt hiervoor samen met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Ook enkele niet-BW2E-leden sloten zich spontaan aan bij de actie.

2000 chauffeurs op één dag

Er zijn in België 14 verwerkingsinstallaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch valoriseren. Per jaar gaat het om 2,8 miljoen ton afval dat wordt aangeleverd. Op één dag rijden zo’n 2000 vrachtwagens één van deze installaties binnen om afval te lossen.
Elk van de installaties heeft een eigen werkwijze voor aanlevering van afvalstoffen, maar overal gelden strenge veiligheidsregels. Toch stellen preventie- en veiligheidsmedewerkers vast dat de veiligheid toch nog te vaak in het gedrang komt.

BW2E-voorzitter Sébastien Stempnick benadrukt het belang van ongevallenpreventie in de sector: “Belgian Waste-to-Energy neemt deel aan deze internationale veiligheidsdag omdat we ongevallen willen vermijden in onze sector en in het bijzonder voor alle activiteiten en manoeuvres in de storthal en op de stortvloer. We streven er elke dag naar om al onze medewerkers en zij die het restafval van burgers en bedrijven komen aanleveren veilig terug naar huis te laten terugkeren. We zijn ervan overtuigd dat de sensibilisering en positieve houding van alle betrokkenen zal zorgen voor een veiligere werkomgeving.”

Ook Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector zet mee de schouders onder deze campagne.

Stany Vaes, General manager van Denuo: “De afgelopen jaren heeft de sector heel wat inspanningen geleverd om de veiligheid rondom de stortputten van verbrandingsinstallaties te verzekeren. Toch vangen we nog berichten op van gevaarlijke situaties die zich hier voordoen. Bijvoorbeeld wanneer chauffeurs gemorst afval opruimen: afval dat in de vrachtwagen is achtergebleven of dat aan de rand van de stortbunker is blijven liggen. Om deze gevaarlijke situaties te vermijden, willen we onze chauffeurs maximaal sensibiliseren over de veiligheidsvoorschriften waaraan ze zich dienen te houden in de buurt van deze stortbunkers. Om dit extra onder de aandacht te brengen, zetten Denuo en BW2E samen deze bewustmakingscampagne voor chauffeurs op."

https://www.youtube.com/watch?v=1h5SA0n1nu0

Campagne met focus op persoonlijk contact (op veilige afstand)

De leden van de werkgroep ‘Veiligheid’ van Belgian Waste-to-Energy ontwikkelden een concreet plan om de veiligheid in de storthallen en rond de stortbunkers verbeteren.  De gevaarlijke handelingen die zich nabij stortbunkers voordoen brachten zij in kaart en zetten hiermee een sensibiliseringscampagne op.  Centraal in de aanpak staat een persoonlijk contact:  een gesprek op veilige afstand tussen medewerkers van de waste-to-energy sites en de chauffeurs die afval komen lossen. Dit gesprek wordt geflankeerd door banners, beachflags, flyers en een social media campagne. Alle installaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch verwerken, gaan hier op 28 april mee aan de slag.

28 april : concrete actie op de stortvloer

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april afval komt aanleveren, wordt door een medewerker van de site beoordeeld op zijn/haar veilig gedrag.  Aan de hand van een ludieke flyer met cartoons wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is. Wie een ‘foutloos parcours rijdt’, wordt beloond met een kleine attentie. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan.

Omdat het de doelstelling is om zoveel mogelijk chauffeurs een ‘goed rapport’ te geven op 28 april, werd ook ingezet op sensibilisering en informatie in de weken voordien. Hiervoor is de samenwerking met Denuo van groot belang. De meeste afvalophalers zijn lid van deze federatie.  Via deze weg werd bij al deze bedrijven en hun chauffeurs aandacht gevraagd voor de actie.  Belgian Waste-to-Energy ontwikkelde voor hen een duidelijke powerpoint met veiligheidsinstructies die in alle installaties gelden bij het aanvoeren en lossen van afvalstoffen. Deze kan gebruikt worden in opleidingen en toolboxmeetings voor chauffeurs.

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen.  Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

De wankele wereld van plastic recycling

Van een tekort aan recyclaat naar een overschot in 2 maanden tijd! Afzet stagneert door hoge kosteninflatie bij de consument en weer dalende tarieven voor primaire grondstoffen. We vinden allemaal dat circulariteit belangrijk is, maar de keten sluit wederom niet meer. Hoe maken we het circulaire model stabiel? Hoe zorgen we ervoor dat recyclers durven te investeren in de zo noodzakelijke uitbreiding van de recyclingcapaciteit? Dat gaat niet in een markt die eruit ziet als de bekende jojo. De belangrijkste voorwaarden zijn hierin stabiliteit in input en afzet. 

Juist in een periode dat de kosten voor recycling sterk toenemen als gevolg van de energiecrisis, zien we de afzet stagneren. Compoundeurs en converters zien het aantal orders afnemen. Productielijnen voor het compounderen van recyclaat worden stilgezet. Consumenten veranderen hun bestedingspatroon door de hogere kosten voor levensonderhoud. De tarieven voor primair plastic zijn in een paar weken tijd sterk gedaald. De keuze voor het inzetten van recyclaat in een sterk concurrerende markt heeft daardoor minder prioriteit. 

In het Verenigd Koninkrijk zien we door het invoeren van een ‘recycled content-verplichting’ op meerdere plastic producten een heel ander marktbeeld. Daar wordt recyclaat nog wel verkocht en toegepast. Dit is een voorbeeld voor de rest van Europa om ook daar stabiliteit in de afzet van secundair plastic te realiseren. Het staat op de agenda van enkele nationale overheden en het Europees Parlement, maar het kan niet snel genoeg een definitieve vorm krijgen. De doelstellingen van de Circulair Plastic Alliance zijn gebaseerd op 10 miljoen ton recyclaat in 2025 en dan hebben we nog maar drie jaar te gaan!

Met een ‘recycled content-verplichting’ krijgen we een markt voor recyclaat die meer stabiliteit vertoont in vraag en aanbod en losgekoppeld wordt van de effecten in de primaire markt. Met een verplichting van 25% recyclaat in nieuwe plastic producten is de afzet van het huidige beschikbare recyclaat gegarandeerd. Voor een hoger percentage recyclaat is aanvullende regelgeving in het sturen van plastic afval naar recycling noodzakelijk. 

Iedere dag dat het langer duurt raken we verder weg van de gestelde doelen! Zullen we snel de ‘wankele wereld’ van plastic recycling achter ons laten en stappen zetten naar een ‘waarde creërende wereld’.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details