NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Asbestverwijdering vraagt om strakke procedures en goede controle
Aclagro heft zich gespecialiseerd in asbest om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen.

Asbestverwijdering vraagt om strakke procedures en goede controle

De schade die asbest aan de gezondheid kan berokkenen vraagt om voldoende aandacht bij de verwerking ervan. Kennis en expertise, geborgd in de juiste procedures is dan ook de conditio sine qua non om asbest veilig te kunnen verwijderen uit gebouwen. Een gesprek met Marc Jonckheere, managing director van Aclagro, onderdeel van de Square Group. 

Marc Jonckheere: “Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren.”

Aclagro. Wat in 1970 begon als eenmansbedrijf voor grondwerken is vandaag uitgegroeid tot klasse 8 aannemer die klanten ondersteunt om vastgoedprojecten volledig bouwklaar te maken. Jonckheere: “We willen onze klanten een totaalpakket kunnen aanbieden, van ontmanteling, asbestverwijdering, selectieve of totale sloop, bodemsanering tot naderhand de grond- en omgevingswerken. Aclagro beschikt verder over de nodige eigen diensten en competenties met betrekking tot waterzuivering, recyclage van slooppuin en het reinigen van verontreinigde gronden. Onze 320 medewerkers doen er alles aan om het vastgoed van onze klanten vrij te maken van alle gevaarlijke stoffen. Zowel in moeilijke als makkelijke dossiers, grote of kleine projecten, ontzorgen in veilige omstandigheden staat altijd centraal in wat we doen.” In die hoedanigheid komt Aclagro ook vaak in aanmerking met asbest. “Een problematiek waarin we ons gespecialiseerd hebben. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen en dat de gevaarlijke stoffen volgens de regels der kunst verwijderd worden. De mogelijke impact op de gezondheid is immers zeer zwaar, veel te vaak onderschat en laat zich pas na jaren voelen.” In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk. Het bedrijf heeft een lange reeks referenties over heel het land.

Aclagro merkt dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs.

Asbestverwijdering prioritair

De Vlaamse overheid heeft een topprioriteit gemaakt om de omgeving asbestvrij te maken tegen 2040 en verwacht dat dit op een deskundige manier plaats vindt. Een evolutie die Aclagro ten stelligste toejuicht. “Een belangrijke stap hierin was het verplicht maken van een sloopopvolgingsplan dat voorzien moet worden bij de bouwaanvraag (voor alle niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³ en residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³). In dit plan hoort steevast een asbestinventaris. Dat is al een viertal jaar in voege. Cruciaal is om te weten wat je allemaal in een gebouw kan aantreffen, zodat de risico’s voor zowel de eigen medewerkers als de eigenaar of mensen die in de omgeving aan de slag zijn, kunnen worden beperkt. Met het uitspreken van zijn ambitie en bijvoorbeeld de raamovereenkomsten met OVAM om werk te maken van een asbestvrij Vlaanderen, zien we toch dat er een duidelijke versnelling op het terrein gekomen is. Er is een plan van aanpak en een deadline om het asbestprobleem structureel aan te pakken.” Bewustmaking zal daarin een belangrijke rol spelen. “De modale man beseft niet voldoende de draagwijdte van het gezondheidsrisico dat asbest inhoudt. In die optiek zou het niet slecht zijn om altijd met een aannemer te moeten werken die beschikt over een erkenning, ook bij de particulieren. We merken toch dat die erkende bedrijven beslagen zijn om de werken uit te voeren zoals het hoort. Bovendien zou het verlagen van de grens van 5.000 m³ voor residentiele gebouwen een volgende stap in de goede richting zijn”, aldus Jonckheere. 

In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk.

Uitvoering volgens de regels der kunst

Jonckheere stipt ook nog enkele andere uitdagingen op het terrein aan. “We merken dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs. Het is nu eenmaal minder tastbaar dan het nieuwe complex dat uiteindelijk zal verschijnen. Eigenaars moeten zich bewust worden van het belang om dit op de juiste manier uit te voeren. Daarom een warme oproep om een beroep te doen op een sloopdeskundige, niet alleen voor de verplichte inventaris maar ook voor de goede begeleiding tijdens de werken. Asbest verwijderen is geen goedkope zaak. Orde, netheid en discipline zijn de sleutelwoorden. Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen en te nemen stappen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren. Dat heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, maar wat ons betreft mogen er geen compromissen gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid. Asbestverwijdering blijft immers grotendeels manueel werk. Expertise is daarom echt cruciaal in deze materie. Het is kwestie van de kennis te borgen en door te geven aan iedere medewerker aan de hand van frequente theoretische en praktijk gerichte opleidingen samen ervaring op het terrein.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details