NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom in België en Nederland
Afvalsector draagt substantieel bij aan Europese klimaatdoelen

Afvalsector draagt substantieel bij aan Europese klimaatdoelen

Maar liefst 150 miljoen ton CO2-equivalent kan de Europese afvalsector in 2035 besparen. Dit potentieel verzilveren, vereist de volledige implementatie van de bestaande EU-wetgeving. Met een ambitieuzer pakket kan Europa de CO2-besparing zelfs bijna verdubbelen. Dit blijkt uit een recente studie van twee gerenommeerde onderzoeksbureaus. De afvalsector staat klaar om deze klimaatuitdaging aan te gaan. 

Voor het onderzoek naar het klimaatpotentieel van de Europese afvalsector zijn tien afvalstromen onderzocht: papier, glas, kunststof, ferrometalen, aluminium, hout, textiel, banden, bio-organisch afval en restafval/brandstof uit afval. Samen goed voor bijna een vijfde van de totale afvalstroom. Het Europese Prognos en Nederlandse CE Delft hebben het onderzoek uitgevoerd.  

Een volledige implementatie van de huidige Europese wetgeving betekent onder meer het realiseren van de Europese afvaldoelen van 65 procent recycling voor huishoudelijk afval, het stortdoel van maximaal 10 procent en 70 procent recycling van het verpakkingsmateriaal. Volgens de berekeningen levert dit een besparingspotentieel op van 150 miljoen ton CO2. Ter vergelijking: dat komt bijna overeen met de helft van de totale CO2-uitstoot van Spanje in 2019. Om de CO2-beparing te verdubbelen, is een ambitieuzer beleid nodig. Dan gaat het naast de huidige regels om hogere recyclingdoelstellingen en het vermijden van recyclebaar en brandbaar afval op stortplaatsen, maar bijvoorbeeld ook om een verplicht percentage gerecyclede grondstoffen bij de productie, efficiënte regels voor Europees afvaltransport en overheidssteun voor gescheiden inzameling. Samenwerken met alle stakeholders is hierbij essentieel. Naast overheden en (afval)bedrijven gaat het ook om ontwerpers en producenten aan het begin van de keten. 

Andreas Krawczik, bestuurslid van de Vereniging Afvalbedrijven, benadrukt het belang van meer Europese samenwerking voor grensoverschrijdende CO2-reductie: “Overheden en bedrijven moeten de handen ineenslaan om de potentiële CO2-reductie te verzilveren. Het Europese beleid moet zich richten op integraal afvalbeheer om meer recycling en energieopwekking van afval mogelijk te maken. Met een dergelijke Europese samenwerking wordt bijgedragen aan het reduceren van de totale Europese CO2-uitstoot.” Samenwerken kan door afval op de meest efficiënte wijze te verwerken, en door kennis en afvalverwerking te delen. Krawczik bepleit een koppeling met het Europese Herstelfonds ter ondersteuning van een snellere implementatie van de Europese afvalregels. “Veel landen zullen fors moeten investeren om alleen al de huidige Europese afvalwetgeving na te leven en in te voeren. Met de implementatie is werkgelegenheid, veel CO2-besparing en grondstoffenwinning gemoeid. Allemaal zaken die zeer grote relevantie hebben voor Europa.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details