NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Recyclage is wel degelijk verzekerbaar
Lithium-ion batterijen kwamen terecht in uiteenlopende productstromen en waren de directe oorzaak van een felle toename in het aantal bedrijfsbranden in de sector.

Recyclage is wel degelijk verzekerbaar

Sinds enkele jaren ondervinden veel afvalverwerkende en recyclagebedrijven moeilijkheden om hun activiteiten te laten verzekeren. Ook Group Casier botst bij sommige verzekeringsmaatschappijen op ernstige weerstand. Toch zijn wij er als verzekeringsmakelaar in geslaagd om met verschillende verzekeraars hernieuwde capaciteit bij elkaar te brengen.

In wat volgt proberen we eerst te doorgronden hoe het komt dat er verzekeringscapaciteit verloren ging. Daarna zoomen we in op de oplossingen die Group Casier u aanbiedt.

Rode cijfers

Tijdens de eerste golven van Covid-19 namen enkele herverzekeraars de tijd om naar hun cijfers te kijken. Wat stelden ze vast? Sinds de aanslag op de WTC-torens op 11 september 2001 waren de premies verhoudingsgewijs alleen maar gedaald. De remedie van het goedkope geld, als antwoord op de financiële crisis, maakte de toegang tot kapitaal ook voor de herverzekeraars gemakkelijker, waardoor die trend zich alleen maar verderzette. Maar uiteindelijk bleken hun bedrijfsresultaten in de laatste vier tot zes jaar altijd in rode cijfers te belanden. Wat eerst klonk als een noodkreet voor bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen, sloeg algauw over op de verzekeringen brand- en bedrijfsschade. De herverzekeraars verhoogden hun premies (soms met 300%) of weigerden ronduit voor bepaalde sectoren nog capaciteit ter beschikking te stellen. Ook de nieuwe/groene energie deelde zwaar in de klappen. Het gevolg laat zich raden: de lokale verzekeraars zagen hun (herverzekerings)kosten zwaar stijgen en/of hun capaciteit hevig inkrimpen.

Groei en evolutie recyclagesector

Een andere factor die mee tot het capaciteitstekort leidde, is wat tegenwoordig allemaal onder de algemene noemer ‘recyclage’ valt. Inerte materialen, handel in gebruikt textiel, vergisting, pure extrusie van verregaand gesorteerde kunststof … Veel verzekeraars kijken alleen maar naar tabellen en strakke richtlijnen, om uiteindelijk alle activiteiten over dezelfde kam te scheren. Op recyclage rust bij hen een taboe. Meestal ten onterechte: alles begint bij een grondige voorstelling en correcte interpretatie van de activiteit. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat sinds het begin van de 21e eeuw de recyclagesector exponentieel gegroeid is, dus ook de vraag naar verzekeringen. Aan die groei komt nog geen einde, integendeel. Circulariteit is voor de verzekeraars geen marginaal fenomeen meer. Met de huidige technische ontwikkelingen, de druk van de overheid en de klimaatdoelstellingen zijn we in feite nog maar aan het prille begin van een nieuw paradigma en is circulariteit goed op weg om een overheersend onderdeel van onze economie te worden. In die groei zijn verschillende recyclage­activiteiten kapitaals­intensief en geschoeid op zware uitrusting die erg op de proef gesteld wordt. Zelfs bedrijven die met inert materiaal omgaan, zoals bouwpuin of carbon, kunnen zeer omvangrijke schade oplopen aan machines. Zo kan een gebrekkige hydraulische breker nog altijd een nagenoeg totaalschade veroorzaken.

Explosieve batterijen

En dan zijn er natuurlijk ook nog de lithium-ion batterijen. De wereld werd erdoor overspoeld, maar was niet voorbereid op de verwerking ervan als restproduct, terwijl het behept is met sterk explosieve en vuur-verspreidende eigenschappen. Zelfs in België, koploper in sortering, kwam het inzicht wat laat. Resultaat: de batterijen kwamen terecht in uiteenlopende productstromen en waren de directe oorzaak van een felle toename in het aantal bedrijfsbranden in de sector. In landen waar de bouwvoorschriften minder streng zijn, werd het probleem van de batterijen nog versterkt door de ernst en de omvang van de branden. Zo werd bijvoorbeeld Nederland bijzonder zwaar geteisterd door een veelheid van totaalbranden. Een van de leidende Europese verzekeraars trok zich overhaast uit de markt terug, terwijl die maatschappij zich in de jaren ervoor als dominante marktspeler had opgeworpen. De Belgische recyclagebedrijven betaal­den mee het gelag.

Hevige wake-upcall

Zoals vaak kijken we dus naar verschillende oorzaken en naar een samenloop van omstandigheden, met een ‘perfecte storm’ als resultaat. In het hoofd van veel verzekeraars was die perfecte storm eerder een hevige wake-upcall. Vroeger aanzagen zij recyclage eerder als een activiteit om, met de nodige scepsis, erbij te nemen en om in beperkte mate in de portfolio te houden. Vandaag worden de verzekeraars geconfronteerd met een activiteit die op weg is om economisch een leidende, mogelijk zelfs dominante rol te gaan spelen. Dat dwingt ze om met veel meer techniek naar de afval- en recyclagebedrijven te kijken, zoals ze dat ook voor andere, grote sectoren doen.

Herpositionering verzekeraars

We stelden samen met onze klanten vast dat de verzekeraars zich herpositioneerden:

  • Sommige zonderden zich van de sector af, zoals in Nederland (eerder brutaal) gebeurde.
  • Andere bleven verzekeringen aanbieden maar werden zeer kritisch over de risicokwaliteit en het preventiebeleid van de betrokken ondernemingen. Dat geldt overigens al decennia voor andere sectoren met grote brandlast, zoals hout, chemie en voeding.

Een ding staat vast: na en door de storm zijn de verzekeringen schaarser en vooral selectiever geworden. Toch zijn er nog altijd behoorlijk wat recyclagebedrijven correct en volledig verzekerd, al moeten we er onmiddellijk aan toevoegen dat zo goed als niemand gespaard is gebleven van premieverhogingen en/of van substantiële, soms buitenproportionele verhoging van de vrijstellingen (franchises).

Preventie en management

Group Casier is erin geslaagd om met verschillende verzekeraars een hernieuwde capaciteit bij elkaar te brengen. Verzekering is dus wel degelijk (opnieuw) mogelijk, zelfs met volledige dekking en nog altijd met beheersing van de premies. Basisvoorwaarde is wel een gestructureerde, aangestuurde preventie. Wie nog altijd hoopt vergoeding te zullen krijgen voor schade die kon worden voorkomen, ontnemen we prompt elke illusie. De weg naar volledige verzekering is er een van blijvende inspanningen op het vlak van preventie en management, gestoeld op passieve en actieve beveiliging. Die inspanningen lopen gelijk met de omvang van het risico en van de brandlast in het bijzonder. Bij Group Casier beschikken we over de nodige competenties en vaardigheden om u daarin te begeleiden.

Hebt u vragen over dit thema of wenst u een verkennend gesprek over de voorstellen van Group Casier voor uw brand- of andere verzekering? Neem dan contact op met Sara Adam ([email protected]) of Elien De Both ([email protected]). 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details