NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Op bezoek bij Eindhovense elektronicarecycler Mirec

Deze dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.  Alle leden van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) nemen met een gezamenlijke actie deel. Zij vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag. BW2E werkt hiervoor samen met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Ook enkele niet-BW2E-leden sloten zich spontaan aan bij de actie.

2000 chauffeurs op één dag

Er zijn in België 14 verwerkingsinstallaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch valoriseren. Per jaar gaat het om 2,8 miljoen ton afval dat wordt aangeleverd. Op één dag rijden zo’n 2000 vrachtwagens één van deze installaties binnen om afval te lossen.
Elk van de installaties heeft een eigen werkwijze voor aanlevering van afvalstoffen, maar overal gelden strenge veiligheidsregels. Toch stellen preventie- en veiligheidsmedewerkers vast dat de veiligheid toch nog te vaak in het gedrang komt.

BW2E-voorzitter Sébastien Stempnick benadrukt het belang van ongevallenpreventie in de sector: “Belgian Waste-to-Energy neemt deel aan deze internationale veiligheidsdag omdat we ongevallen willen vermijden in onze sector en in het bijzonder voor alle activiteiten en manoeuvres in de storthal en op de stortvloer. We streven er elke dag naar om al onze medewerkers en zij die het restafval van burgers en bedrijven komen aanleveren veilig terug naar huis te laten terugkeren. We zijn ervan overtuigd dat de sensibilisering en positieve houding van alle betrokkenen zal zorgen voor een veiligere werkomgeving.”

Ook Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector zet mee de schouders onder deze campagne.

Stany Vaes, General manager van Denuo: “De afgelopen jaren heeft de sector heel wat inspanningen geleverd om de veiligheid rondom de stortputten van verbrandingsinstallaties te verzekeren. Toch vangen we nog berichten op van gevaarlijke situaties die zich hier voordoen. Bijvoorbeeld wanneer chauffeurs gemorst afval opruimen: afval dat in de vrachtwagen is achtergebleven of dat aan de rand van de stortbunker is blijven liggen. Om deze gevaarlijke situaties te vermijden, willen we onze chauffeurs maximaal sensibiliseren over de veiligheidsvoorschriften waaraan ze zich dienen te houden in de buurt van deze stortbunkers. Om dit extra onder de aandacht te brengen, zetten Denuo en BW2E samen deze bewustmakingscampagne voor chauffeurs op."

Campagne met focus op persoonlijk contact (op veilige afstand)

De leden van de werkgroep ‘Veiligheid’ van Belgian Waste-to-Energy ontwikkelden een concreet plan om de veiligheid in de storthallen en rond de stortbunkers verbeteren.  De gevaarlijke handelingen die zich nabij stortbunkers voordoen brachten zij in kaart en zetten hiermee een sensibiliseringscampagne op.  Centraal in de aanpak staat een persoonlijk contact:  een gesprek op veilige afstand tussen medewerkers van de waste-to-energy sites en de chauffeurs die afval komen lossen. Dit gesprek wordt geflankeerd door banners, beachflags, flyers en een social media campagne. Alle installaties die restafval van burgers en bedrijven thermisch verwerken, gaan hier op 28 april mee aan de slag.

28 april : concrete actie op de stortvloer

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april afval komt aanleveren, wordt door een medewerker van de site beoordeeld op zijn/haar veilig gedrag.  Aan de hand van een ludieke flyer met cartoons wordt duidelijk gemaakt welke aspecten van het gedrag prima in orde waren en waar nog verbetering mogelijk is. Wie een ‘foutloos parcours rijdt’, wordt beloond met een kleine attentie. Wie (nog) niet in orde was, komt te weten hoe het in de toekomst beter kan.

Omdat het de doelstelling is om zoveel mogelijk chauffeurs een ‘goed rapport’ te geven op 28 april, werd ook ingezet op sensibilisering en informatie in de weken voordien. Hiervoor is de samenwerking met Denuo van groot belang. De meeste afvalophalers zijn lid van deze federatie.  Via deze weg werd bij al deze bedrijven en hun chauffeurs aandacht gevraagd voor de actie.  Belgian Waste-to-Energy ontwikkelde voor hen een duidelijke powerpoint met veiligheidsinstructies die in alle installaties gelden bij het aanvoeren en lossen van afvalstoffen. Deze kan gebruikt worden in opleidingen en toolboxmeetings voor chauffeurs.

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen.  Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

Op bezoek bij Eindhovense elektronicarecycler Mirec

Mirec is definitief gestopt met de recycling van beeldbuis-houdende apparaten, zo kopte het Eindhovens Dagblad begin dit jaar. Volgens directeur Jan Visser is daartoe besloten vanwege een samenloop van omstandigheden: minder aanbod en strengere regels. Lang is er niet getreurd, want de Eindhovense elektronicarecycler heeft zijn handen vol aan de recycling van de nieuwe generatie televisies (flat panels) en andere huishoudelijke en IT-apparaten. 

Opmerkelijk vindt Visser het nog altijd dat de Raad van State / provincie Noord-Brabant de vergunning voor mechanische demontage heeft ingetrokken. “We kregen alleen een vergunning voor handmatige demontage van oude televisies, waarbij de beeldbuizen na demontage moeten worden opgestapeld in kratten. Allesbehalve efficiënt en bovendien gevaarlijk voor onze medewerkers vanwege een grotere kans op snijwonden door het scherpe glas. Komt nog bij dat onze concullega’s wel gewoon de oude beeldbuizen (via een lopende band) in een dichte container mogen storten (zodat er geen contact is met het fluorescentiepoeder) en dat zelfs de Duitse verwerker kratten niet apprecieert. Maar goed, we hebben ons er maar bij neergelegd – met in het achterhoofd dat het aanbod van oude beeldbuizen toch behoorlijk daalt.”

Mirec is onderdeel van de Remondis Groep, een groot Duits familieconcern, en richt zich op het 55.000 m2 grote terrein in Eindhoven op de recycling van kleine huishoudelijke apparaten, IT-apparatuur en flat panels. (Beeld: Mirec).

Bruikbare grondstoffen

Mirec is onderdeel van de Remondis Groep, een groot Duits familieconcern, en richt zich op het 55.000 m2 grote terrein in Eindhoven op de recycling van kleine huishoudelijke apparaten, IT-apparatuur en flat panels. “We zijn in staat om deze apparatuur voor meer dan 95% te recyclen in ijzer, aluminium, kunststof, koper en een klein edelmetaalaandeel die weer als grondstof op de markt worden gebracht”, zegt Visser. “Het hele proces van het omzetten van afgedankte elektronische producten naar bruikbare grondstoffen beheersen we van A tot Z en doen we volledig in eigen beheer.” Collega Alfred Jager, commercieel directeur bij Mirec, vult aan: “De combinatie van activiteiten en de beschikbaarheid van een scala aan verwerkingslijnen maakt ons echt uniek. Daarnaast kopen we ook afvalstromen in van derden, zoals printplaten, chips en geheugenmodules om deze na een specifiek verwerkingsproces weer voor hergebruik te kunnen aanbieden. De vraag hiernaar is groot gezien de grote tekorten op de markt. Ook verwerken we overtollige voorraden van producenten of distributeurs die niet meer verkoopbaar zijn. Deze producten bevinden zich vaak nog in de consumentenverpakking en worden op een passende wijze en onder camerabewaking verwerkt. Dat laatste voor een stukje registratie en een vernietigingsgarantie.”

Al onze processen zijn gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk recyclingpercentage en het terugbrengen van gebruikte materialen in de grondstofketen. (Beeld: Mirec).

Circulariteit 

Het kunststofaandeel in elektronica is enorm en neemt alleen maar verder toe, verwacht Visser. “Kunststof wordt gezien als het ‘metaal van de toekomst’. De materiaalstroom bevat steeds minder edelmetaal, maar veel meer plastics én batterijen. Dat brengt een extra uitdaging met zich mee, met name als het gaat om de risico’s van de restenergie in de batterijen. We hebben dan ook fors geïnvesteerd in allerlei detectiesystemen en het compartimenteren van afvalstromen om branden te voorkomen en beheersen. Al onze processen zijn gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk recyclingpercentage en het terugbrengen van gebruikte materialen in de grondstofketen.” Iedereen praat over circulariteit, maar wij staan er middenin, merkt Jager op. “Wij zijn al sinds jaar en dag bezig met het thema circulariteit en voeren het steeds verder door. Zo zijn we betrokken bij diverse ‘pilotprojecten’ waarin we gezamenlijk met onder meer Stichting OPEN en producenten van elektronica initiatieven ontwikkelen om bijvoorbeeld plastics met vlamvertragers beter geschikt te maken voor hergebruik.” 

De efficiency nog verder verbeteren, de batterijrisico’s optimaal afdekken en de circulariteit verder vergroten, dat zijn volgens Visser de ambities van Mirec voor de (nabije) toekomst. “We streven ernaar om gezamenlijk met alle ketenpartners e-waste circulair te maken.” Aan de Nederlandse consument zal het niet liggen, want die is volgens recent onderzoek van Stichting OPEN absoluut bereid om oude apparaten op een duurzame manier af te danken.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details