NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Meer inzetten op recycling en valorisatie. Benelux-marktleider in mechanisch voorbehandelen van GFT

Dat ik veel metaforen en jargon uit de autowereld haal, is geen toeval. Als ‘nieuwkomer’ in de sector, na twintig jaar in de ­automotive industrie, ben ik blij verrast door de dynamiek in de afvalverwerkingsindustrie. Maar bovenal, voel ik me ­verantwoordelijk omdat wij samen in de sector het verschil kunnen maken, deel uitmaken van de oplossingen. Als we maar die versnelling hoger schakelen.

2021 is een zomer vol natuurgeweld. Lang leken natuurrampen iets voor televisie: realiteit op andere continenten of het script van een spannende film. Maar met de watersnood in België en buurlanden of de bosbranden in Zuid-Europa, is meer dan eens duidelijk dat de Europese Green Deal urgent is. Dat het vijf voor twaalf is om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.

Het is duidelijk nu. Er is meer nodig dan een schietgebed om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. De wereldwijde klimaatplannen die via het Klimaatakkoord van Parijs tot stand zijn gekomen, dragen naar verwachting maximaal 15% bij aan deze beoogde reductie. De circulaire economie kan hier voor de overige 85% toe bijdragen. Als overheden, de industrie en andere belangrijke spelers de aanzet geven tot een opschaling van de huidige circulariteit (slechts 8,6%) naar 17% in 2032, dichten we de kloof en beperken we de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C in 2050. De transitie naar een circulaire economie moet snel gebeuren.

Een duurzame transitie is haalbaar mits een combinatie van een drastische vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, ecodesign, recyclage en de creatie van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Te vaak, en ten onrechte, verdwijnt recyclage naar de achtergrond als het gaat om de circulaire economie. Recyclage is meer dan de laatste optie voor een product. Natuurlijk moeten producten eerst gerepareerd en hergebruikt worden, maar er komt uiteindelijk steeds een moment om een materiaal een tweede leven te geven.

Materialen in de kringloop houden is de ontbrekende schakel in het realiseren van de wereldwijde klimaatambities. Is het eigenlijk niet simpel? Beschouw onze producten en materialen als een tijdelijke stockage van grondstoffen. Zo slaan we de spreekwoordelijke twee vliegen in één slag: enerzijds het ontginnen van schaarse primaire grondstoffen beperken, anderzijds diegene die reeds ontgonnen zijn, niet langer verbranden maar een tweede leven geven. Recyclage speelt daarom een cruciale rol, niet alleen bij het creëren van secundaire grondstoffen, maar ook bij het produceren van hoogwaardige alternatieven voor de steeds schaarser wordende materialen. Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de productwaardekringloop. Gebeurt dit niet, dan gaan materialen verloren en creëren we onnodig veel CO2.

Overgaan van lineaire processen naar een circulaire economie vergt gedragsveranderingen van elk van ons, organisaties en overheden, en niet in het minst van door purpose en innovatie gedreven marktleiders in de waste-to-product industrie. Vlaanderen wil en kan een internationaal speerpunt voor recyclage en secundaire materialen zijn. VLAREMA 8 getuigt hiervan. Maar er is meer nodig. Ik reik dan ook de hand naar concullega’s, mogelijke partners en de overheid om ervoor te zorgen dat deze ambitieuze regelgeving geen dode letter wordt.

Laat ons onze bevoorrechte polepositie om deze race tegen de klok te winnen ten volle benutten. En vooral die voet van de rem halen, en op het gaspedaal plaatsen!   

Meer inzetten op recycling en valorisatie. Benelux-marktleider in mechanisch voorbehandelen van GFT

Om de recyclinggraad van gemengd afval te verhogen, moeten natte organische stromen separaat worden ingezameld en verwerkt. De globale trend om het aantal stortplaatsen af te bouwen en meer in zetten op valorisatie betekent ook dat er steeds meer organisch afval te verwerken is. Dat gebeurt meestal door compostering of vergisting.

In Nederland en België worden heel wat traditio­nele groente-, fruit- en tuinafval-compos­teringen om­gebouwd door het voor­schakelen van een vergistings­installatie. Uit het aangevoerde GFT-afval wordt door vergisting eerst de energie­component gehaald in de vorm van biogas, waarna het digestaat gemengd wordt met structuur­materiaal om in de (bestaande) compostering opgewerkt te worden tot kwaliteitscompost. Vandaag de dag stellen alle toonaangevende GFT-verwerkers in de Benelux hun vertrouwen in voorbehandelingstechnologie van Rentec. 

Rentec Dinosaurus

Rentec salesmanager Mathieu Van Damme: “In 1998 introduceerde Rentec zijn eerste DINO­SAURUS afvalverkleiningsmachine, een concept van twee onafhankelijk aan­gedreven en gestuurde, robuuste getande walsen in combinatie met demonteerbare midden- en zijkammen. Later kwam vanuit Nederland de vraag naar een betrouw­bare, no-nonsense integrale GFT-shredder. Het integraal verkleinen van het inkomend GFT biedt als voordeel dat het product beter ge­homogeniseerd en eventueel gemengd kan worden met groenafval of ander structuur­materiaal. Samen met de klant ontwikkelden we een GFT-versie van de DINOSAURUS: de trechter­geometrie werd aangepast aan de typische wielladerbelading met groot volumebak, het rotor­design werd geoptimaliseerd om de bekende brugvorming te vermijden en de aandrijf- en sturingstechniek werden ontwikkeld om hoge verwerkingscapaciteiten aan te kunnen, zelfs bij nat en kleverig materiaal. Tegen stoorstoffen was de DINOSAURUS sowieso reeds bestand. Belangrijk was ook dat niet-organische ver­vuiling niet zou worden verkleind, zodat het door ­zeving in de overloop kon worden verwijderd. In 2003 leverden we de eerste DINOSAURUS 2600 GFT-shredder in Alphen aan de Rijn. Na zeventien jaar trouwe dienst werd deze machine in 2020 vervangen door een DINOSAURUS 2600. Overigens, afgelopen twee jaar vervingen drie klanten in de Benelux hun Rentec GFT-shredder na meer dan vijftien jaar dienst door opnieuw een Rentec GFT-shredder. Wij kunnen inmiddels bogen op 10.000’en draaiuren en knowhow in GFT-verkleining om onze volgende machines nog performanter te bouwen.” Bij het integraal voorverkleinen van GFT haalt de DINOSAURUS 2600 gemakkelijk 60 – 80 ton/uur. Voor wie meer dan 100 ton/uur verwerkt wenst, levert Rentec ook de TRIREX 2600, een unieke shredder met drie getande walsen. In Nederland is een dergelijke machine sinds 2004 in bedrijf. Ook voor ­bedrijven met een verkleiningscapaciteit van 30-50 ton/uur heeft Rentec een oplossing. De RAPTOR 2600 monorotor shredder met actieve shredderwerking in beide draairichtingen van de rotor is geschikt voor wielladerbelading.

Complete voorbehandelingslijn.

In alle toepassingen

Voor (tunnel)composteringen wordt vooral de Rentec DINOSAURUS 2600 ingezet. Deze verkleiner is uitgerust met twaalftands rotoren die zorgen voor een ideaal compromis tussen voldoende fijn eindproduct met behoud van structuurmateriaal, zodat het composteringsproces optimaal kan verlopen. Vergistingsinstallaties vereisen vaak een fijnere fractie om hun proces optimaal te laten werken. Hiervoor ontwikkelde Rentec een specifieke snijtafel die is uitgerust is zestientands rotoren. Deze shredder kan aansluitend gecombineerd worden met een Rentec ECODISC® schijvenzeef die ervoor zorgt dat de juiste productmaat in de vergister wordt gevoerd. Ook voor klanten die GFT-afval niet integraal maar slechts als zeefoverloop willen verkleinen, heeft Rentec passende verkleiningsmachines, zelf met 100 procent elektrische eDrive ­aandrijving.

Rentec ECODISC Rollenzeef.

GFT-markt groeit wereldwijd

Van Damme: “Landen waar het verwerken van organisch afval in ontwikkeling is, kijken vaak naar Nederland en België om de juiste procestechno­logie te vinden bij een bedrijf als WTT uit Nederland voor tunnelcompostering of het Belgische Dranco voor vergisting. Daarom kijken we ondertussen al heel wat verder dan de Benelux. Zo vonden al twee DINOSAURUS 2600 GFT-shredders hun werkplek in Canada; een derde gaat binnenkort in productie. Volgende week versturen we een eerste RAPTOR 2600 shredder voor GFT en gemengd snoeiafval naar Australië. En zo ontdekken steeds meer bedrijven over de wereld de voordelen van onze technologie!”  

Rentec kan inmiddels bogen op 10.000’en draaiuren en knowhow in GFT-verkleining om alle machines nog performanter te bouwen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details