NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Indaver verwelkomt Karl Vrancken als Chief Sustainability Officer

Indaver verwelkomt Karl Vrancken als Chief Sustainability Officer

Indaver is verheugd met de komst van Karl Vrancken als Chief Sustainability Officer. De heer Vrancken zal vanaf 1 oktober 2023 zijn nieuwe functie bij Indaver opnemen. Karl Vrancken was de voorbije 26 jaar actief bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), waarvan de laatste 7 jaar als Research Manager Circular Economy. Hij doceert ook deeltijds aan de Universiteit van Antwerpen als professor Waste Management and Circular Economy. Tot begin dit jaar vervulde Karl Vrancken als PFAS-opdrachthouder ook een belangrijke rol in het PFAS-debat. Indaver heeft er alle vertrouwen in dat Karl Vrancken zeer waardevolle kennis en expertise zal binnenbrengen om duurzaamheid verder te verankeren in onze organisatie en de transitie van duurzame afvalbeheerder naar essentiële schakel in de circulaire economie verder te realiseren.

Duurzame samenwerking met gedeelde visie

Indaver en Karl Vrancken zijn ervan overtuigd dat hun profiel perfect bij elkaar past. Hoewel Indaver al veel heeft bereikt op het gebied van duurzaamheid, waarbij dit diep verankerd zit in de organisatie, erkent Indaver het belang om duurzaamheid nog verder te versterken, met name in het licht van de uitdagingen die Europa stelt op het gebied van energie, materialen en klimaat. Samen met Karl Vrancken als Chief Sustainability Officer kunnen ze zich vol overtuiging inzetten voor een duurzame toekomst en bijdragen aan het realiseren van de Europese doelstellingen. Deze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie. Indaver ondersteunt de overgang naar een circulaire economie, waarbij afval wordt gezien als een waardevolle bron van materialen en energie, en Karl Vrancken brengt waardevolle ervaring en expertise mee op het gebied van materialenbeheer, duurzame consumptie en productie en het veilig sluiten van de kringloop.

Duurzaamheid verankerd in de activiteiten van Indaver

Reeds bij de start van Indaver, 35 jaar geleden, lag de focus op duurzaam afvalbeheer. Duurzaamheid zit in het DNA van onze organisatie. Indaver heeft decennialang kennis en ervaring opgebouwd om haar klanten, zowel overheden als industriële klanten, een duurzame en veilige oplossing te bieden voor hun afvalstromen. Daarbij staat waardecreatie centraal. Voor Indaver is afval geen eindproduct, maar een bron van nieuwe grondstoffen en energie. Indaver investeert in nieuwe technologieën om grondstoffen tot op moleculair niveau terug te winnen uit vaak heel complexe afvalstoffen. Recent voorbeeld is de bouw van de Plastics2Chemicals installatie die uit end-of-life plastics opnieuw grondstoffen zal winnen voor de industrie. We slagen erin om de kringlopen te sluiten op een CO2 efficiënte manier. Indaver zet ook in op het valoriseren van niet-recycleerbare afvalstoffen door het terugwinnen van energie tijdens het verwerkingsproces. We leveren die energie onder vorm van stoom of elektriciteit aan bedrijven en gezinnen. Zo maken we de circulaire economie mogelijk, een economie waarin grondstoffen en energie in de keten worden gehouden.

Paul De Bruycker, CEO Indaver: “We zijn heel trots dat Karl de rol van Chief Sustainability Officer zal opnemen. Hij zal mee zijn schouders zetten onder het versterken van onze positie in de circulaire economie en duurzaam afvalbeheer. Wij geloven in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en waardecreatie uit afval is daarin essentieel. Karl Vrancken brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee op het gebied van materialenrecuperatie en het veilig sluiten van kringlopen. Hij zal ook kunnen rekenen op een grote ploeg collega’s die zich dag na dag inzetten om afval opnieuw waarde te geven”.

Veilige oplossing voor gevaarlijke componenten

Indaver biedt ook oplossingen om de circulaire economie veilig te houden. Er komen in onze maatschappij stoffen vrij die vanwege hun toxische eigenschappen niet mogen terugkeren in de kringloop. Indaver beschikt over installaties en processen om deze stoffen te neutraliseren of te vernietigen op hoge temperatuur. Bij het vernietigen van grote hoeveelheden toxische of zorgwekkende stoffen, blijft een minimale restfractie over. Indaver zet steeds de Best Beschikbare Technieken in om deze restfractie zo beperkt mogelijk te houden en veilig te verwerken, met de uiterste zorg voor onze medewerkers, de mensen in de omgeving en het milieu. Het voorbije jaar ging de aandacht voornamelijk uit naar de duurzame en veilige verwerking van PFAS. Ook in dat domein zal de heer Vrancken ons team kunnen versterken. Als PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering stelde hij meerdere rapporten, aanbevelingen en beleidsadviezen op om als maatschappij het hoofd te bieden aan de PFAS-problematiek. Hij vervulde ook een essentiële rol in het luisteren naar alle stakeholders en het creëren van een draagvlak bij de bevolking door met kennisinstellingen, overheden en industrie een wetenschappelijk onderbouwd kader uit te werken voor het beheren en monitoren van PFAS in onze maatschappij.

Karl Vrancken: “Ik ken Indaver als een innovatief bedrijf dat vooruitkijkt en actief nieuwe uitdagingen opneemt in afvalbeheer en circulaire economie. Ook in crisissituaties blijft Indaver gericht werken aan oplossingen. Het bedrijf biedt me nu een nieuwe, zeer boeiende uitdaging aan om de circulaire economie in de praktijk te realiseren, in het bedrijfsleven, en mee vorm te geven aan de veranderende rol van afvalbedrijven in het duurzaam omgaan met materialen. Zo maak ik de cirkel rond van mijn loopbaan, die startte bij een ingenieursbedrijf en me via onderzoek naar overheidsadvies en beleid bracht. Doorheen de jaren heb ik geleerd dat kennis en samenwerking de basis vormen voor innovatie. Die innovatie hebben we nodig om de uitdagingen die duurzaamheid ons stelt, aan te pakken. Ik ben dan ook erg blij dat ik mijn expertise zal kunnen inzetten in een bedrijf dat op vlak van duurzaamheid en innovatie meespeelt aan de Europese top.” 

Duurzame doelen versterken

Als Chief Sustainability Officer zal Karl Vrancken zich richten op het verder versterken van de duurzame doelen van Indaver. Indaver zet haar schouders onder het realiseren van de European Green Deal waarbij de lidstaten tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn. In haar Carbon Management Plan zet Indaver de strategische krijtlijnen uit voor het vermijden van CO2-uitstoot in de keten. Karl Vrancken zal dit plan mee vorm geven en de strategie vertalen naar concrete doelstellingen op diverse sporen.

Samenwerking en partnerships

Indaver is een door technologie gedreven organisatie maar legt sterk de nadruk op mensen. Samenwerking is essentieel voor een circulaire economie, en dat geldt ook voor Indaver. We opereren in een complexe sector die sterk wordt beïnvloed door externe factoren. Het is van cruciaal belang dat we snel en flexibel kunnen reageren om innovatieve en duurzame oplossingen te bieden. Dit doen we door samen te werken met elkaar en met partners: concullega’s, bedrijven, universiteiten en overkoepelende sectororganisaties. Ook op dit niveau zal Karl Vrancken Indaver versterken dankzij zijn uitgebreid netwerk met universiteiten, onderzoeksinstellingen en de industrie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details