NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Goede recycleerpraktijken in de bouwsector

Goede recycleerpraktijken in de bouwsector

35% van het totale afval in de EU is afkomstig uit de bouw. Voor België bedraagt dit 38%. Dit is een enorme hoeveelheid die niet kan worden genegeerd. Kan bouwafval worden gerecycleerd en op welke manier?

Het belang van recycleren in de bouwsector

Het recycleren van bouwmaterialen levert enkele voordelen op: minder verbruik van de natuurlijke, slinkende hulpbronnen van de planeet, reductie van de koolstofvoetafdruk van een gebouw en verbetering van de totale energiebalans.

Het probleem van de sector is voornamelijk dat de meeste gebouwen zijn ontworpen met oudere technologieën, zonder dat er is nagedacht over een circulaire economie (d.w.z. de afvalverwerking na de sloop). De EU houdt zich al een tijdje bezig met dit onderwerp. Kaderrichtlijn 2008/98/EG ging ervan uit dat 70 % van het bouw- en sloopafval in 2020 zou worden gerecycleerd. Welnu – het is 2022 en voor de hele EU zijn we nog niet eens in de buurt van deze streefwaarde.

Gelukkig is België een perfect voorbeeld voor de rest van de EU. Naar schatting wordt ongeveer 91 % van de 628.000 ton bouwafval dat jaarlijks wordt geproduceerd in België, verwerkt. Hoe is dit mogelijk?

Nieuwe bouwtechnologieën die recycleren vergemakkelijken

Zowel in upcycling als downcycling van bouwmaterialen duiken er nieuwe oplossingen op – recybeton (ontwikkeld in Frankrijk en Oostenrijk), Neptunagras gebruikt als ecologisch isolatiemateriaal of de Australische uitvinding timbercrate, gemaakt van zagerij-afval, zand, cement en niet-toxisch ontvlokkingssteen-additief, uitgehard door zon en wind.

Laten we ook de materialen niet vergeten die niet meer nieuw zijn op de markt, maar volledig kunnen worden gerecycleerd. Zoals aluminium.

Renoveren in plaats van bouwen

België (en Brussel in het bijzonder) worstelt, zoals elke grote stad, met het probleem van beschikbare ruimte voor nieuwe gebouwen.  Bovendien dateren de meeste gebouwen (66 %) van vóór de Tweede Wereldoorlog. Dit maakt het nodig om aan bestaande gebouwen te werken – om ze uit te breiden, maar ook te moderniseren om de energie-efficiëntie te verhogen. Door te focussen op moderniseren in plaats van afbreken en opnieuw opbouwen, kan de hoeveelheid potentieel afval aanzienlijk verminderd worden.

– Steeds meer projecten waarin wij participeren, zijn  renovatie- en upgradeprojecten voor gebouwen. De gevelsystemen geproduceerd door Aluprof zorgen voor een betere energie-efficiëntie van het gebouw, en een vermindering van de hoeveelheid afval die tijdens de sloop zou ontstaan. Dergelijke oplossingen zijn beter voor het milieu en de lokale gemeenschap dan het optrekken van nieuwe gebouwen – legt Emmanuel Gregoire, Gedelegeerd Bestuurder bij Aluprof Belgium nv uit.

Afvalvermindering is reeds opgenomen in de ontwerpfase van het gebouw

In de geneeskunde wordt gezegd dat voorkomen beter is dan genezen – dat is ook zo bij ecologisch bouwen. Het komt erop neer te voorspellen welke potentiële kosten in de vorm van afval worden gegenereerd door de bouw en de eventuele modernisering of sloop van een gebouw in de toekomst. Het wordt aanbevolen om:

  • Composietmaterialen te vermijden, vooral die waarvan de componenten niet van elkaar gescheiden kunnen worden,
  • De hoeveelheid gebruikte materialen te beperken, d.w.z. de verscheidenheid te beperken zodat latere recyclage gemakkelijker wordt),
  • Geprefabriceerde materialen te gebruiken,
  • Technologische oplossingen toe te passen waarmee componenten kunnen worden verbonden op een zichtbare en omkeerbare manier,
  • De voorkeur te geven aan materialen die kunnen worden geüpcycled.

De aluminium gevel- en raam- en deursystemen voldoen aan al deze aanbevelingen – benadrukt Emmanuel Gregoire. Aluminium is een van de weinige materialen die voor bijna 100 % kunnen worden gerecycleerd. Door ze te verwerken herwinnen we bouwmateriaal. Het recycleren van aluminiumschroot bespaart maar liefst 95 % van de benodigde energie voor de productie van primair aluminium. Het recycleren ervan vermindert ook de watervervuiling met 97 % en de luchtvervuiling met 95 %, voegt de Gedelegeerd Bestuurder bij Aluprof Belgium nv eraan toe.

Recycling hubs

Een project dat aandacht verdient als het gaat over het recycleren van bouwmaterialen, is het ‘recyclingdorp’ in Vergote Dock. De specifieke structuur stimuleert waterrecuperatie, het winnen van zonne-energie, en dankzij de relatief nabije stad vermindert het afvaltransport over water de koolstofvoetafdruk.

Een ander voorbeeld van het stimuleren van recyclage zijn platforms die het inkopen van bouwmaterialen van recyclingbedrijven vergemakkelijken. Zo’n website is bijvoorbeeld Opalis.eu, een catalogus van professionele bedrijven die actief zijn in België, waar u een partner en materiaal kunt vinden voor uw investering.

Sara Kulturhus, Skelleftea, Zweden. Toegepaste systemen: MB-SR50N HI+, MB-86 SI. BREEAM-SE Gold certificaat.

Certificaten en attesten

Hoe weet u zeker dat de geselecteerde materiaal- of technologieleverancier daadwerkelijk moderne recyclagemethoden toepast? Hoe weet u zeker dat de gekozen oplossing het aantal stadia in de gehele levenscyclus van het gebouw vermindert?

Certificaten helpen hierbij. Eén van de belangrijkste is het Cradle to Cradle-certificaat uitgereikt door het onafhankelijke The Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het bevestigt dat een bepaald product de circulaire economie ondersteunt.

– Een dergelijke certificering is niet verplicht voor producenten, maar toont wel aan dat hun product daadwerkelijk kan worden gerecycleerd, veilig is voor eindgebruikers, een positief effect heeft op de waterhuishouding en de koolstofvoetafdruk beperkt. Bij Aluprof hebben we verschillende van onze systemen gecertificeerd. Het bruine Cradle to Cradle-certificaat is onder meer toegekend aan het MB-SR50N HI+ gevelsysteem, de MB-86 SI-, MB-86 Casement-, MB-86 ST-, MB-70- en MB-70HI-raam- en deursystemen – legt Emmanuel Gregoire uit.

The Link, Antwerpen, België. Toegepaste systemen: MB-70HI, MB-77HS, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+. BREEAM Excellent certificaat.

Trainingen en workshops

Het is ook heel belangrijk om kennis te delen over het recycleren van bouwafval en, in brede zin, hoe ecologisch te bouwen. Er zijn steeds meer van dit soort initiatieven. Vermeldenswaard zijn de Circular Training Days die,  in het kader van Build Circular.Brussels, al twee keer in Brussel werden georganiseerd. Tijdens bijeenkomsten en trainingen kan de sector ervaringen en goede praktijken uitwisselen, ook op het gebied van materiaalrecyclage.

In 2021 werd met de steun van Aluprof ook het Future Builders initiatief gelanceerd, een ruimte voor discussie over de toekomst van de bouw. Met behulp van het Future Builders platform kunnen bouwdeskundigen, ingenieurs, architecten, investeerders, maar ook specialisten uit andere sectoren, bijvoorbeeld op het vlak van materiaalverwerking, ideeën uitwisselen. Het mooiste resultaat van deze gezamenlijke inspanningen is de publicatie van het gratis AluBook trendalbum.

Let’s build a better future

Het huidige recyclageniveau in de bouwsector in België kan een voorbeeld zijn voor de rest van de Europese Unie. Laat ons echter niet op onze lauweren rusten, er is nog veel werk aan de winkel, zeker als Brussel de circulaire economie volledig wil implementeren.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details