NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Ecodesign en recycled content, de twee basisingrediënten voor een meer circulaire kunststofeconomie
Bruno Arts, Voorzitter Denuo vzw. (Beeld: Christophe Vander Eecken).

Ecodesign en recycled content, de twee basisingrediënten voor een meer circulaire kunststofeconomie

Op 25 april hield Vlaanderen Circulair haar Circular State of the Union. Hierin deed de Vlaamse administratie haar ­plannen uit de doeken om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken. Denuo is één van de 100 partners die zich engageren om die plannen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Zo heeft onze federatie zich in vier van de zes ­werkagenda’s geëngageerd. 

Eén van die werkagenda’s beoogt een circulaire kunststofeconomie. De weg hiernaartoe vertoont nog heel wat knelpunten maar voor ons en onze leden is het prioritaire knelpunt de onvoldoende inzameling en aan­voer van kwalitatieve afval­stromen om aan de toenemende vraag aan kunststof­recyclaat te kunnen voldoen. 

De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt namelijk snel toe en dit is niet langer alleen het gevolg van de hoge olieprijzen. De toenemende aan­dacht voor duurzaamheid doet steeds meer producenten en verwerkers grijpen naar gerecy­cleerde materialen in hun productieproces. Een evo­lutie die werd ingezet door wetgevingen die het gebruik van gerecycleerde materialen (recycled content) opleggen en ook door de meer milieu­bewuste maatschappij waarin we vandaag leven. Bovendien beseffen ondernemingen ook steeds meer welke verantwoordelijkheid zij dragen om een meer circulaire economie tot stand te brengen.

Er wordt echter gevreesd dat het aanbod van gerecycleerde materialen de stijgende vraag niet kan volgen. Het is immers zo dat niet alle producten en materialen die op de markt worden gebracht ook effectief hun weg naar recyclage of hergebruik vinden.

Tussen 2018 en 2020 heeft Denuo in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de recycleerbaarheid van verschillende materiaalstromen onderzocht. 

Over een periode van twee jaar werden in totaal dertien stromen geanalyseerd. Hiervoor werden bijna 70 inzamel- en recyclagebedrijven bezocht om inzicht te krijgen in de sorteer- en recyclagebarrières waarop het terrein vandaag in de praktijk botst. De studie bracht meer dan 100 obstakels aan het licht die recycleerders ervan weerhouden om de ingezamelde materialen maximaal te recycleren. 

Los daarvan is er ook nog steeds heel wat kunststofafval dat niet apart wordt ingezameld, omdat ze vanwege hun samenstelling of ontwerp simpelweg niet recycleerbaar zijn. Kortom, ecodesign wordt steeds meer een basisvoorwaarde voor een circulaire economie. 

Om een circulaire kunststofeconomie te bouwen, moeten de verschillende partijen van de kunststofwaardeketen nauwer samenwerken. Binnen de Vlaamse Werkagenda Kunststoffen en Chemie wil Denuo hier werk van maken door cases op te zetten voor specifieke afvalstromen die nu nog niet of onvoldoende worden ingezameld. 

Laat dit dus een warme oproep zijn aan iedereen in de kunststofwaardeketen die wil samenwerken om specifieke, nog niet ingezamelde en gerecy­cleerde kunststoffen, in de toekomst wel te kunnen capteren en recycleren. Samenwerking doorheen de keten is de sleutel tot succes!

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details