NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Belgische afval- en recyclagesector bespaart twee keer zoveel CO2 langs de productwaardeketens dan het zelf uitstoot

Belgische afval- en recyclagesector bespaart twee keer zoveel CO2 langs de productwaardeketens dan het zelf uitstoot

Denuo heeft in samenwerking met Deloitte een studie uitgevoerd naar de CO2-emissies van de Belgische afval- en recyclagesector. De studie biedt waardevolle inzichten in de milieu-impact van de sector en belicht opportuniteiten voor emissiereductie.

De studie die Deloitte voor Denuo uitvoerde, richtte zich op tien van de meest relevante afvalstromen. Uit Eurostat-gegevens blijkt dat België in 2020 maar liefst 36,2 miljoen ton afval verwerkte in de tien geselecteerde afvalstromen. Puinafval en organisch en biologisch afval bleken goed te zijn voor meer dan driekwart van het totale volume verwerkt afval, met respectievelijk 57% en 19%. Op basis van CO2-analyses van de tonnages van de verschillende stromen, berekende Deloitte dat bij de verwerking van deze tien stromen 6.827 kton CO2eq vrijkwam in 2020.   

De studie toont niet alleen aan dat de Belgische afval- en recyclagesector niet alleen bijdraagt aan de emissies van CO2, maar dat ze ook een belangrijke rol speelt bij het vermijden van emissies in tal van andere sectoren. “Onze sector is een essentiële schakel in duizenden productwaardeketens. Of het nu gaat om voeding, wagens of bouwprojecten bij elke professionele activiteit komt afval vrij. Onze leden zorgen er onder meer voor dat dit afval op de meest geschikte manier wordt verwerkt. Maar ook dat het afval onder een andere vorm terug kan worden ingezet, als gerecycleerd materiaal dat kan worden ingezet in de productie van nieuwe producten en zo de ontginning van nieuwe grondstoffen vermijden, of als alternatieve, groene energiebron voor fossiele energie. Die stap zorgt ervoor dat bedrijven in deze sectoren hun CO2-impact kunnen beperken,” licht Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo vzw toe. In die mate zelfs dat inzameling, sortering, recyclage en verbranding met energierecuperatie, bijdragen aan een opmerkelijke besparing van 13,3 miljoen ton CO2eq-emissies langs de waardeketens van de tien geselecteerde afvalstromen in 2020. Meer specifiek vertegenwoordigt de verwerking van metaalafval goed voor 53% van de vermeden emissies, gevolgd door vaste teruggewonnen brandstof (SRF) en brandstof uit afval (RDF) met 10% en organisch en biologisch afval met 9%. 

Het doel van Denuo reikte verder dan het inschatten van de bereikte en vermeden emissies. Denuo wilde ook opportuniteiten om de uitstoot in de sector verder te reduceren identificeren. Daarom werd naast de kwantitatieve simulatie ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van interviews met individuele Denuo-leden, een terreinbezoek en een collectieve workshop waaraan meerdere Denuo-leden deelnamen konden tien opportuniteiten in vier domeinen naar voren worden geschoven, gaande van de optimalisatie van de logistiek en de vergroening van de activiteiten en sites tot de verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van het sorteren en het maximaliseren van de energievalorisatie.  

Om die opportuniteiten voor emissiereductie te benutten, zal samenwerking nodig zijn. Samenwerking met klanten, bedrijven binnen en buiten de sector, nutsbedrijven, sectorfederaties en overheden. “Afval- en recyclagebedrijven hebben een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn een deel van de oplossing voor de uitdaging waarvoor onze Belgische economie staat, namelijk de CO2-intensiteit verminderen. Door productie- en energiebedrijven in staat te stellen materialen en energie uit afval te (her)gebruiken, vermijdt de sector bijna twee keer zoveel emissies langs de waardeketen dan ze zelf genereert. Kortom, door nauw samen te werken, over de sectorgrenzen heen, kunnen we die uitdagingen het hoofd bieden en de transitie naar een duurzame circulaire economie versnellen,” concludeert Stany Vaes. 

Raadpleeg het eindrapport van de CO2-studie
Het eindrapport van deze CO2-studie, die in juni 2023 werd afgerond, is beschikbaar via volgende link: CO2-studie van de Belgische afval- en recyclagesector.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details