NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Teerhoudend asfaltgranulaat mag weer beperkt worden gebruikt

Teerhoudend asfaltgranulaat mag weer beperkt worden gebruikt

Het gebruik van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) dat thermisch is gereinigd wordt weer onder strenge voorwaarden toegestaan. Dat meldde staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Stientje Van Veldhoven onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Het betekent het einde van een verbod dat in 2017 inging. Sindsdien liggen in de Eemshaven (Theo Pouw) en in Moerdijk (ATM) miljoenen tonnen thermisch gereinigde grond te wachten op een bestemming.

Teerhoudend asfaltgranulaat komt vrij bij vervanging en verbreding van wegen. Het spul mag vanwege de verontreiniging niet worden hergebruikt of geëxporteerd. Theo Pouw Groep en ATM investeerden jaren geleden in machines om TAG te kunnen reinigen. Het product dat overblijft is thermisch gereinigde grond (TGG) en werd onder andere gebruikt in dijkversterkingen.

In 2017 volgde een verbod op het gebruik van TGG nadat in 2016 bleek dat de kwaliteit op drie locaties (Westdijk in Bunschoten, de plas van Heenvliet en de Perkpolder) niet voldeed aan de normen die gesteld worden vanuit het Besluit Bodemkwaliteit. Bovendien kwamen ook andere risico’s – zoals civieltechnische deformatie – aan het licht. 

Daarom stelde de de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek in naar Theo Pouw en ATM. De ILT eiste daarop aanpassing van het productieproces.

En dat deden beide bedrijven met succes, want in december 2019 gaf de ILT weer toestemming voor beperkt gebruik van de thermisch gereinigde grond. TGG is volgens de ILT milieuhygiënisch niet geschikt voor toepassing in of in de directe nabijheid van (gevoelige) landbouw- natuurgebieden of grondwaterbeschermingsgebieden en is ook niet geschikt voor toepassing in grond- of oppervlaktewater. TGG is daarnaast ook niet geschikt als aanvulgrond voor leeflaagconstructies. De TGG voldoet wel voor wat betreft de genormeerde stoffen aan de maximale waarden voor klasse industrie en toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). Wel is altijd toestemming van het bevoegd gezag nodig om TGG te mogen gebruiken.

ILT concludeert dat TGG weer beperkt mag worden toegepast.

 

Risico’s

Staatssecretaris Van Veldhoven sluit zich nu aan bij de conclusies van de ILT.. Ze liet op aandringen van de Tweede Kamer nog wel de risico’s nader onderzoeken door ingenieursbureau Tauw. Op basis van die inventarisatie concludeert ze nu dat TGG misschien wel schoner is dan tot voor kort werd aangenomen. “Het streven is om de toepassing van TGG onder voorwaarden weer te hervatten, mits uiteraard wordt voldaan aan de kwaliteitseisen uit het besluit Bodemkwaliteit”, schrijft ze in de Kamerbrief. “Echter vanwege het uitlooggedrag van TGG zijn de oude voorraden alleen onder bijzondere voorwaarden toepasbaar, namelijk in brakke en zoute milieucondities.”

Volgens ATM en Pouw is thermisch gereinigde grond echter veel breder toepasbaar. De staatssecretaris heeft beloofd met de bedrijven te gaan praten. Rijkswaterstaat doet ondertussen nog onderzoek naar een aantal projecten waar in het verleden TGG is gebruikt.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details