NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Fost Plus recycleerde in 2021 bijna 90% van alle huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus recycleerde in 2021 bijna 90% van alle huishoudelijke verpakkingen

België blijft bij Europese top voor recyclage van huishoudelijke verpakkingen

  • Van de ruim 804.000 ton verpakkingen die in 2021 op de Belgische markt kwamen, werd 89,8% gerecycleerd, waarvan 80% in België. ​
  • De selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen is goed voor een besparing van 850.000 ton CO2, oftewel het equivalent van 315.000 auto’s.
  • Alle Belgen gebruiken de Nieuwe Blauwe Zak en zamelden daarmee in 2021, in vergelijking met de klassieke PMD-inzameling, gemiddeld 6 kg extra PMD in. ​
  • Dankzij de investeringen in nieuwe sorteercentra en bijkomende recyclagefabrieken krijgt recyclage een steeds lokaler karakter.
  • Om zwerfvuil effectief aan te pakken, wordt de Click verder uitgebreid.

Wim Geens, managing director van Fost Plus“Fost Plus recycleert bijna 90% van de verpakkingen die door haar leden op de markt gebracht worden, dankzij uniforme systemen en een eenduidige sorteerboodschap. Zowel thuis als buitenshuis zetten we belangrijke stappen vooruit om PMD, glas en verpakkingen in papier-karton in te zamelen voor recyclage en zo de materialenkringloop te sluiten. Door de recyclage maximaal naar België te halen, garanderen we bovendien de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat voor de lokale productie-industrie en creëren we duurzame jobs.”

In 2021 recycleerden we 29,7 kg glas, 16,6 kg papier-kartonverpakkingen en 16,4 kg PMD-materialen per inwoner. Het aandeel PMD, en dan voornamelijk plastic verpakkingsmaterialen, neemt daardoor verder toe, vooral door de verdere uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak.

Door te recycleren, moeten er minder nieuwe, primaire grondstoffen gedolven worden om verpakkingen of producten te maken. Zo wordt transport over lange afstand en de uitstoot van broeikasgassen vermeden. Onderzoeksbureau RDC environment berekende dat de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in 2021 goed was voor een besparing van 850.000 ton CO2, wat gelijk staat aan 315.000 wagens* minder op onze wegen.

Heel België gebruikt de Nieuwe Blauwe Zak

Sinds oktober 2021 sorteren alle Belgen hun verpakkingen in de Nieuwe Blauwe Zak. Dankzij de uitgebreide PMD-sorteerregels zamelden we per inwoner vorig jaar gemiddeld zo’n 6 kg extra in ten opzichte van vroeger. Dit betekent zo’n 6 kg minder restafval (en bijgevolg minder verbranding) per inwoner. Bij de intercommunales die al meer dan een jaar de Nieuwe Blauwe Zak gebruiken, liggen de rendementen zeer dicht tegen de voorspelde 8 kg extra per persoon en per jaar. Daarmee zitten we op schema om de verwachte bijkomende 100.000 ton verpakkingsmateriaal in te zamelen voor recyclage.

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak presteert België met een recyclagepercentage van 52% voor plastic beter dan de Belgische (50% ​ in 2021) en Europese (50% in 2025) doelstellingen.

3.000 ton extra PMD ingezameld buitenshuis

Om de ingezamelde hoeveelheden verder op te krikken en sorteertwijfel over bepaalde verpakkingen weg te werken, investeert Fost Plus fors in sensibiliseringacties ​ en communicatiecampagnes. Zo werd in 2021 opnieuw een grootscheepse campagne opgezet in samenwerking met Valipac om het sorteren op de werkvloer te stimuleren. Met succes: we bereikten een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen: 22.000 ton, oftewel 3.000 ton meer tov 2020, onder andere door 1.250 bedrijven die een premie konden uitbetaald krijgen voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD.

In 2022 blazen we projecten die door corona noodgedwongen stillagen, nieuw leven in met onder andere sorteerprojecten aan de kust, in en rond voetbalstadia en op evenementen.

Meer sorteercapaciteit, recyclage dicht bij huis

Om de grotere hoeveelheden ingezamelde PMD-verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te sorteren, besloot Fost Plus in 2019 om te investeren in vijf hoogtechnologische sorteercentra in België. In 2021 gingen er vier daarvan open. Het laatste, in Luik, zal eind 2022 operationeel worden.

80% van de ingezamelde en gesorteerde verpakkingsmaterialen wordt in België gerecycleerd. Bovendien werken we hard aan bijkomende recyclagecapaciteit voor plastic. Dankzij vijf nieuwe recyclagefabrieken zal vanaf 2024 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal, waaronder PET-flessen, PE-folies, PET-schaaltjes, verpakkingen in HDPE en PP en gemengde plastic verpakkingen en folies, in eigen land gerecycleerd worden. De beslissing over de vijfde recyclagefabriek op Belgische bodem zit in de laatste fase.

Vijf nieuwe gemeentes maken de Click

De strijd tegen zwerfvuil wordt de komende jaren nog belangrijker. Vanaf januari 2023 worden de bedrijven verantwoordelijk voor de zwerfvuilkost van hun verpakkingen. Het is een unieke kans voor Fost Plus om haar maatschappelijke rol verder op te nemen en bij te dragen aan een nette leefomgeving, en dat gaat hand in hand met extra recyclage.

Fost Plus startte in 2020 met de Click, een project waarbij mensen worden beloond als ze zwerfvuil oprapen of verpakkingen van consumptie onderweg in de juiste vuilnisbak gooien. In 2021 sloten Antwerpen, Blankenberge, Middelkerke en Namen aan. Begin 2022 volgde Anderlecht. Ondertussen telt de Click al bijna 23.500 gebruikers die samen 52.000 keer ‘clickten’.

Nieuwe rekenmethode

Als onderdeel van het Circular Economy Package legt Europa een nieuwe, geharmoniseerde methodologie ​ op om het recyclagepercentage te berekenen. De verschillende lidstaten moeten uiterlijk eind juni 2022 voor het eerst volgens die nieuwe meetmethodologie rapporteren naar Europa toe. In België gebeurt dit door de Interregionale Verpakkingscommissie, zowel voor huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen (via Valipac). Fost Plus past deze goedgekeurde meetmethodologie om de gerecycleerde tonnen te berekenen daarom al toe op de resultaten van 2021.

Tot slot, de jaarlijkse kost per inwoner van selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen blijft stabiel op 15 euro per inwoner. Met een recyclagepercentage van bijna 90%, krijgt de burger uitstekend waar voor hun geld, dankzij het gecentraliseerde beheer en de nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen.


​Meer informatie en duiding: activiteitenverslag 2021 Fost Plus.


​*Berekend aan de hand van de gemiddelde uitstoot van een benzinewagen en het gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar.

**Deze percentages zijn de gerecycleerde hoeveelheden tov de door onze leden op de Belgische markt gebrachte hoeveelheden. Dit betekent dat in de gerecycleerde hoeveelheden ook ingezamelde verpakkingsmaterialen zitten die door niet-leden op de Belgische markt gebracht werden of die door consumenten in het buitenland aangekocht werden (grensaankopen).

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details