NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Draait uw bedrijf vierkant of circulair?
Pieter Timmermans, CEO VBO

Draait uw bedrijf vierkant of circulair?

Het circulair economisch model is een cruciale sleutel tot een welvarende en veerkrachtige economie. Het schraagt bovendien als één van de pijlers het economisch relanceplan na de covid-19 crisis. De waarde van het circulair concept staat al lang niet meer ter discussie. Vandaag luidt de vraag vooral hoe het concept zich optimaal in het bedrijfsleven en het beleid laat vertalen. Hoe evolueer je van concept naar implementatie? Hoe ver staan we vandaag in ons land? We leggen de lat hoog, want we hebben de ambitie om België op de kaart te zetten als toonbeeld van een duurzame, circulaire, innovatieve, competitieve economie in Europa.

Een volledig, Europees sterk geïntegreerde circulaire economie biedt talrijke voordelen. Zo drukt ze de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en leidt ze tot een duurzame benutting van (schaarse) grondstoffen en minder materialengebruik. Vergeten we, naast de ecologische, de economische winst(en) niet. Circulair ondernemen versterkt de concurrentiepositie en draagt bij tot innovatie, groei, jobcreatie … en welvaart. De eindconsument ten slotte vaart wel bij de aantrekkelijke, kwalitatieve en duurzame producten en diensten. Bottomline: circulaire economie is de motor voor een economische groei met respect voor de planeet en bestand tegen de hedendaagse en toekomstige economische en maatschappelijke uitdagingen.

We zijn de laatste om te ontkennen dat het ontwikkelen van een circulair businessmodel een werk van lange adem is. De omwenteling van een lineair naar een circulair model vergt grote investeringen. Maar de return on investment is veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de ondernemingen én voor het land. België beschikt ternauwernood nog over tastbare rijkdom die het uit de ondergrond, de zee of de lucht kan putten. Onze echte waarde zweeft gemiddeld 1,7 m boven de begane grond: talent, kennis en creativiteit. Onze circulaire pioniers bewijzen dat we de knowhow en het talent in huis hebben om onze economie te ‘circulariseren’. Laat ons die kennis als exportproduct valoriseren. Want België is niet het enige land dat moet transformeren en zich moet richten op circulaire, innovatieve ideeën om zijn economische relevantie te behouden. Cruciaal in de ‘survival of the fittest’ is ons aanpassingsvermogen en onze creativiteit. Ons land kan nog veel flexibeler inspelen op de transitie van bestaande naar toekomstgerichte businessmodellen en ze tegelijk aantrekkelijk maken, zowel voor arbeid als kapitaal.

We mogen als land best wel ambitieus zijn, zolang we de haalbarheid en concurrentiekracht van onze bedrijven maar niet uit het oog verliezen. Sneller lopen dan we kunnen gaan heeft weinig zin. Maar vierkant – lees lineair – blijven draaien evenmin. Als leidraad en ‘framework’ ontwikkelden onze duurzaamheidsexperten samen met onze leden-sectorfederaties, een breed gedragen ‘Visie Circulaire Economie 2030’. Ze kadert binnen de principes van de sustainable Development Goals (SDG’s), heeft concreet richting aan de gezamenlijke doelstellingen en fungeert als roadmap voor de komende tien jaar. Zes jaar na de eerste REFLECT editie over circulaire economie gaat het VBO in dit nieuwe nummer dieper in op de stand van zaken, de uitdagingen en hinderpalen op weg naar een circulaire economie en hoe we die kunnen tackelen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details