NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Bruggenbouwers tussen omgeving en onderneming
In het kader van Vlarem III helpt M-tech elke afvalverwerker bij het opzetten van zijn MBS milieubeheersysteem, een soort praktische gids die de volledige werking van het bedrijf en de gevolgen ervan voor het milieu in kaart brengt.

Bruggenbouwers tussen omgeving en onderneming

Het in 1999 opgerichte adviesbureau M-tech helpt bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren bij de uitvoering van een alomvattende aanpak van omgevingsvraagstukken. Vanuit vestigingen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Nederland begeleiden en adviseren niet minder dan 455 experts u bij de vele wettelijke verplichtingen inzake milieu. Met maximale betrokkenheid en met één doel voor ogen: het gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor uw probleem.

M-tech biedt een uitgebreid scala van diensten dat alle relevante domeinen bestrijkt. Van milieu-, natuur-, ruimtelijke ordening- en veiligheidsadvies in de breedste zin tot de volledige coördinatie van omgevings­gunnings­aanvragen, milieu­effect­rapporten (MER’s), veiligheidsrapporten (VR’s) en planologische aangelegenheden. 

Een integrale, resultaatgerichte aanpak

Het kan niet worden genegeerd. Milieu­vraag­stukken zijn vrij complex. Bovendien vereist elke bedrijfs­situatie een specifieke en geperso­naliseerde aanpak. Elk geval is anders. De deskundigen en specialisten van M-tech begeleiden elk dossier gedurende de hele procedure in nauw overleg met de betrokken overheidsdiensten: analyse, advies, follow-up, coördinatie tot het project op tijd en met inachtneming van alle administratieve, milieu- en veiligheidsverplichtingen is afgerond. Of het nu gaat om de haalbaarheid van een nieuw (bouw)project in het kader van de integratie ervan in de omgeving of om de vergunbaarheid van renovatie- of sloopwerkzaamheden, M-tech biedt u de zekerheid van een doel­treffende begeleiding van uw dossier gedurende het hele administratieve afhandelings­proces, met inbegrip van alle impactstudies, metingen, ana­lyses, rapporten en documentatie die nodig zijn voor de uiteindelijke aanvaarding door de bevoegde overheidsdiensten. 

In het kader van de circulaire economie helpt M-tech ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de secundaire stromen wordt gerespecteerd.

Enkele concrete voorbeelden 

Laten we het geval nemen van de grote afval­verwerkers, de GPBV bedrijven (geïntegreerde preventie en beheersing van verontreiniging), waarvan de impact op het milieu betekenisvol is. De Europese BBT-regels ter zake traden op 17 augustus 2022 in werking na omzetting in Vlarem III. Bijgevolg controleren de overheidsinstanties nu systematisch of de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Een van de aspecten die worden behandeld is bijvoorbeeld de wens om zoveel mogelijk binnenwerkzaamheden aan te moedigen, om aldus het vrijkomen van stof te voorkomen, de productie van verontreinigd water en de uitstoot van geluid te beperken. Dit maakt het voor bestaande bedrijven niet gemakkelijk. M-tech helpt hen de mogelijkheid te bestuderen om eventueel een gemotiveerde afwijking aan te vragen en toch buitenactiviteiten te mogen uitvoeren. Ook in het kader van Vlarem III helpt M-tech elke afvalverwerker bij het opzetten van zijn MBS milieubeheersysteem, een soort praktische gids die de volledige werking van het bedrijf en de gevolgen ervan voor het milieu in kaart brengt. En in het kader van de circulaire economie helpt M-tech ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de secundaire stromen wordt gerespecteerd. Secundaire (gerecycleerde) grond­stoffen moeten immers een kwaliteit garanderen die vergelijkbaar is met die van de ‘primaire’ grondstoffen om op de markt te kunnen worden gebracht. Peter De Bruyne, milieuadviseur bij M-tech: “Om een voor­beeld te geven: we werken aan een project om oude matrassen te recupereren en te recycleren. Het doel was te voorkomen dat ze in verwijdering terecht­komen en na te gaan of ze in hun oor­spronkelijke functie kunnen worden hergebruikt. Dit betekent dat moet worden gekeken naar het inzamelings- en sorteersysteem, maar ook naar de tech­nische en economische haalbaarheid wat betreft de te verwerken volumes en de daarmee gemoeide kosten, alsmede de uiteindelijke kwaliteits­garantie.”

Voor iedere recyclagetraject, zoals het sorteren, verzamelen en verwerken van PMD-afval, dient te worden gekeken naar het inzamelings- en sorteersysteem, maar ook naar de technische en economische haalbaarheid alsmede de uiteindelijke kwaliteitsgarantie.

Een belangrijke troef

M-tech heeft deskundigen in de gelederen die kunnen putten uit een lange ervaring in overheids­diensten, zoals OVAM. Dit maakt het mogelijk beter te begrijpen hoe een dossier zal worden geanalyseerd en geïnterpreteerd, te anticiperen op de belang­rijkste punten, in goed overleg te handelen en uiteindelijk de behandeling van het dossier vlotter te laten verlopen door misverstanden en oorzaken van afwijzing te voor­komen. Dit is niet zonder belang. “Wij zijn de ‘go-betweens’ tussen het bedrijf en de publieke milieudiensten”, besluit De Bruyne.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details