NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
De afval- en recyclagesector staat in brand – Lithium-ion-batterijen oorzaak nummer 1

De afval- en recyclagesector staat in brand – Lithium-ion-batterijen oorzaak nummer 1

Muziekwenskaarten in de papiercontainer, een elektrische tandenborstel in het restafval, elektrische fietsen in de schrootcontainer – ze horen er niet thuis. Sterker nog, ze vormen er een gevaar voor de werknemers en installaties van de afval- en recyclagesector. Wat weinig mensen waarschijnlijk weten: als de batterijen in deze producten beschadigd worden, bijvoorbeeld geplet, kunnen ze ontploffen en een moeilijk te blussen brand veroorzaken.  

Steeds vaker ontstaan er branden in afvalcontainers, in afvalvrachtwagens en recyclagebedrijven. Oorzaak nummer 1: verkeerd gesorteerde producten met een lithium-ionbatterij erin. Hoe ernstig is het probleem? Ernstig volgens de sector. 

“Er gaat bijna geen dag voorbij of een verkeerd gesorteerde lithium-ionbatterij veroorzaakt een brand bij een afvalverwerkingsbedrijf, in een afvalwagen of in een container”, verklaart Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. De ernst van de situatie wordt ook bevestigd door een Europese studie uit 2018 die zegt dat het aantal branden door lithium-ionbatterijen in de recyclagesector in tien jaar tijd is verdrievoudigd. “Bovendien zien we deze batterijen opduiken in alle afvalstromen: papier en karton, restafval, schroot en plastics…”, vult Vaes aan. 

Grote gevolgen

De branden die worden veroorzaakt door verkeerd weggegooide lithium-ionbatterijen kunnen ernstig zijn. Ondanks aanzienlijke investeringen in branddetectie- en bestrijdingssystemen verspreiden lithium-ion-branden zich snel en zijn ze moeilijk te blussen. De branden hebben dan ook ernstige gevolgen, variërend van ernstige (mogelijks dodelijke) verwondingen voor het personeel tot het afbranden van volledige recyclagefabrieken, en het verlies van waardevolle recycleerbare grondstoffen. En alsof dat nog niet genoeg is, worden steeds meer recyclagebedrijven geweigerd door verzekeringsmaatschappijen. Bovendien kan de menselijke en financiële schade fel oplopen. Volgens een studie uit 2020 variëren de kosten van een lithium-ion-brand gemiddeld tussen 190.000 en 1,3 miljoen euro.

Risico groeit

En het risico dreigt alleen maar toe te nemen. Het gebruik van batterijen en ook hun energiedichtheid blijft stijgen – en daarmee ook het risico op branden. Zonder aanvullende preventiemaatregelen is het slechts een kwestie van tijd voordat dergelijke branden meer dan enkel materiële schade veroorzaken.  

Tijd voor actie

De afval- en recyclagesector trekt daarom aan de alarmbel en vraagt om dringende maatregelen van politici en fabrikanten om dit enorme probleem aan te pakken. Concreet vraagt sectorfederatie Denuo om volgende maatregelen: 

Ecodesign. 80% van de verkochte lithium-ionbatterijen zijn geïntegreerde batterijen die moeilijk te ontmantelen zijn. Beleidsmakers dienen daarom de principes van ecodesign op te nemen in de productnormering, zodat fabrikanten hun producten zo ontwerpen, dat de batterijen er eenvoudig uit te halen zijn. In lijn met de nieuwe Europese Batterijverordening dienen producten ook een duidelijke markering te krijgen als ze lithium-ionbatterijen bevatten (bijvoorbeeld specifieke kleur). Bovendien worden beleidsmakers opgeroepen om producten die niet duurzaam zijn en leiden tot nauwelijks beheersbare risico’s, zoals e-sigaretten voor eenmalig gebruik, te verbieden. 

De oprichting van een fonds door beheersorganismen (zoals Bebat en Recupel) om onderzoek en ontwikkeling naar oplossingen te ondersteunen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikanten om per lithium-ionbatterij die ze op de markt brengen, een bijdrage in het fonds te storten. 

De oprichting van een calamiteitenfonds door de verzekeringsmaatschappijen om de getroffen bedrijven te ondersteunen in het geval van schade. 

Sensibiliseren en informeren. Om de batterijen correct en veilig te recycleren, is het van essentieel belang dat de consument ze op de juiste manier sorteert. Daarom zijn sensibiliseringscampagnes op federaal en/of regionaal niveau nodig om de burger te informeren over de juiste sorteerregels en de potentiële gevaren van verkeerd gesorteerde batterijen.

Een statiegeldsysteem voor lithium-ionbatterijen beloont de burger voor het apart houden van batterijen. Dit financieel voordeel kan de burger stimuleren om meer en beter te sorteren, en zo incidenten verder in de recyclageketen voorkomen. 

Bijkomende inzamelkanalen. Omwille van hun potentieel gevaarlijk karakter is een aparte inzameling (huis-aan-huis) van lithium-ionbatterijen een oplossing die het overwegen waard is. Dit is reeds het geval in het Verenigd Koninkrijk waar een beheersorganisme instaat voor de selectieve inzameling van lithium-ionbatterijen. 

Statistieken opbouwen. De ontwikkeling van statistieken kan de kennis en de omvang van de problematiek van lithium-ionbatterijen verbeteren. Deze statistieken dienen als besluitvormingstool voor beleidsmakers. Denuo is bereid om samen te werken met brandweerdiensten, verzekeringsmaatschappijen en beheersorganismen om relevante cijfers te verkrijgen. 

“Er moet iets gebeuren,” aldus Stany Vaes. “Aangezien de vraag naar batterijen tegen 2030 naar schatting met meer dan 20% zal toenemen, is het nu het moment om werk te maken van een duurzame, circulaire aanpak voor lithium-ion-batterijen.” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details