NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Toekomstige directeur wil federatie en sector verder professionaliseren
Bouwheren zien slopen nu te veel als een naakte kost waar minimale middelen worden voor vrijgemaakt. Ook daar zal een mentaliteitswijziging nodig zijn.

Toekomstige directeur wil federatie en sector verder professionaliseren

Incontournable worden in volledige keten van sloop tot recyclage en hergebruik 

Circulariteit bij renovatie- en sloopwerken en dus selectief te werk gaan moet de standaard worden. Een evolutie die sectorfederatie VSOR en zijn toekomstige directeur Dino Henderickx verwelkomen. Mits de regelgeving voldoende ruimte laat voor pragmatisch werken, zodat het gehele proces qua kosten niet exuberant stijgt. Om dat te bereiken wil hij verder gaan op het elan van afscheidnemend directeur Willy Goossens en de federatie doen groeien in ledental voor meer slagkracht. Dialoog en samenwerking met stakeholders en andere sector­federaties, professionalisering van de bedrijven in de breedste zin van het woord, zijn daarbij essentieel.  

VSOR ontstond uit het samengaan van de voormalige beroepsverenigingen FPRG (Federatie van Producenten van Recycling-Granulaten) en CASO (Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken) in december 2021. “Omdat onze gemeenschappelijke deler steeds groter werd. We hadden gelijklopende belangen, voerden dezelfde gesprekken, met dezelfde stakeholders. Door met één stem te spreken konden we onze draagkracht vergroten”, vertelt Dino Henderickx. Vanuit de raad van bestuur van zowel FPRG en CASO, was hij een van de drijvende krachten achter deze fusie. Nu, anderhalf jaar later blijkt dat het de juiste beslissing was. “We groeien, de sector van sorteerbedrijven heeft zich intussen bij ons aangesloten, omdat ook zij beseffen dat samenwerking met de gehele keten belangrijk is. In de toekomst zullen we immers alle recycleerbare stromen maximaal apart moeten verwerken om ze een tweede te leven te kunnen geven. Daar zullen zowel de slopers, de brekers als de sorteerbedrijven hun rol moeten inspelen.”

Dialoog en samenwerking

Henderickx was van bij de opstart betrokken in VSOR. Eerst als voorzitter, maar nu directeur Willy Goossens voor een verdiend pensioen kiest, neemt hij het stokje als directeur over. Met één missie voor ogen: de professionalisering van de sector verder bevorderen. “Vanuit dialoog. Vandaag zien we dat er te veel gefocust wordt op een middelen­verbintenis dan wel op een resultaatsverbintenis. Als federatie willen we regelgeving en praktijk dichter bij elkaar brengen. Door uiteraard meer kwaliteit en veiligheid na te streven, maar dan wel binnen een werkbaar en betaalbaar kader. De sectoren waar we voor staan zijn te versnipperd en tussen de leden onderling zijn de verschillen in middelen en aanpak soms groot. Toch is het belangrijk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en binnen de keten gezamenlijke standpunten in te nemen die het eigen belang overstijgen. Laat daar geen misverstand over zijn, VSOR is een federatie die er wil staan voor grote en kleine bedrijven zonder onderscheid, maar wel allemaal met een gelijke kwaliteitsstandaard of de intentie om die te bereiken.”

Dino Henderickx: “Als federatie willen we regelgeving en praktijk dichter bij elkaar brengen. Door uiteraard meer kwaliteit en veiligheid na te streven, maar dan wel binnen een werkbaar en betaalbaar kader.”

Kwaliteit voorop

Dat zal ook nodig zijn, want aan uitdagingen geen gebrek. Er was al de impact van het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten. Daar kunnen we nu Vlarema 9 aan toevoegen. “De nadruk wordt voortaan gelegd op bronsortering van 27 diverse stromen bij sloopwerken. Slopen wordt een belangrijke schakel in ‘urban mining’ en zal essentieel zijn om samen met de brekers en sorteerders weer maximaal grondstoffen te kunnen maken. Een beweging waar de sector volledig achterstaat maar dan moet de overheid ons ook alle kansen geven. Door er mee voor te zorgen dat voor de verschillende materiaalstromen die vrijkomen bij slopen en sorteren, er voldoende mogelijkheden zijn tot valorisatie, bijvoorbeeld. Ook de leden van VSOR zullen inspanningen moeten leveren. De brekers zullen de kwaliteit van de diverse granulaten moeten verbeteren. De sorteerders zullen hun verwerkingsprocedures en installaties moeten aanpassen om nog meer dan nu, herbruikbare stromen te genereren.”

Bouwheren, meer aandacht voor sloopwerken aub

Maar om het echt goed te doen, zal de hele maatschappij moeten evolueren. “Heilige huisjes zijn de moeilijkste om te slopen”, vertelt Henderickx met een knipoog. “Bouwheren zien slopen nu te veel als een naakte kost waar minimale middelen worden voor vrijgemaakt. Ook daar zal een mentaliteitswijziging nodig zijn. Tijdig werk maken van een degelijk sloopplan, al dan niet in samenwerking met een sloopbeheerorganisatie, wordt een absolute must. Zo niet krijgen onze leden te weinig tijd om een werf goed voor te bereiden en te voldoen aan alle regelgeving. Hoe meer structuur we hier kunnen inkrijgen, hoe vroeger we aan tafel kunnen komen, hoe beter. Dat slopen in de toekomst duurder zal worden is moeilijk te vermijden, maar door een goede samenwerking van alle betrokken spelers in de keten, kan er voor iedereen een win-win situatie ontstaan en zal hergebruik van diverse stromen en materialen alleen maar toenemen.”

Meerwaarde sector tonen

VSOR wil de meerwaarde van zijn leden daarom in de verf helpen zetten. “De hele wereld kijkt naar hoe we hier bouw- en sloopafval recycleren. Met een recyclagegraad van circa 90%  staan we op eenzame hoogte. We zijn geëvolueerd naar een hightech sector. Die boodschap moeten we meer durven uitdragen, om jonge talenten warm te maken voor wat we doen. Dat wordt misschien nog onze grootste ‘werf’ voor de nabije toekomst. Onze activiteiten kenbaar maken en vertalen naar het grote publiek. Dat we niet meer die cowboys van weleer zijn, maar serieuze bedrijven die hun steentje bijdragen aan een betere, gezondere wereld”, besluit Henderickx.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details