NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Platform voor afvoer van teerhoudend asfalt is mooie stap richting duurzame en circulaire wegenbouw
De reglementaire afvoer van het teerhoudend asfalt is één ding, maar ook de finale verwerking van het afgevoerde materiaal vormt een cruciaal onderdeel van het proces.

Platform voor afvoer van teerhoudend asfalt is mooie stap richting duurzame en circulaire wegenbouw

Teerhoudend asfalt volledig uit de keten halen om onze weginfrastructuur te verduurzamen: dat is de doelstelling die de Vlaamse Overheid in 2014 in het leven heeft geroepen. Een zeer complexe opdracht voor zowel opdrachtgevers als aannemers. Om dat proces te faciliteren ontwikkelde COPRO een nieuw platform voor teerhoudend asfalt, gelanceerd in het najaar van 2023. “Het correct, traceerbaar en duurzaam verwerken van teerhoudend asfalt, biedt niets dan voordelen voor zowel opdrachtgevers, aannemers als de samenleving”, verduidelijkt Dirk Lacaeyse, Unit Manager bij COPRO.

Om de problematiek van teerhoudend asfalt te schetsen, moeten we terug naar de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. In die tijd werd teer namelijk nog volop ingezet in de wegenbouw als bindmiddel voor asfalt. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat teer kankerverwekkende stoffen bevat en dus allesbehalve een goede basis vormt voor onze weginfrastructuur. In eerste instantie werd geprobeerd om het teerhoudend asfalt te recyclen door het in de funderingen van de wegen koud te hergebruiken. Ook dat vormde echter geen duurzame oplossing, want het probleem werd zo doorgeschoven naar de volgende generaties. Vandaar de beslissing van de overheid om het gebruik van teerhoudend asfalt definitief te verbieden.

Teerhoudend asfalt definitief uit de keten halen is dus niet alleen van maatschappelijk belang om de sporen van het verleden op te kuisen, maar ook om richting te geven aan een duurzame en circulaire toekomst voor onze weginfrastructuur.

Thermische reiniging

Hoe ga je om met die zwarte erfenis op onze wegen, veroorzaakt door het jarenlang gebruik van teerhoudend asfalt? Een correcte afvoer en thermische reiniging is de juiste oplossing. Om dat proces in goede banen te leiden, heeft COPRO samen met opdrachtgevers en aannemers, een doordacht systeem op poten gezet. Daarbij wordt het asfalt correct en traceerbaar afgevoerd van de werf, via een tussenopslagplaats, naar de thermische reiniger.

Digitar

De afvoer van teerhoudend asfalt wordt geborgd door uitvoeringscertificatie. Als onpartijdige certificatie-instelling leidt COPRO de opvolging en certificatie voor de afvoer en de thermische reiniging van teerhoudend asfalt in goede banen. Volgens het Standaardbestek 250 van de Vlaamse overheid moet teerhoudend asfalt afgevoerd worden via een gecertificeerde tussenopslagplaats. COPRO heeft een nieuwe applicatie gecreëerd om de opdracht zelf en de communicatie over dergelijke opdrachten te beheren: Digitar. Deze applicatie is beschikbaar via het platform MyCOPRO. Dirk Lacaeyse: “Doorheen het hele proces zorgt COPRO door middel van certificatie dat zowel de opdrachtgever, de aannemer als de tussenopslagplaats ondersteund worden bij het correct doorlopen van het stappenplan. Zo zorgt COPRO naast de nodige certificaten ook voor de nodige steun om de weg te banen richting een duurzame en kwalitatieve infrastructuur, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.”

Als onpartijdige certificatie-instelling, leidt COPRO de opvolging en certificatie voor de afvoer en de thermische reiniging van teerhoudend asfalt in goede banen.  

Circulaire wegenbouw

De reglementaire afvoer van het teerhoudend asfalt is één ding, maar ook de finale verwerking van het afgevoerde materiaal vormt een cruciaal onder­deel van het proces. Daarbij vormt de ther­mische reiniging geen eindpunt maar wel een nieuw begin. Dankzij een zeer gesofisticeerd reinigings­proces, kan het restproduct – stenen en zand – van het gereinigde asfalt perfect her­gebruikt worden. Daarmee is de cirkel helemaal rond. Teerhoudend asfalt definitief uit de keten halen is dus niet alleen van maatschappelijk belang om de sporen van het verleden op te ruimen, maar ook om richting te geven aan een duurzame en circulaire toekomst voor onze weg­infrastructuur. De missie van COPRO? Het ondersteunen van de opdracht­gevers en aannemers in ons gezamen­lijk doel om duurzaamheid en kwaliteit binnen de wegenis- en infrastructuursector te optimaliseren.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details