NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Omzetten van gebruikte drankenkartons in kwaliteitsmaterialen en -producten

Omzetten van gebruikte drankenkartons in kwaliteitsmaterialen en -producten

De Wereldbank verwacht dat de wereldwijde hoeveelheid afval tegen 2050 toeneemt met 70% als er niet onmiddellijk ingrijpende maatregelen worden genomen. Ondanks de essentiële rol van voedselverpakkingen bij het voeden van een groeiende wereldbevolking kunnen ze het probleem verergeren als ze niet goed worden ingezameld en gerecycled.

Tijdens de Dag van de Aarde, op 22 april jongstleden, vestigde Tetra Pak de aandacht op enkele van haar recente recyclinginitiatieven. Deze zijn gericht op het in gebruik houden van waardevolle materialen, om zo te voorkomen dat deze op stortplaatsen eindigen. De initiatieven maken deel uit van decennialange investeringen van het bedrijf in de inzamel- en recyclinginfrastructuur over de hele wereld. Hierdoor is het aantal recyclingbedrijven dat drankenkartons verwerkt wereldwijd toegenomen van 40 in 2010 tot meer dan 200 nu. 

De recyclinginitiatieven van Tetra Pak dragen bij aan het omzetten van gebruikte drankenkartons in zoveel mogelijk hoogwaardige materialen en goederen.

Systeembrede actie en samenwerking

Markus Pfanner, Vice President Sustainability Operations bij Tetra Pak, benadrukt dat het opbouwen van een circulaire economie een systeembrede actie en samenwerking vereist. Dit moet worden ondersteund door een regelgevend kader dat voorwaarden schept om uitdagingen zoveel mogelijk om te zetten in kansen. “We moeten af van een lineair ‘neem-maak-afval’-model naar een meer verbonden circulaire economie. Maar deel uitmaken van een circulaire oplossing kan niet vanuit één persoon of entiteit alleen worden aangedreven – wetenschappers, beleidsmakers, recyclers, industriële spelers en consumenten dienen allemaal samen te werken.” 

Duurzame verandering

Drankenkartons zijn recyclebaar daar waar een adequate infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling aanwezig is. Tetra Pak schat dat in heel 2021 wereldwijd 1,2 miljoen ton aan drankenkartons is ingezameld en gerecycled. Het beeld is over de hele wereld echter zeer gefragmenteerd en duurzame verandering is alleen mogelijk door middel van collectieve actie, transformationele innovatie en gedurfde investeringen.

Tot en met 2022 heeft Tetra Pak bijna 30 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende projecten wereldwijd. Dit is in lijn met de doelstellingen gericht op inzameling en recycling van drankenkartons.

Tot en met 2022 heeft Tetra Pak bijna 30 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende projecten wereldwijd, met plannen om nog verder te gaan en de komende jaren tot 40 miljoen euro per jaar te investeren. Dit is in lijn met de doelstellingen gericht op inzameling en recycling van drankenkartons. Als onderdeel van de Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) steunt het bedrijf de ambitie van de sector om het inzamelingspercentage voor recycling van drankenkartons in de EU tegen 2030 te verhogen tot 90% en het recyclingpercentage tot 70%.

Nationale recyclebaarheidscriteria

Tot de doelstellingen van het bedrijf behoort ook het realiseren van de nationale recyclebaarheidscriteria in landen waar het actief is. Net als het nakomen van de Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation, een gemeenschappelijke visie op een circulaire economie gericht op kunststoffen. De recyclinginitiatieven van Tetra Pak dragen bij aan het omzetten van gebruikte drankenkartons in zoveel mogelijk hoogwaardige materialen en goederen. Onder andere door het uitbreiden van de recyclingcapaciteit via samenwerkingen met verschillende belanghebbenden, het stimuleren van nieuwe marktkansen voor gerecyclede materialen en het opnieuw uitvinden van afvalsortering, gericht op een meer holistische benadering van het afvalbeheersysteem.

Christine Levêque, Vice President Inzameling en Recycling, Tetra Pak voegt hieraan toe: “Drie principes vormen de leidraad voor onze circulariteitsagenda: afval en vervuiling uitbannen, producten en materialen in gebruik houden en natuurlijke systemen herstellen. Deze initiatieven laten zien hoe innovatie en een duidelijke drive om de status quo te veranderen de sleutel zijn om hoogwaardige materialen in omloop te houden en het gebruik van nieuwe materialen te minimaliseren. Geen van deze ontwikkelingen zou gerealiseerd kunnen worden zonder onze 70 experts van over de hele wereld, die elke dag samenwerken met recyclers, lokale overheden en producenten van voedingsmiddelen en dranken om de transformatie te stimuleren die nodig is om inzameling en recycling op te schalen.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details