NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Gerichte call Circulaire Zorg
Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire zorg te ondersteunen.

Gerichte call Circulaire Zorg

Verminderen materiaalgebruik in (medische) verzorging

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire zorg te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (gesteund door viceminister-president Hilde Crevits) maakte hiervoor 2.000.000 euro vrij. De call sluit af op 29 september.

Vlaanderen Circulair/OVAM nodigen partner­schappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeks­instellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatie­projecten in te dienen, die zich focussen op het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) verzorging. 

Binnen de zorgsector is er een aanzienlijk potentieel aan ongeteste businessmodellen die nog niet volledig benut worden.

Voor wie?

Voor (partnerschappen van) lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties. Een divers samengesteld partnerschap is sterk aanbevolen. Samenwerking tussen de relevante partners in de waardenketen, met goede afspraken in taken en rollen, draagt bij tot het welslagen van een circulair project. Diverse actoren kunnen de rand­voor­waarden in het proces onder­steunen met expertise en onder­zoek, in vergunningen en beleid, in sensibilisering en kennis­deling of via financiering, garanties en verzekeringen. We zijn op zoek naar partner­schappen die samen­werken, kennis opbouwen en delen rond de circulaire business­modellen in de zorg. Indienen vanuit een rechts­persoons­vorm (vzw, bvba …) is sterk aan te raden. Voor het partnerschap wordt een samenwerkings­overeenkomst opgesteld met alle partners voor de looptijd van het project.

Voor welke projecten?

Binnen de zorgsector is er een aanzienlijk potentieel aan ongeteste business­modellen die nog niet volledig benut worden. Het toe­nemende gebruik van medisch materiaal, zowel voor verzorging als ingrepen, leidt tot een evenredige toe­name van afval. Dit benadrukt de dringende nood­zaak om stappen te zetten richting een circulaire aanpak. Projecten die gericht zijn op een systemische benadering om het gebruik van herbruik­baar materiaal in de (medische) zorg te bevorderen, komen in aanmerking voor subsidie. De focus ligt op het verminderen van materiaalgebruik in de zorgsector. Dit omvat het stimuleren van innovatieve businessmodellen die gericht zijn op het hergebruik van materialen, het implementeren van duurzame productieprocessen en het bevor­deren van herstelbare medische apparatuur. Circulaire businessmodellen zoals as-a-service, herbruikbaar verzorgingsmateriaal, wasbaar linnen, andere verpakking, (her-)sterilisatie, circu­lair aankopen … zijn mogelijke alternatieven. Om een effectieve implementatie te garanderen, is het essentieel om deze circulaire benaderingen grondig te testen, specifiek afgestemd op de zorgsector. Het is duidelijk dat de sector dit niet alleen kan bereiken; het vereist de betrokkenheid van verschillende belang­hebbenden, waar­onder logis­tieke part­ners, verwerkings­bedrijven, onder­zoeks­instellingen en produ­centen. Het is nood­zakelijk om samen te werken en gezamen­lijk aan de slag te gaan.  Een project­matige aanpak is cruciaal om deze veranderingen effectief te implementeren. Door een gestructureerde project­aanpak te volgen, kunnen de verschillende aspecten van de circulaire transitie in de zorgsector op een gecoördineerde en efficiënte manier worden aangepakt. We moeten echter ook rekening houden met de bestaande druk op de zorgsector. Het vraagt tijd en middelen om structurele veranderingen te realiseren. We moeten een start maken met een systemische aanpak om de zorgsector duurzamer te maken. Om te komen tot een (meer) circulaire zorg zetten we in op de binnenste cirkels van het vlindermodel.  We focussen op innovatieve ideeën, die hoogwaardige R-strategieën inzetten om de zorg op een meer circulaire manier aan te pakken.  

We moeten een start maken met een systemische aanpak om de zorgsector duurzamer te maken.

Wat zijn de vereiste kenmerken voor deze gerichte oproep?

De ingediende projecten voldoen aan de gestelde focus. Deze oproep is gericht op samenwerkings­projecten/partnerschappen die een concrete bij­drage willen leveren aan meer circulaire business­modellen voor de zorg. De oproep richt zich tot experi­menteer-, demonstratie- en disseminatie­projecten. De voornaamste criteria zijn:

 • Innovatie in de circulaire zorg 
 • Welke hogere R-strategieën zullen toegepast worden? 
 • Welke (systemische) knelpunten worden aan­gepakt, zodat wegwerp voorkomen wordt?  
 • Innovaties kunnen betrekking hebben op samen­werking, logistiek, communicatie, ondernemen, beleid en ontwerp. 
 • Voldoet de innovatie aan de vereisten van ­veiligheid, hygiëne en steriliteit?    
 • Economische-, sociale- en maatschappelijke rele­vantie, impact en opschaalbaarheid 
 • Is dit project opschaalbaar en bruikbaar voor andere actoren in het veld?  
 • Heeft het project ook een sociale meerwaarde, zodat elke Vlaamse burger toegang heeft tot betaalbare zorg?
 • Wat is de duurzaamheid (economisch, eco­logisch, sociaal) van de innovatie op korte en lange termijn? 
 • Wat is de impact van de innovatie op het ver­mijden van het gebruik van wegwerpmaterialen? (restafval, hoeveelheden, milieu-impact, euro’s) 
 • Welke indicatoren worden gebruikt voor de opvolging van het project en de impact ervan? 
 • Relevant partnersamenwerking in en over de keten heen en gebaseerd op samenwerking  
 • Gaat het partnerschap voorbij de bedrijfspoort en de eigen comfortzone? 
 • Biedt de wisselwerking en de ervaring binnen het partnerschap voldoende garantie tot een succesvolle uitrol? Bijvoorbeeld indien relevant, een specialist rond de specifieke vereisten van veiligheid.
 • Wordt een (breed) partnerschap gevormd, met partijen uit de maatschappelijke vijfhoek? 
 • Maakt het partnerschap deel uit van de green deal duurzame zorg? 
 • De leer-, demonstratie- en disseminatiewaarde van het project 
 • Wat is de voorbeeldwaarde voor wat betreft de impact van het project op de circulariteit van het materiaalgebruik in de zorg?  
 • De knelpunten en leerlessen worden geïnventariseerd, aangepakt en gerapporteerd bij de hefbomen binnen het partnerschap Vlaanderen Circulair?  
 • Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden?  En via welke manieren wordt dit voorzien? 

Projecten met als hoofddoelstelling fundamenteel onderzoek en/of puur productontwikkeling vallen niet onder deze oproep. Uitsluitende investeringsaanvragen worden ook uitgesloten. 

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren. Dubbele financiering is niet toegestaan. De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2023 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details